up
ara
ÜYELER
DİĞER

Eşitlik Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Eşitlik geçen, Eşitlik temalı, Eşitlik tarafından söylenmiş veya Eşitlik hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

Herkes eşit, herkes aynı düzeyde, herkes kötü dikilmiş eski püskü giysiler içinde, ayaklarında kalitesiz ayakkabılar var.Hiç acele etmiyorlar, telaş yok, sanki yaşamak için her şeyi ağırdan alıp tüm vakitlerini kullanıyorlar.
ataç ikon Doğu Avrupa'da Yolculuk
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Barış Altınbıçak

Barış Altınbıçak

@barisaltinbicak

Yağmur komünisttir; çünkü herkese eşit yağar. Rüzgâr ise kapitalisttir, zayıf olanı yıkar.
ataç ikon Che Guevara
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Kübra Gözde Elikçioğlu

Kübra Gözde Elikçioğlu.

@kubragozdeelikcioglu

Nasıl da düştük! Yanlış kurallar yüzünden,
Ve Doğa'daki değil de Eğitim'deki budalalar nedeni,
Engellenmiş, aklımızın her türlü gelişmesi,
Kafasız olmamız isteniyor, tasarlanan bu,
Ve birimiz sıyrılırsa ötekilerin arasından,
Daha canlı bir hayal gücü ile; bastırılır hırsımız
Öyle güçlüdür ki karşı çıkanlar bize,
Korkumuzu bastıramaz umutlarımız.

Lady Winchilsea
ataç ikon Kendine Ait Bir Oda
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Ve Türkan Saylan şunları söyler, hayatını uzun uzun anlattığı Mehmet Zaman Saçlıoğlu'na:
'' İçimizdeki bu olumsuz duyguları yenebilir, çocuklarımızı birazcık savaş karşıtı ve eşitliğe inanmış olarak yetiştirebilir miyiz acaba? Yoksa bu acımasız rekabet dünyasında, ayakta kalabilmeleri için acımasız olmalarını mı öğütleyeceğiz hala ? Oysa, dünyada herekse yer var, paylaşmasını bilebilirsek ve yetinebilirsek barış içinde yaşayabiliriz!''

s.144(2.Baskı)
ataç ikon Geyikli Park
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Anka Diana.

Anka Diana.

@zumruduanka

Adalet ancak eşitler arasında gerçekleşir.
ataç ikon Hayat Kısa - Vita Brevis
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Derya Y.

Derya Y.

@deryasin

İlerleme bir zaman meselesidir aziz kardeşim, eşitlik ve güzelliğin toplumumuzda vazgeçilmez değerler olabilmesi için epeyce zamana ihtiyacımız var.
ataç ikon Elveda Güzel Vatanım
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Şark medreseleri'nde Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi dillerin yanında Kürtçenin de bir eğitim dili olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti, farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmak üzere esnek bir yapı geliştirmiş ve farklı kültürlerin öğretimini ve dillerin eğitimini sağlamıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Eğitimde, sosyal yaşamda, siyasi ve ekonomik alanda ötekileştirildiğini hisseden kesimler, karşı duruşlar sergilediler ve direndiler. Halbuki, sorun çok karmaşık değildi. İnsanlar kültürleri, tarihleri ve dilleri ile var olmak istiyorlardı. Farklı yaşam tarzlarının, kültürlerin, dillerin ve fırsat eşitliğinin dikkate alındığı adil bir devlet sistemi talebi, en demokratik taleplerden biridir.

Bu bakımdan bakıldığında Kürt sorunu büyük ölçüde bir demokrasi sorunudur. Kültürel hakların güvence altına alınmaması ve kimliklerin tanınmaması bu sorunun temel kaynağıdır. Kürtçenin bir anadil olarak öğretilmesi ve eğitim dili olarak kullanılması, bu kültürel hakların ve kimlik mücadelesinin en somut alanıdır. Dilini özgür bir şekilde eğitimde, sosyal yaşamda ve kamusal alanda kullanamayan bir topluluğun, ayrımcı politikaları benimsemesi beklenemez. İnsanların kendi arzularıyla kültürel tercihlerde bulunması başka, yasaklarla bir kısım şeylere zorlanması başkadır.''
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Demokratik bir rejimde devlet bir ideolojinin zorlayıcısı olamaz. Toplum tek tip insan yetiştiren bir klinik değildir.''
0 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Ebedi barışın hüküm sürdüğü, bütün insanların aynı ölçüde özgür ve mutlu olduğu, iyiliğin kötülükle karışık, acının zevkle erdemin erdemsizlikle yan yana olmadığı, sadece güzelliğin, düzenin, uyumun yaşandığı bir ülkede – tek kelimeyle, sizin ahlakçılarınızın, bütün dünya ah böyle olsa! diye hayal ettiği bu tarz bir ülkede, ya insanların midesi ve belden aşağısı olmaması gerekirdi. Ya da bu bir masal ülkesidir. Tam eşitlik, var olandan tam memnun olma, daimi huzur- kısacası insanın hükümdara, rahibe, askere, meclis üyelerine, ahlakçıya, terziye, aşçıya, hekime, cellada ihtiyacı olmadığı ‘altın devir’, ancak kızarmış kekliklerin havada uçuştuğu insanın hiçbir ihtiyacı olmadığı bir ülkede mümkündür.
3 beğen · 0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

İnsanları tok, sağlıklı ve canlı tutmak gibi basit problemleri bile çözümleyemediniz. Eşit imkanlar sunmayı ise yapılacaklar listesine bile koymadınız. “Sahip olanlar”dan arta kalanları “sahip olmayanlara” aktarmak gibi basit bir şeyi bile başaramadınız. Kaynaklarınızı daha eşitçe paylaşmak isteyip istemediğinizi bile bilmiyorsunuz.
Dünyayı besleyecek yiyecekleri çöpe atarken, her gün yüzlerce insan açlıktan ölüyor.
ataç ikon Tanrı ile Sohbet Alışılmadık Bir Diyalo...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Magda

Magda

@magda

Ama aşkta eşitlik olmaz ki zaten. Bazen kefelerden biri, bazen de öbürü ağır basar. Aslına bakarsanız genellikle hep aynı kefe ağır basar ya.
ataç ikon Sis ve Gece
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi

Komünizm, sosyalizm, eşitlik, özgürlük: Rus kitlelerinin, uğruna büyük acılar çektiği her şey, Bolşevik taktiğin "amaç bütün araçları kutsar" yolundaki cizvitçi ilkesi ışığında anlamsızlaştırılıp kirletildi. Ekim Devrimine özelliğini veren idealist çabaların yerini kinizm ve kabalık aldı. Her türden coşku felce uğratıldı her tür kamusal kaygı yok edildi. Bugün halka katılımsızlık ve ilgisizlik hükmediyor.
ataç ikon Rus Devriminin Çöküş Nedenleri
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Ama yılmadım; yalnızca, dikkatimi çeken bir şeyi en şiddetli biçimde duyumsadım: belli bir zümrenin insanları, yakınına gelince sanki bir şey yitireceklermiş gibi, sıradan halktan hep soğuk bir mesafede duruyorlar; bir de zavallı halkın düzeyine iniyormuş gibi yapıp, sonra daha da kırıcı biçimde kibir gösteren mülteciler ve horatacılar var. Eşit olmadığımızı ve olamayacağımızı biliyorum; ama bence, saygınlık bulmak için, sözde ayaktakımından uzak durması gerektigini sananla, yenilmekten korktugu için düsmandan kaçan alçak arasında bir ayrım yok.
ataç ikon Genç Werther'in Acıları
kitaba 4 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Magda

Magda

@magda

Doğarken sözde eşit doğuyoruz, ama eşit kalamıyoruz bir türlü. Galiba bir uyurken, bir de öldükten sonra eşitiz.
ataç ikon Beni Susturabilecek Tek Şey
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Mustafa Başaran

Mustafa Başaran

@basaran

İnsanlar, büyüklüğü de, büyüklüğün dokunulmazlığını da unutmuş durumdalar. Bir şaşkın cüceler dünyasında yaşadığımızı benden önce söyleyenler çok... Bizden önce... Eşitlik türünden saçmalar, bizi bu hale getirdi. Kuşkuya, işkile dayanan eşitlik mi olurmuş? Bir gün kurulabilecek tek eşitlik, olsa olsa ödevde, esleklikte, büyüklüğümüzün düşünde eşitliktir. Bize buyurana duyduğumuz sevgide eşitliktir.
ataç ikon Gece
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mustafa Başaran

Mustafa Başaran

@basaran

Belki de en "mutlu" masal, birbirlerine saygı duymuş, birbirlerini sevmekle gerçek eşitlik tansığına ulaşmış -ya da ulaşmaya çalışmış- sevgililerin masalı; bir araya gelmeleri için, ölmeleri, gömülmeleri gerekmiş olsa da…
ataç ikon Göçmüş Kediler Bahçesi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Selin Doğan

Selin Doğan

@selindogan0

Bu gezegende, iki insanın birbirlerine duydukları sevgi, bir terazide dengelenmiş midir hiç? Eşitlik fikrine en çok aşıkken inanırız. Çünkü en çok o zaman ihtiyaç duyarız.
ataç ikon Hikayem Paramparça
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
/ 2