up
ara

Eğitim Sistemi İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Eğitim Sistemi geçen, Eğitim Sistemi temalı, Eğitim Sistemi tarafından söylenmiş veya Eğitim Sistemi hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Okullardan bir sürü gerizekalı çocuk mezun oluyor.
ataç ikon İskemlede Beş Ceset
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

“Sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını hatta adli sistemleri ele geçiririz. Bu ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir.”
Ekonomik KAOS’u yapılandırmak, hedefe giden yolda ÖN ŞARTTI.
Hedef ülkelerde, Batı’ya bağlı yönetimler ve yönlendirici elit aşırı zenginleşecek halk giderek açlıktan ölecekti.
Sorosçu “sivil ağalar” sendika, medya ve eğitim sistemine sızacaktı. Halk, 90’lardan beri hedef ülkelerin kılcal damarlarına girecekti batı işbirlikçisi hükümetlerce tüm milli kurumları tahrip eden bir süreç başlayacaktı.
Bu sürecin en bariz yanı işsiz, aç yoksul yığınlara SADAKA dağıtılması ve üst tabakanın SATIN ALINMASIYDI. Son on yılda Tunus’ta ve Mısır’da ve benzer ülkelerde İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ ve “sol” görünümlü “muhalif’ten geçilmiyordu. Hapsi, Batı tarafından fonlanıyordu.
ataç ikon Gün O Gün'dür!
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

Aynca tüm endişeleri, çaresizliği, korkusu, açgözlülüğü, bitmeyen rekabetçiliğiyle insanın toplum dediğimiz ahlakı ve şiddeti içeren belirli bir yapıyı kurduğunu görüyoruz. O halde insan olarak her birimiz dünyada olup biten her şeyden sorumluyuz: savaşlardan, kargaşadan, gerek içimizde gerekse dışımızda süren çatışmadan. Her birimiz sorumluyuz, ama çoğumuzun bu sorumluluğu hissettiğinden kuşkuluyum. Belki düşünce planında, lafta bunu kabul ediyoruz ama Vietnam veya Ortadoğu'da süren savaşa karşı, Doğu'daki aç­lığa karşı ve tüm sefalete, bölünmelere ve çatışmalara karşı gerçekten sorumluluk duyuyor muyuz? Bundan kuşkuluyum. Eğer bu sorumluluğu duyuyor olsaydık tüm eğitim sistemimiz farklı olurdu. Eğer bu sorumluğu duyuyor olsaydık yarın hiç savaş çıkmazdı; aksine farklı bir kültürün, farklı bir eğitimin ortaya çıktığını görürdük.
ataç ikon Sen Dünyasın
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Evren Erarslan

Evren Erarslan

@evrenerarslan

"Çocuklar ve yaşlılar, kapağı her an için açık duran birer öykü hazinesi sandığı gibidir. Böyle düşünmemin nedenini uzun süre sonra bulabildim. Çünkü ikisi de eğitim sisteminden uzaktadır."
ataç ikon İki Şiirin Arasında
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
yade

yade

@psikolojik

-Bütün uygulamalarıyle din, size göre yararlı mı, yoksa zararlı mıdır?
+Bunların çoğunun, tarih boyunca, zararlı olduğu kanısındayım. Bazı iyi yönleri de yok değildir. Bu sayede, Mısır rahipleri takvimi hazırlamışlar, ay ve güneş tutulmalarını dikkatle izleyerek, ne zaman tutulacaklarını kesinlikle söyleyebilmişlerdir. Ama, genel olarak olumlu değildir sonuç. Çünkü insanların, herkesin düşüncesini, şaşmaz bir ahlâkî saçmalığın dayandığı eğitim sistemini bozan varlığı doğrulanmamış birtakım şeylere inanmaları pek önemli sayılmaktadır. Doğru ya da yanlış olduklarını araştırmadan bazı şeylere inanmak iyi, bazı şeylere inanmak kötüdür. Genel olarak bence çok kötülükleri olmuştur. Dar görüşlülüğü, geçmiş geleneklere kendini bırakmayı kutsallaştırmıştır. Dahası, hoşgörmezlik ve kini baş-tacı etmiştir. Özellikle Avrupa’da, hoşgörmezlikten dine aktarılabilen her şey, gerçekten korkunçtur.
ataç ikon Dünya Görüşüm
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Gerçek bir sanatçı ve ciddi bir entelektüel olarak, Hitler rejimini eleştirdi Carl Ebert.
Derhal kapının önüne konuldu. Başına gelecekleri bildiği için vakit kaybetmeden ülkesinden kaçtı, Arjantin’e sığındı. Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalamasını yürekten isteyen Atatürk, Almanya’dan kaçan bilim insanlarının Türkiye için “İlaç” görevi üsleneceğinin gayet iyi farkındaydı.
Ülkenin Osmanlı’dan devralınan eğitim sistemi çok çabuk ayağa kaldırılmalıydı.
Kuşkusuz epey mesafe kat edilmişti ama bunun en kısa zamanda daha da yukarıya çekilmesi gerekiyordu.
ataç ikon Yeşil Mürekkep
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
erkin

erkin

@erkin892

...bir insandaki, ahlaki seviyeyi ve düşünce kudretini oluşturan eğitim sistemidir ve bu sistemi de saptayan devletin politikasıdır. (...) Bundan dolayı insanların bireysel kötülüğünü kınadığımız zaman hata ediyoruz: ahlaksızlık içten gelen bir şey değil, farklı dış etkenlerle oluşmuş bir sonuçtur. Kötülük sistemin bir ürünüdür ve sistem devletin kontrolü altındadır. Sistem değişirtirilirse sonuçlarda değişik olur
ataç ikon İdeoloji
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Saf ezberleme sistemi öğrenciyi kendisine ezberletilenleri sorgulamaya alıştırmadığı için , öğrenci kendisine verilen ne olursa olsun öğrenecektir . İçinde eleştirel bir tefsir geleneğinin özellikle 4. hicri yüzyıldan sonra hemen hemen hiç kalmadığı islami dinsel eğitim bugünlerde tüm dünyada burada anlatılan durumdadır .
Türkiye ' de ise durum kültürel olarak diğer bazı İslam ülkelerine nazaran daha da sorunludur . Uzun kültürel tarihleri boyunca hiçbir zaman serbest tartışmaya dayalı demokratik bir toplum oluşturmamış olan Türkler , son derece başarılı askeri sistemleri ile büyük ün kazanmışlardır . Bu asker güçle kurulan imparatorluklar gelişmiş bir örgütlenme gerçekleştirememiş ve Osmanlı Devleti dışında pek azı bir yüzyıldan fazla yaşayabilmiş ve kendine has bir uygarlık oluşturabilmiştir . Göçer Türk kültüründe ailede babaya ve orduda komutana kesin itaat , kuşkusuz sabit bir yaşam odağı olmayan toplumun yaşama gücünü arttıran bir faktör olmuştur . Ancak aynı faktör , yerleşmiş düzene geçildikten sonra bilimin uygar toplumlarda insan yaşamına egemen olması oranında Türk toplumunun gelişmesinin önünde giderek büyüyen bir engel oluşturmuştur . Eski Yunan temeline dayanan ve doğa bilimlerinin büyük ölçüde egemen olduğu erken İslam uygarlığının gerileme döneminde İslam kültür çevresi içinde önemli rol oynamaya başlayan Türkler , ne yazık ki kendi göçer geçmişlerinin verdiği otoriteyi sorgulamama özelliğinin mistik İslam düşüncesi tarafından onaylandığını da görmüşlerdir . Hodgson ' un deyimiyle şeri ' at ile askeri otoritenin bir sentezi olan Osmanlı , işte bu ortam içinde , Büyük Selçuk İmparatorluğu ' nun Ömer Hayyam ' ı çapında tek bir düşünüre dahi malik olmadan eğitim sistemi geliştirmeyi denemiş ve 16. yüzyılın ikinci yarısında , yani devletin en gösterişli devrinde '' softa şekaveti '' denilen ve medrese hocalarının yetersizliği ve rüşvet ve iltimasın yaygınlığından kaynaklanan öğrenci haydutluğu fiyaskosunun da gözler önüne serdiği gibi , bunu gerçekleştirememiştir . Kurulan okullar hep din kökenli , ezbere dayalı kolay eğitim yolunu seçen tipte olduğundan , düşünen , sorgulayan , yani kendi başına , öğrenme yeteneğine sahip öğrenci yetiştirememişler , bunun da kötüsü , zaten anlamsız olan diplomalarda daha Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren rüşvet ve iltimasla alınıp verilir olmuş , koca imparatorluk bir cehalet kovanı haline gelerek , kendi ağırlığını dahi taşımaktan aciz duruma düşmüştür . Cehalet o derecedir ki , James Cook ' un dünya yüzündeki son iki büyük coğrafi problemden birini güney denizlerinde çözdüğü , dünya okyanuslarında üstelik ilk defa boylam ölçümlerini başlattığı yılda , Osmanlı , Akdeniz ' in dünya denizleriyle olan bağlantısından habersizdir ! Üç yıl sonra yaşlı başlı mühendis hocalara Baron de Tott bir üçgenin iç açılarının toplamının ne ettiğini sorduğunda aldığı cevap '' üçgenine göre değişir '' dir ! Birinci Dünya Savaşı ' ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti ' nin tevarüs ettiği imparatorluk topraklarında ancak bir milyon insan okuyup yazabilmektedir . Türkiye ' nin o tarihlerdeki entelektüel ortalaması kuşkusuz utanılacak düzeydedir .
İşte bu inanılmaz gaflet yukarda kolay yol diye bahsettiğim , eğitim sisteminin bir sonucudur .
ataç ikon Bilgiyle Sohbet
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Neslihan Dağhan

Neslihan Dağhan

@neslihandaghan

İnsanlar ödünç hayatlar yaşıyor. O yüzden hayatları felç olmuş durumda. Bu felç yüzünden aptal görünüyorlar.

Dünyada yeni bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Şair olarak doğmuş bir kişi, matematikle kendini aptallaştırır. Büyük bir matematikçi olabilecek bir insan, beynine tarih sokuştururken kaybolur. Eğitim, senin doğanla uyumlu olmadığı için her şey karman çorman olur. Bireye saygı duymaz, herkesi belirli kategorilere sokar. Tesadüf eseri, bu kategoriler birkaç insana uyar. Ama çoğunluk kendini kaybolmuş hisseder ve mutsuz olur.
ataç ikon Sezgi (Mantığın Ötesini Bilmek)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Orestes

Orestes

@sapareaude

Temel hedefleri dikkat bozukluklarını tedavi etmek olan bu ilaçları,günümüzde tamamen sağlıklı çocuklar,öğretmen ve ebeveynlerin sürekli büyüyen beklentilerini karşılayabilmek için performanslarını artırmak amacıyla kullanıyor.Pek çok kişi bu duruma karşı çıksa da asıl problem çocuklarda değil eğitim sistemindedir.
ataç ikon Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
filozof şeysi

filozof şeysi

@filozofbozuntusu

''Başarılı bir eğitim sisteminin temel görevlerinden biri de kurbanlarına gözlemleme ama görememe yeteneği bahşetmesidir.''
ataç ikon Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

İyi bir eğitim sistemi, içeriğin hafızada kalmasını sağlamalı. Ve fasılalı gözden geçirme ( bir derste) bunu yapmanın etkili bir yöntemidir. s.116
ataç ikon Nasıl Öğreniriz
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Arif Boğaç

Arif Boğaç

@bogac

Gençlik budalalıksa, tembel olmadığı içindir. Eğitim sistemimizi bozan, sayılarının çokluğu nedeniyle ortalama insana seslenmesidir. İşleyen bir beyin için tembellik söz konusu olamaz.

85-86
ataç ikon İçimizdeki Şeytan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Tuba İnal

Tuba İnal

@tubainal

Toplum eğitim sistemi ile ancak gemisini kurtarana kadar ilgileniyor; yani çocuğun eğitimi sona erene kadar. Hal böyle olunca, eğitime yön verme durumunda olan yetkililerin attıkları yanlış adımlar da, doğru adımlar da herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmuyor.
...
...öğretmen olmak, mevzuatın ötesinde bir varlık sergilemektir.
...
Fark ettim ki kalpten kalbe bir sohbet içinde olan kişiler, birbirlerini gürültülü ortamlarda da duyup anlayabilmekteler.
...
Öğretmen olmak, öğretmenlik yapmayı aşmak demektir.çünkü öğretmen olmak, öğretmenin, belirlenmiş görevlerin ötesine geçip hissederek, yaşayarak, kendisini adayarak, öğrencisiyle bütünleşerek var olmasıdır. Öğretmen olmak, öğretmenle öğrencinin birbirlerine hoşça bakabildikleri, öğretmenin öğrencide, öğrencinin öğretmende dirildiği, güçlü ve sahici bir aidiyettir.
...
...bende öğretmen olmaya bir kutsiyet atfediyorum ve idealizmin öğretmenlik için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlikte yaratılacak farkın da kişinin öğretmenliği idealist bir ruhla gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bağlı olduğunu düşünüyorum.
ataç ikon Öğretmen Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
afyil

afyil

@afyil

niçin felsefe ? çünkü felsefe soru sormaktır sorgulamaktır kuşku duymaktır düşünmektir diyoruz ya ! ne üzerine düşünmek neyi sormak bunun açıklanması gerek felsefe bir diyalogdur da diyebiliriz insanın kendisiyle diyaloğudur insan kendisinin kim olduğunu sorgulamıştır doğayı evreni sorgulamıştır tolumumuzda yüzyıllarca süren bilime kendi kendimizi kapamış olmamız bu felsefi tutumun eksikliğindendir kanımca yazgısına boyun eğen değil düşünen araştıran insanlar yetiştirilmesi gerekiyor bu da ancak eğitim sisteminin içinde felsefe eğitiminin yer almasıyla sağlanabilir
ataç ikon Değişen Dünya Değişen Değerler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
madison

madison

@madison

Çocukların pasif bir şekilde başkalarının duygu ve düşüncelerine boyun eğmek zorunda olmadıkları, kendi kendilerine düşünüp hissedebilmeleri için onları yüreklendirecek bir eğitim sistemi yaratmak için, eğitimi içinde bulunduğu ruh halinden kurtarmak gereklidir. Böyle bir girişim belki geçmişte yapılan yanlışı telafi etmeyecektir ama özgür düşünce ortamı yaratacaktır.
ataç ikon Politik İdealler
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Derya Y.

Derya Y.

@deryasin

Dünyadaki eğitim sistemleri insan yeteneklerini ve farklılıklarını bulup geliştirmeye yönelikken, Türkiye'deki eğitim sistemi farklılıkları yok etmeye yöneliktir. Aynı sıralarda oturur yeteneklimiz, dehamız, aptalımız, aynı eğitimi alırız, ezberler de ezberleriz. Sonra bir çıkarız tornadan; hayat aynı şekilde bakan, farklılıkları ve yetenekleri yok edilmiş, ana haber bülteninde aynı haberi yedi defa tekrar ederek söyleyen haber spikerleri gibi birbirini tekrarlayan, gazetelerin verdiği üçüncü sayfa cinayet haberleri kadar birbirine benzeyen insanlar oluruz.
0 yorum
Gole Gandom

Gole Gandom

@buseozlu

İnsan olarak her birimiz dünyada olup biten her şeyden sorumluyuz: savaşlardan, kargaşadan, gerek içimizde gerekse dışımızda süren çatışmadan. Her birimiz sorum!uyuz, ama çoğumuzun bu sorumluluğu hissettiğinden kuşkuluyum. Belki düşünce planında, lafta bunu kabul ediyoruz ama Vietnam veya Ortadoğu'da süren savaşa karşı, Doğu'daki açlığa karşı ve tüm sefalete, bölünmelere ve çatışmalara karşı gerçekten sorumluluk duyuyor muyuz? Bundan kuşkuluyum. Eğer bu sorumluluğu duyuyor olsaydık tüm eğitim sistemimiz farklı olurdu. Eğer bu sorumluğu duyuyor olsaydık yarın hiç savaş çıkmazdı; aksine farklı bir kültürün, farklı bir eğitimin ortaya çıktığını görürdük.
ataç ikon Sen Dünyasın
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Türkiye'nin büyük düşünme alışkanlığını kaybetmesi yeni bir konu değil. Mevcut eğitim sistemi, yıllardır sadece kendisiyle sınırlı bir dünyada yaşama çabasının dışında, meselesi, hedefi, ideali bulunmayan, sorumluluk duygusu taşımayan bireyler üretiyor.
ataç ikon Meselelerimiz ve Önceliklerimiz
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eyyubi

Eyyubi

@eyyubi

Öte inancına en ufak bir açık kapı bırakmayan, Allah ve Peygamber kelimelerini hakaret etmeksizin kullananların cezalandırıldıkları veya ustaca hazırlanmış mizansenlerle tereddüde düşürüldükleri bir anlayışın eğitim sistemi.
(Marksist diktanın ve kültürün denetimi altına giren tüm Müslüman toplulukların okullarında, küçücük çocuklara yapılan gösterilerden bir tanesi şöyle: Çocuklar karınlarının aç oldukları bir saatte büyük bir odaya alınıyorlar. Orada ‘’Şimdi herkes ellerini açsın, Allah’a dua etsin, ondan karınlarını doyurmak için yiyecek istesin’’ deniyor. Çocuklar söylenenleri uysallıkla yapıyor, kendilerine o anda yiyecek yollaması için Allah’a dua ediyorlar. Marksist sahtekârlar bir müddet bekledikten sonra, ‘’şimdi de, diyorlar, Lenin’e (veya Stalin’e) aynı şekilde dua edin bakalım.’’ Çocuklar bu kez yemek yollaması için Stalin’e rica ediyorlar. Aynı anda özel olarak yapılmış bir sitemle ortaya en âlâsından yiyeceklerle dolu bir sofra çıkıyor.)
Çocuk buna ne kadar karşı koyabilir ki? Peki ya şu yaşımızdaki biz yetişkinleri nasıl uyutuyorlar? Uyuyoruz da gördüğümüz, gösterilen rüyaları gerçek sanıyoruz?
ataç ikon Bir Değirmendir Bu Dünya
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
/ 2