up
ara

Ego İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Ego geçen, Ego temalı, Ego tarafından söylenmiş veya Ego hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Fulya

Fulya

@fulya68

Konuşmak tehlikelidir ve bu tehlike çoğu zaman karşımızdaki insana değil, kendi varlığımıza yöneliktir. Kendi varlığımız dediğim, bir anlamda ego. Az önce de söylediğim gibi,konuşabilmek için, ilk önce kendi egomuzda yarıklar açmamız gerekir. Aksi takdirde varlığımızın zırhı konuşmamızı engeller. Egomuzda açtığımız yarıklar, bir başkasına karşı kendimizi zafiyet içinde bırakır; korunmasız bırakır. O yarıktan varlığımızı incitecek tehditlere açık kalırız.
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fulya

Fulya

@fulya68

Konuşma eylemi en az iki merkez noktanın karşılıklı birbirine akmasıdır. Yani 'ego'ların kendi kabuklarını çatlatması, o zırhta yarıklar açmasıdır. Konuşmak, bu anlamda insanın kendini yenmesini de gerektirir aynı zamanda. Tehlikeli bir girişimdir bu; yani konuşmak tehlikeli bir girişimdir. İnsanın kendi varlığını tehlikeye atmasıdır.
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Buğlem Öner

Buğlem Öner

@buglemoner

Freud'a göre; id kor ve kabadır, kuralı kuralsızlıktır, tek gayesi arzu ve zevklerin doyurulmasıdır. Değer tanımaz, çocukluk id'in bedenleşmesidir. Buyudukçe ego gelişir. Ego id'in isteklerini sansürler. İd cezadan kaçmak için, hayatta kalmak için çatışmaya girer. Egoda haz ve gerçeklik prensibi arasında denge vardır. Freud, bu çatışmanın nevroza ve diğer ruh hastalıklarına sebep olmaması için id'in isteklerinin serbest kalması, bastırılmaması gerektiği tezini one sürdü.
ataç ikon Kendinizle Barışık Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nurda

Nurda

@ztrknrd

Kaynağını unutup sadece kendi benliğini gören biri aynı zamanda egonun şu 4 vasfından kurtulamaz. Korku, endişe, sinirlilik ve tatminsizlik.
ataç ikon Kayıp Gül: Ekim Yağmurları
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

İnsan kendini geliştirdikçe ideal "ben"e doğru gider. "İdeal ben"e gitmek ise, ego idealini doğru çizmekle mümkündür.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Ego için önem taşıyan her değişimin yası tutulur. “Yas tutabilmek değişebilmek demektir. Yas tutamamak, değişiklikleri inkar etmek, birey ve örgütlenme için büyük tehlike taşır” (Pollock, 1977, s.29).
ataç ikon Kıbrıs: Savaş ve Uyum
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

İnsanlara "ego"nun kötülük demek olduğu öğretilir. Sevabın ideali, benliksizliktir. Oysa yaratıcı, salt anlamda bencil kişidir. Benliksiz kişi, düşünmeyeni hissetmeyen, yargılamayan, eyleme geçmeyen kişidir. Bunların hepsi benliğin fonksiyonlarıdır.

Bencilliğin anlamı başkalarını kendisi için feda etmek olarak tarif edilmiştir. Hayırseverlik ise, kendini başkaları için feda etmektir, denilmiştir. Bu durumda insan her iki halde de diğer insanlara bağlanmış, kendisine iki acıdan birini çekmesi söylenmiştir. Ya başkalarının uğruna acı çekecektir, ya da kendisi uğruna başkalarına acı çektirecektir. Sonunda insanoğlunun kendi acılarından zevk alması gerektiği de söylenince, tuzak iyice kapatılmıştır. İnsan artık mazoşizmi kendi ideali olarak kabul etmek zorunda kalmıştır, çünkü bunun karşısında ancak sadizm vardır. İnsanoğluna oynanan en sahtekârca oyun bu olmuştur.
ataç ikon Hayatın Kaynağı
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Cerenis

Cerenis

@defacto

Ego karşılaştırma ile beslenir. Sen bir kadına ''Seni seviyorum'' dediğinde bu bir anlama gelir; ama bir kadına ''Kleopatra senin yanında çok sönük kalırdı'' dersen bu bambaşka bir anlam taşır - hatta tam tersi demektir. Ne diye Kleopatra'yı işin içine sokuyorsun? Bu kadını Kleopatra olmaksızın sevemez misin? Kleopatra egoyu şişirmek için söz konusu oluyor. Sen bu adamı sev - ne diye Büyük İskender'den bahsediyorsun?
Aşk karşılaştırma nedir bilmez; aşk hiç karşılaştırma yapmadan sever.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

İnsan ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyar. Bu insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Kişi özen gösterilmezse ölmeye başlar. Kişi birisi, en azından birisi için önemli olduğunu hissetmezse onun tüm yaşamı önemsiz hale gelir.
ataç ikon Ego
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Herkese şükran duy. Çünkü herkes senin dönüşümün için bir alan yaratıyor; seni engellediğini düşündüğün kişiler bile, düşmanın olduğunu zannettiklerin bile. Arkadaşların, düşmanların, iyi insanlar ve kötü insanlar, arzu edilen durumlar ve arzu edilmeyen durumlar; hepsi birden senin dönüşebileceğin ve bir buda olabileceğin koşulları yaratıyorlar.
ataç ikon Ego
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Kadından -sadece kadından- itaat beklemek, kendini büyük ve üstün gören, egosu şişkin bencil erkeklerin uydurduğu kutsal evlilik sözleriydi.
ataç ikon Tanrı ile Sohbet Alışılmadık Bir Diyalo...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Eleştiriyi bir kusuru iyileştirmek, bir hatayı düzeltmek amacı dışında, sadece tenkit için yapan insanlarda genellikle ego kabarması vardır. Bu yüzden benmerkezci tipler, eleştirmeyi çok severler. Eleştiri ve kritikler, karşı tarafta hasar oluşturmayacak biçimde yapılmalıdır. Eleştiren kişi, tenkitlerinde eğer egosu adına değil de iyi niyetle hareket ediyorsa, eleştiri kişilik çatışması haline dönüşmez. Başkalarını sık eleştiren insanlar, “Sen zaten önemli birisin.” mesajını alırlarsa, eleştiriye olan ihtiyaçları azalır.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Tanrı asla tekrar etmez. Fakat sana her zaman için başka birisi olman öğretildi. "Başka birisi ol; komşunun oğlu… Komşunun oğlu gibi ol. Bak ne kadar zeki. Bak... Şu kız ne kadar zarif şekilde yürüyor. Böyle ol!" sana her zaman başka birisi gibi olman öğretilmiştir. Hiç kimse sana kendin ol ve varlığına saygı duy, o Tanrı’nın bir armağanıdır dememiştir.
ataç ikon Ego
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

... ego tarafından gemlenmesi gereken düzensizlikler ne kadar çoksa, nevrozun ortaya çıkmasının o kadar kolaylaştığını da unutmamak gerekir. Çünkü nevroz, egonun bir bireşime (senteze) ulaşmak konusunda başarı göstermediğini ve bunu yapmaya çalışırken kendi birliğini elden kaçırdığını belirten bir işarettir.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Her haklı olma ihtiyacı hissettiğinde farkına varmanı isterim:
Ego senden doyum bekliyor!
Ve hemen onu sustur; onu beslemeyeceğini kibarca söyle ve sevgiyle yerine oturt...
ataç ikon Allah De Ötesini Bırak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Milletlerin de bireyler gibi kendi egoları vardır.
ataç ikon Eleştiri ve Deneme Yazıları
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Bircan Durmuş

Bircan Durmuş

@bircandurmus

İnsan zihninin ilkel ego savunma mekanizması, beynin kaldıramayacağı kadar fazla stres üreten tüm gerçekleri reddeder. Buna inkar denir.
ataç ikon Cehennem
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
şüheda

şüheda

@ssuheda

Eğer etrafta benim egomdan daha değerli bir şey varsa, derhal yakalanıp vurulmasını istiyorum.
ataç ikon Otostopçunun Galaksi Rehberi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Beşer

Beşer

@ado

Ego aslında varolmayan bir olgudur. Senden uzakta olan insanlar onu hissedebilir, görebilir ve ondan incinebilir. Senin tek endişen onları kendine fazla yaklaştırmamaktır. Herkes başkalarını belirli bir mesafede tutmaya çalışıyor çünkü insanların fazla yaklaşmasına izin vermek demek kendi boşluğunun kapılarını açmak demektir.
0 yorum
Beşer

Beşer

@ado

Evet, ego belirli bir ölçüde koruma sağlar ama bu duvar aynı zamanda senin zindanın olur. Belirli bir koruma var, aksi halde kimse egonun getirdiği mutsuzluklara katlanmaz. Belirli bir koruma var, seni düşmanlardan korur; ama aynı zamanda dostlara karşı da korur. Düşmandan korktuğun için kapını kapatıp arkasında gizleniyorsun. Sonra bir dost geliyor ama kapı kapalı, içeri giremiyor. Eğer bir düşmandan çok korkuyorsan, o zaman dostlar da içeri gelemez. Eğer kapıyı dostun için açarsan, düşmanın da içeri girme riski hep vardır.
0 yorum
/ 2