up
ara
ÜYELER
DİĞER

Eğitim İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Eğitim geçen, Eğitim temalı, Eğitim tarafından söylenmiş veya Eğitim hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Guapo

Guapo

@ilay

Uzmanlık bir eğitim meselesidir; bilgi toplar, inceler, derinlemesine düşünür ve sonuçta bir şeyler yaratırsınız. İnşa edilen bir şeydir, doğuştan gelen bir beceri değil. s.239
ataç ikon Nasıl Öğreniriz
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

İyi bir eğitim sistemi, içeriğin hafızada kalmasını sağlamalı. Ve fasılalı gözden geçirme ( bir derste) bunu yapmanın etkili bir yöntemidir. s.116
ataç ikon Nasıl Öğreniriz
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Özge ?

Özge ?

@okumagunlugu

Özgürleştirmeksizin eğiten aptallaştırır.
ataç ikon Cahil Hoca
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
oğuzer küçük

oğuzer küçük

@ouzadana

Aslında küçük erkek çocukları, değerli özel bir kitaplıkta büyümeliydiler. Salt ciddi kişilerle ilişkilerinin yer alacağı bir günlük yaşam, loş, sessiz, aklın egemenliğinde bir atmosfer, gerek zamanı, gerek mekanı en dikkatli biçimde düzenlemeyi öğretecek sürekli bir eğitim-bu nazik yaratıkların çocukluk yıllarını atlatabilmeleri için, böylesi bir ortamdan daha değerli bir yardımcı düşünülebilir miydi?
ataç ikon Körleşme
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kerem

Mustafa Kerem

@mustafakerem

İnsan canı bu kadar alçalmaya değer miydi? Ne pahasına olursa olsun insan yaşamını sürdürmeli miydi? Sıtmalar, hastalıklar, zulümler, buyruklar, insanoğlu kıyımlarından, aşağılamalardan, sakatlıklardan, kırımlardan sonra bile yaşamını sürdürmüştü. Bu korkunç güç, bu sonsuz direnç, bu yaşamak için katlanılan en aşağılık durumlar neydi, ne içindi?

(Sayfa: 15)
ataç ikon İnce Memed - 3
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Buğlem Öner

Buğlem Öner

@buglemoner

Sosyal Medya Otobiyografisi

Biraz kendimden bahsedecek olursam...
Patates kızartmasını, mantıyı severim.
Yüzlerce yazı yazabilirim.
Hiç durmadan saatlerce bir şeyler karalayabilirim.
Aşk denen şeye inanmam.
İki yüzlü insanları sevmem.
Eğitim ve sağlık sektörlerinde özelleşme olduğu sürece eşitliğe inanmam.
Yılbaşlarında ortalama bir Türk ailesi gibi bisküvi ve kuruyemiş yerim.
14 şubata yalnız girerim yalnız çıkarım.
3-2-1 diyoruz ve ne yapmak istiyorsak ona inanıyoruz.
Allah yolunuzu açık etsin arkadaşlar.
Hoşça kalın.
ataç ikon Soğuk Kahve
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Şark medreseleri'nde Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi dillerin yanında Kürtçenin de bir eğitim dili olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti, farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmak üzere esnek bir yapı geliştirmiş ve farklı kültürlerin öğretimini ve dillerin eğitimini sağlamıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki anadilde eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Sorunu ertelemenin sorunu ortadan kaldırmadığı, tam aksine sorunu giderek derinleştirdiği ve içinden çıkılmaz hale getirdiği açıktır.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Eğitimde, sosyal yaşamda, siyasi ve ekonomik alanda ötekileştirildiğini hisseden kesimler, karşı duruşlar sergilediler ve direndiler. Halbuki, sorun çok karmaşık değildi. İnsanlar kültürleri, tarihleri ve dilleri ile var olmak istiyorlardı. Farklı yaşam tarzlarının, kültürlerin, dillerin ve fırsat eşitliğinin dikkate alındığı adil bir devlet sistemi talebi, en demokratik taleplerden biridir.

Bu bakımdan bakıldığında Kürt sorunu büyük ölçüde bir demokrasi sorunudur. Kültürel hakların güvence altına alınmaması ve kimliklerin tanınmaması bu sorunun temel kaynağıdır. Kürtçenin bir anadil olarak öğretilmesi ve eğitim dili olarak kullanılması, bu kültürel hakların ve kimlik mücadelesinin en somut alanıdır. Dilini özgür bir şekilde eğitimde, sosyal yaşamda ve kamusal alanda kullanamayan bir topluluğun, ayrımcı politikaları benimsemesi beklenemez. İnsanların kendi arzularıyla kültürel tercihlerde bulunması başka, yasaklarla bir kısım şeylere zorlanması başkadır.''
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Demokratik bir rejimde devlet bir ideolojinin zorlayıcısı olamaz. Toplum tek tip insan yetiştiren bir klinik değildir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki ikidilli eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki hiçbir ikidilli eğitim modelinde, egemen dilin öğretilmemesi veya eğitimin yalnızca azınlık dilinde verilmesi söz konusu değildir. Bütün modellerde, hem azınlık dili hem de egemen dil öğretim dili olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ikidilli eğitim tartışmalarının doğru bir mecrada ve çok boyutlu olarak yapılmasında fayda vardır.

İkidilli eğitime geçen ülkeler bölünmediği gibi eğitim dili olarak sadece egemen dili kullanan ülkeler ise bölünme sorunlarını halledememiştir. Tam aksine, yasaklar ve sınırlandırmalar, ülke aidiyetlerini geliştirmeyi zorlaştırmış ve ayrılıkçı fikirlerin yaygınlaşmasını ve toplumda zemin bulmasını kolaylaştırmıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Evler okul olmalıdır. Çocuğun eğitiminden dinimize göre direkt olarak ebeveyn sorumlu olduğundan esas muallim ve mürebbi (öğretmen ve eğitici) anne ve baba olmalı, evler de esas okul haline gelmelidir. Kişilik/karakter eğitimi esas olarak ancak evde ve aile ortamında verilip inşâ edilebileceği gibi; müslümanlık da, ahlâk, sevgi ve samimiyet gibi erdemler de çocuğa mükemmel olarak ancak evde kazandırılabilir. "Koca", aynı zamanda "hoca" olmalı; evin reisi, liderliğini evde imamlık, muallimlik ve muhtesiblik yaparak da yerine getirmelidir. Çocuğunu canından fazla seven anne, onun cehennemde yanmasına rızâ göstermediğini davranış ve fedâkârlığıyla ispat etmelidir. Çocuğunu cehenneme götüren inanç, düşünce ve eylemlerden koruyacak şekilde onu eğitmenin yollarını bulabilmelidir.

İnançlar, değerler, gelenekler ve iyi alışkanlıklar, daha çok aile içinde kazanılır. Çünkü çocuğun şahsiyetini kazandığı devre, aile içinde geçer. Çağdaş tüm pedagoglar, "altı yaşa kadar çocuğun karakteri nasılsa, ondan sonraki yaşantısında fazla ekleme yapılmadan aynı izler devam eder" görüşünde birleşirler. Bu sebeple, ilk yıllardaki eğitim ve terbiye, hayâtî ve hayat boyu önem taşır.

Evlerde müfredâtı önceden tesbit edilmiş, planlı programlı dersler yapılabilir, kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Bu derslerde, çocukların yaş ve seviyelerine göre, öncelikle inanç ve ahlâk eğitimleri, rûhî/psikolojik eğitimleri, zihnî eğitimleri, beden ve sağlık eğitimleri ve giderek cinsî eğitimleri, insan ilişkileri ve iktisâdî eğitimleri verilebilir. Hiç değilse, bu konularda ehil ve güvenilir kişilerin eserleri tâkip edilebilir. Çocuğa fazla bilgi yüklemekten çok, onu kişilikli bir müslüman olarak yetiştirip sevgiye dayalı eğitmek daha önemlidir. Kur'an öğrensin, hâfızlık yapsın diye dinden,Kur'an'dan nefret ettirmek yerine; dinini öncelikle sevsin, Allah,Kur'an ve peygamber sevgisi alsın, âhiret bilincine ve köklü bir imana sahip olsun denmelidir. Temizlik ve âdâb-ı muâşeret, terbiye ve nezâket de ihmal edilmemelidir.
ataç ikon Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Cerenis

Cerenis

@defacto

Bizim sorunumuz barış için eğitilmemiz ve gerçek dünyada karşı karşıya kaldığımız savaş için hazırlıksız olmamızdır.
ataç ikon 33 Stratejide Savaş
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Sanayi devrimi ve teknoloji, Avrupa'nın eseri olduğu gibi, bu ilişkin meslekler de burada doğmuştur. Buradaki eğitimin doğal bir parçası, insanlara bir meslek kazandırmaktır. Osmanlı'nın son döneminde zanaat (meslek) sahiplerinin genellikle gayrimüslimler olması dikkat çekicidir. Avrupa'da ve uzantılarında (ABD ve Avusturalya) kolektif olan din ve millet kimliğine oranla meslek kimliği daha öndedir. Bu nedenle ''kim' olduğu sorgulandığında genellikle mesleğini söyler. İslam ülkelerinde ekonomik ve bilimsel-düşünsel yetersizlikten dolayı, eğitim bireyleri ad olma, biricik olma ve bir mesleği olma tarzında bir süreç olarak işlemiyor. Bu nedenle bu ülkelerde miras alınan kolektif kimlik (Müslüman, Arap, Türk vs.) daha ön plandadır.'Abi ne iş olsa yaparım' niteliksizliği (amele) Türkleri Almanya'ya, Arapları Fransa'ya, Pakistanlıları da İngiltere'ye götürmüştür ve buralarda hala en alttadırlar.

Güler, Direniş Teolojisi,'Müslümanlar İngiltere'de En Alttakiler Peki Neden?',Ankara 2011, s.81.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Eğitim, ister genel anlamda (insan, vatandaş) isterse özel anlamda (meslek) olsun, mümkün olan erken yaşlarda insanlara belirli ideal, ülkü, amaç, hedef ve gayeler koyup bu uğurda onlarda tutku, ihtiras ve motivasyon yaratarak onları istendik bir niteliğe kavuşturma sürecidir. Genel eğitimin amaçlarından biri, bireye insan olmanın taşıdığı kabiliyetleri aktüelleştirme yeteneğini kazandırmaktır. Ancak bu, özgür toplumlarda başarılabilir. Totaliter ve katı muhafazakar toplumlarda eğitim, ya devletin resmi ideolojisini belletme sürecidir ya da tarihten devralınan kültürü yeni nesillere 'öğretme' sürecidir. Bir millete (dil, ırk, din, tarih, kültür vs.)aidiyetlk, miras alınan kimlik olarak yeni nesillere elbette verilebilir. Ancak birey olma, bu kollektif kimlikten farklı olarak 'biricik' olma,'ad' olmadır (Abdullah, Adornu, Belkıs, Brigitte...). Ad olmanın, biricik olmanın toplumla ortak olan yaı kollektif kimliğe aidiyettir (İngiliz, Türk, Müslüman, Hıristiyan...); biricik olan yanı ise, onun yaratıcılığı ve mesleğidir. Ad olmanın, biricik olmanın ortaya çıkması ve gelişmesi için özgürlük ortamı hava gibi gerek şarttır. Diğer türlü ne 'öz' olur, ne de bu öz 'gürleşir'. Orada sadece sürü vardır. Ancak bu özün yaratıcı olması için insanlara genel olarak merak etme, hayrete düşürme, şüüphe etme, sorgulama, eleştirme, karşı çıkma yeti ve imkanlarının da verilmesi veya bunların ortaya çıkması gerekir. Kıta Avrupa'sını 16.yüzyıldan sonra dünyanın önüne geçiren şey budur. Bu ruh 9-13.yüzyıllar arasında İslam dünyasında da etkindir. Bugün 'İslam Medeniyeti' diye övündüğümüz ticari zenginlik, bilim, felsefe, mimari, estetik ve şehircilik vs. o dönemde üretilmiştir.

Güler, Direniş Teolojisi,'Müslümanlar İngiltere'de En Alttakiler Peki Neden?',Ankara 2011, s.79-80.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
lililerle

lililerle

@lililerle

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
ataç ikon Denemeler
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
/ 3