up
ara

Ekonomi Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Ekonomi geçen, Ekonomi temalı, Ekonomi tarafından söylenmiş veya Ekonomi hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Batuuu

Batuuu

@batuuu

işçi sınıfının yararına olan ekonomik reformlar sadece sanayi kurumlarının alt edilmesiyle mümkündür ;ancak bu kurumlar kapitalist ellerden kurtulduğu , ulusal mülkiyete dönüştüğü ve ancak işçi sınıfı kendi izlencesinin gereklerini gerçekleştirdiği zaman mümkündür...
ataç ikon Burjuvazi Öldürür
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

1871'deki birleşmesinden beri Almanya, Avrupa'nın ekonomik siyasi iradesini ve güvenini kaybettiğinde bile kıtadaki en dinamik ekonomik güç olarak kalmıştı. s.215
ataç ikon Gelecek 100 Yıl
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Alan Greenmor

Alan Greenmor

@alangreenmor

"Özgürlük", satın alabilme özgürlüğü; "kardeşlik" hissedarlık...
ataç ikon Nereye?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Eren Boz

Eren Boz

@erenboz

Galaksinin geri kalanı sefil bir yoksulluğa boyun eğdi. Bu nedenle sistem çöktü, imparatorluklar yıkıldı, bir milyar aç gezegenin üzerine uzun ve kasvetli bir sessizlik çöktü; sessizliği bozan tek şey, geceler boyunca planlanmış bir politik ekonominin önemi üzerine kibirli bilimsel incelemeler yazan aydınların kalem gıcırtılarıydı.
ataç ikon Otostopçunun Galaksi Rehberi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Savaş, görüleceği gibi, gerekli yıkımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu yıkımı psikolojik bakımdan kabul edilebilir bir biçimde sağlar. İlke olarak, tapınaklar ve piramitler yaptırarak, çukurlar kazdırıp sonra tekrar kapattırarak, dahası çok büyük ölçülerde mal üretip sonra hepsini yakarak, dünyanın emek fazlasını boşa harcamak çok daha kolay olurdu. Ama bu, hiyerarşik bir toplumun yalnızca ekonomik temelini gerçekleştirirdi, duygusal temelini değil. Burada söz konusu olan, düzgün bir biçimde çalışmayı sürdürdüğü sürece davranışları önem taşımayan halk kitlelerinin morali değil, Parti'nin moralidir. En sıradan Parti üyesinin bile işinin ehli, çalışkan ve belirli sınırlar içinde de olsa zeki olması beklenir, ama korku, nefret, yaltaklanma, zafer düşkünlüğü gibi ruh halleri bulunan saf ve cahil bir bağnaz olması da gerekir. Başka bir deyişle, zihinsel yapısının savaş haline uygun olması gereklidir. İlle de gerçekten savaşılıyor olması gerekmez; belirleyici bir zafer mümkün olmadığından, savaşın nasıl gittiği de önemli değildir. Gerekli olan tek şey, bir savaş halinin var olmasıdır. Parti'nin üyelerinden istediği ve savaş ortamında daha kolay sağlanan zeka yarılması artık genelleşmiştir, ama rütbe yükseldikçe bu daha da belirginlik kazanır. Savaş isterisi ve düşmandan nefretin en güçlü olduğu yer İç Parti'dir. Bir İç Parti üyesi, yönetici niteliği taşıdığı için, savaş haberlerinin uydurma olduğunu çoğu zaman bilmelidir ve tüm savaşın düzmece olduğunun, ya savaş diye bir şey olmadığının ya da açıklananlardan çok farklı amaçlar uğruna savaşıldığının çoğu zaman ayırdında olabilir; ama bunları bilmenin etkisi Çiftdüşün tekniğiyle kolayca giderilir. Bu arada bir İç Parti üyesi, savaşın gerçek, zaferin kaçınılmaz ve Okyanusya'nın tüm dünyanın tartışılmaz efendisi olduğuna gizemli bir biçimde inanmakta bir an bile duraksamaz.
s.222-223
ataç ikon 1984
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mecrûh

Mecrûh

@benbirokurum

İthal malları boykot edersek, yerli üreticiyi daha fazla üretmesi konusunda cesaretlendirilip desteklemiş oluruz
ataç ikon Zafere Götüren Yol Boykot
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Ahlaki muhteva taşıyan toplumsal sosyolojik olaylar -seküler bakış açısı her ne kadar bugün hayatı ekonomik, politik, ahlaki, hukuki...vs. şeklinde parçalamış olsa da- Allah'ın koymuş olduğu ahlaki kanunlara göre işler (sünnetullah). Bu kanunların gereği olarak:''Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişini değiştirmedikçe asla değiştirmez''(8/53). Yine ''İnsanlar kendi karakter ve kişiliklerini değiştirmeye çaba göstermedikleri müddetçe Allah onlarda olanı değiştirmez''(13/11). Bu bağlamda herhangi bir topluma isabet eden bir ''musibet'' Allah'ın izniyle (64/11) ve fakat insanların kendi iradeleriyle ortaya koydukları ahlaki muhtevalı eylemlerin bir sonucu olarak gerçekleşir (42/30). Türk insanı, bu gerçeği çok güzel formüle etmiştir:''Kula bela gelmez Allah yazmayınca; Allah bela yazmaz, kul azmayınca.''

Güler, Direniş Teolojisi,'Küresel Mali Krizin Teolojisi', Ankara 2011, s.15-16.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

İmparatorluklar asla sonsuza dek yaşamaz. Her biri sonuçta korkunç bir çöküşü yaşamıştır. Daha mutlak egemenlik peşinde koşarlarken birçok kültürü yok ederler, sonra da kendileri yıkılırlar. Uzun vadede hiçbir ülke ya da ülkeler topluluğu, varlığını başkalarını sömürerek sürdüremez.
0 yorum
Sayhan K.

Sayhan K.

@sayhankeskin

Tevhid dininin özelliklerinden biri onun inkılabı duruşu ve akışıdır. Şirk dininin özelliklerinden biri kitabına uydurmak, bahaneler ve gerekçeler üretmektir.

Bu dinin (şirk dini) vazifesi halkı, başımıza ne geldiyse bunun Allah'tan olduğuna, Allah'ın böyle istediğine inandırmak ve teslim olunmasına ikna etmektir.

Şirk dininin kaynağı ekonomidir. Bir insanın kendi isteğiyle zillete razı olması için dinden daha iyi etken, daha iyi potansiyel ne olabilir ki.
...
İslam Allah'a teslim olmaya çağırdığı gibi, aynı şekilde O'ndan başka her şeye de isyan etmeye davet eder. Ne olursa olsun, ister Lat, ister Uzza, ister araba, ister erdem, ister sermaye, ister kan isterse soy veya sınıf olsun fark etmez. Bunlar her dönemde Allah'a karşı birer tağut olmuştur.
...
Gaflet içinde boğulan siz namaz kılanların ve hatta o namazın vay haline! Hayallerini de göklerin ilahını namaza götürüyorsunuz, amelleriniz ile ise yeryüzünün çağdaş putlarını ve ilahlarını hakim kılıyorsunuz. İbrahim'in döneminde, Muhammed'in yaşadığı coğrafyadaki gibi sade, dilsiz ve aciz putlar yok! Putlar şekil değiştirdi.
...
Her şeyi yok ettiler. Zahirini koruyup batınını, ruhunu, yönünü değiştirdiler ve kendi sosyal, sınıfsal, ekonomik çıkarlarına uygun hale getirdiler. Her biri derin bir düşünceyi, bir akideyi içinde barındıran dini kavramları anlamsız, içi boş, çürük ve ruhsuz bir şekle soktular. Keşke içini boşaltıp öyle bıraksalardı. Fakat bununla kalmadılar; bu kavramların içini insanı uyuşturan İslam dışı hurafelerle doldurdular.
ataç ikon Ali Şeriati ile Söyleşmek
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum