up
ara

Felsefe Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Felsefe geçen, Felsefe temalı, Felsefe tarafından söylenmiş veya Felsefe hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Tuğba Afacan

Tuğba Afacan

@tugbaafacan

"Ben varım. Buna hala yaşam denilebilir mi? Hayır, yalnızca biyolojik bir yaşam. Göründüğü kadarıyla varoluşçuluk felsefesini artık yalnızca bir tek felsefe izleyebilir: var olmamacılık. Yani var olmamanın içinde varoluşun felsefesi." (s. 31)
ataç ikon Polisiye Bir Öykü
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Çizmeli Kedi

Çizmeli Kedi

@cizmelikedi

Din, gerçekler hakkında bilgi verir. Fakat dinin verdiği bilgi, bilimin verdiği bilgi ile uyumlu değildir. Bu yüzden de Batı'da din ve bilim arasında çatışma oldu. Bilim ilerlerken din geri çekilir ve dinin otoritesi, bilimin ilerlemesinin önünden çekilir. Gelenekçiler, bu olguya üzüldüler ve dejenere olduklarını düşünerek artık dindar olmayan insanlara acıdılar. Eğer, dinin yanı sıra daha yüce değerlere ulaşmak için bir şeye sahip değilseler, gerçekten de acınmaları gerekir. İnsanlar dinden uzaklaştıklarında ve onun yerine geçecek hiçbir şeye de sahip olmadıklarında yüce değerleri kaybederler. Kendilerini dünyevi meselelerle sınırlamak zorunda kalırlar ve manevi değerlerle hiçbir ilişkileri olmaz. Ancak çok şükür ki, dinin yanı sıra felsefe vardır ve o, insanlara yüce değerlere ulaşmanın bir yolunu sunar. Felsefede yüce değerlere ulaşmak için insanlar, dualar ve ayinlerin sağladıkları dolambaçlı yolları seçme ihtiyacı duymadıklarından bu yol dinin sunduğundan daha doğrudan bir yoldur. İnsanın felsefe sayesinde ulaştığı yüce değerler, din sayesinde elde edilenlerden daha saftır. Çünkü onlar, hayal ve hurafe ile karışmış değildir. Geleceğin dünyasında insan, dinin yerine felsefeye sahip olacaktır. Bu, Çin geleneğine uygundur.

İnsanın dindar olması zorunlu değildir; ancak onun filozof olması zorunludur. İnsan filozof olduğunda, dinin lütuflarının en iyilerine de sahip olur.
ataç ikon Çin Felsefesi Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
thebookthief

thebookthief

@tcbasakgurel

Birçok filozof ve birçok kedi üzerinde çalıştım. Kedilerin bilgeliği sonsuzdur. (s.56)
Hıppolyte Taıne
ataç ikon Kedi Kafası
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Çizmeli Kedi

Çizmeli Kedi

@cizmelikedi

Her türden ve her şartta olan insan vardır. Bu türlerden herhangi biri için, herhangi bir insan türünün muktedir olduğu en yüksek başarı şekli vardır. Mesela, siyasetle meşgul olan insanlar vardır. İnsanların bu sınıfında, başarının en yüksek şekli, büyük siyaset adamlarının başarılarıdır. Aynı şekilde sanat alanında da, yetenekli sanatçıların başarılarının en yüksek şekli, büyük sanatçıların ortaya koyduklarıdır. Farklı insan sınıfları olmakla birlikte, onların hepsi de insandır. İnsan olarak muktedir olan bir insanın, başarısının en yüksek şekli nedir? Çin felsefesine göre bu, bilge olmaktan başka bir şey değildir ve bilgenin en yüksek başarısı, ferdin evrenle özdeşleşmesidir. Eğer insanlar bu özdeşlemeyi gerçekleştirmek istiyorlarsa, problem onların zorunlu olarak toplumu reddetmeleri ya da hayatı inkar etmeleri midir?

Bazı felsefecilere göre, bu zorunludur. Buda, bizatihi hayatın, acının kökü ve kaynağı olduğunu söyledi. Aynı şekilde Platon da, bedenin ruhun hapishanesi olduğunu söyledi. Yine Taocuların bazıları hayatın, bir pislik, bir tümör olduğunu ve ölümün bu tümörün koparılması olarak kabul edileceğini söylediler. Bütün bu düşünceler, bozulmuş maddi dünyanın tuzağı diye isimlendirilecek olan şeyden ayrılmayı gerektiren bir görüşü ifade etmektedir; bu yüzden de, eğer bir bilgenin başarısının en yüksek derecesi gerçekleştirilecekse, bilge toplumu hatta bizatihi hayatı terk etmek zorundadır. Yalnızca bu şekilde, nihai kurtuluşa ulaşılabilir. Felsefenin bu türü, genel olarak öte-dünyacı olarak bilinen felsefedir.
ataç ikon Çin Felsefesi Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Metafizikle bu dünyanın bilgisinden hareket ederek Tann kavramına ve emin çıkarımlarla Tanrının varoluşunun kanıtına ulaşmak ise olanaksızdır; çünkü bizim, bu dünyanın olabilecek en yetkin bütün olduğunu bilmemiz, dolayısıyla bu amaç için (onu karşılaştırabilmek için) olabilecek bütün dünyalan tanımamız, kısacası herşeyi bilir olmamız gerekirdi ki, dünya (Tanrı kavramını nasıl düşünürsek düşünelim) ancak bir Tanrı aracılığıyla olabildi, diyebilelim. Ama bu varlığın varolduğunu sırf kavramlardan hareket ederek tam olarak bilmek, kesinlikle olanaksızdır; çünkü her varoluş önermesi, yani hakkında bir kavram kurduğum bir varlığın varolduğunu bildiren bir önerme, sintetik bir önermedir, yani öyle bir önermedir ki, ben onun aracılığıyla o kavramın dışına çıkıyorum ve kavram hakkında, kavramda düşünülmüş olandan daha fazla bir şey söylüyorum. Şunu: anlama yetisi içindeki bu kavrama, ayrıca anlama yetisinin dışında onun karşılığı olan bir nesnenin bulunduğunu söylüyorum, ki bunu herhangi bir çıkarımla ortaya koymak, açıkça olanaksızdır.
ataç ikon Pratik Aklın Eleştirisi
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Ne kendi mevcudiyetimiz, ne de ona 'ait' olan dünya basit ve soyut bir done olarak anlaşılmamalıdır. Her şey hayatın "bütünlüğü' içinde köklenir. Bu 'aidiyet" şekil, mana ve ifade verir; bu aidiyet insanın düşünen (Descartes), isteyen ve insiyakları içinde yaşayan (Freud) bir mahluk olmadan evvel içsel bir mizaç mahlûku olduğunu gösterir. İnsan ancak ‘mizaç insanı' olarak hayatın içindedir. Mizaç insanında suje ve obje ikiliği yoktur. Mizaç insanı olmak sıfatı ile eşya olmadan kurtulur, yaratıcı şahsiyet oluruz.''
ataç ikon Metafizik Nedir?
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''...doğrunun bilgisine ulaşmamızı engelleyen tüm güçlüklerin ve yanlışların üstesinden gelmeye çalışmak gerçekten savaş vermektir, biraz genel ve önemli bir konuyla ilgili bazı yanlış görüşler edinmek bir savaş kaybetmektir; sonra, önceki duruma yeniden dönmek
için güvenilir ilkelere sahip olunduğunda, büyük ilerlemeler yapmak adına, gerekenden daha çok ustalık gerekir.''
ataç ikon Yöntem Üzerine Konuşma
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Militarist iktidarlar, dış politikadan iç politikaya ve ekonomiye kadar tüm politika araçlarını propaganda aracı haline getirebilir. Bunun sonucunda da iktidarını sürdürmek dışında stratejik hiçbir hedefi kalmaz. Sorunlar ağırlaştıkça da hem dış hem de iç politikada sıkışan militarist iktidarın tek önceliği, kendi destekçilerini sürekli bir biçimde konsolide etmek olur. Böylece siyasi gerilimi sürekli yüksek tutarak, elindeki devlet imkanlarıyla muhaliflerini sindirerek iktidarını uzun bir süre korumaya çalışır. Çünkü militarist otoriteryanizmin sınırları yoktur ve elde ettikleriyle de yetinmesi diye bir şey söz konusu değildir.
ataç ikon Siyaset Felsefesi Tarihinde Devlet
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Sorunlar ağırlaştıkça da hem dış hem de iç politikada sıkışan militarist iktidarın tek önceliği, kendi destekçilerini sürekli bir biçimde konsolide etmek olur.
18.03.19 beğen cevap
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Hiçlik sorusu (zımnen Diyalektik problemi) mantık tarafından değilleniyor. Fakat hiçlik değillemeden daha kaynaksaldır. Hiçlik 'değil'in ve 'hayır deme'nin ana kaynağıdır.''
ataç ikon Metafizik Nedir?
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Tarihte bu metodun en bilinen örneği Sokrates'in mahkeme kararı neticesinde baldıran zehri içirilerek idam edilmesidir.
ataç ikon Tarih Tıbbı Konuşturdu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Filozoflar, bir yasanın içeriği ve temeli yapmak üzere istemenin bir nesnesini arıyorlardı; (bu yasa buna göre doğrudan doğruya değil, haz ya da acı duygusuna bağlanan bu nesne aracılığıyla istemeyi belirleyen neden olacaktı; oysa bu filozofların yapması gereken şey, a priori olarak ve doğrudan doğruya istemeyi ve buna uygun olarak da her şeyden önce nesneyi belirleyen bir yasa aramaktı). Şimdi iyinin en yüksek kavramım verecek olan bu haz nesnesini ister mutlulukta, ister yetkinlikte, ister ahlâk yasasında, ister Tanrımn istemesinde bulsunlar, temel ilkeleri hep yaderklik olmuştur;
ataç ikon Pratik Aklın Eleştirisi
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Eseflal

Eseflal

@eseflal

İstek mantıkla birleştiğinde, mantığı kötüye kullanmadan ondan gerektiğince faydalanılırsa, bu birleşme yararlı, hatta bazen takdire şayan sonuçlar verir.

39
ataç ikon Yeraltından Notlar
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
9 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Versin! Dokunma! Bir misal sun lütfen Eseflal @eseflal!
25.03.19 beğen 1 cevap
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

1882'de Friedrich Nietzsche (1844-1900) Tanrının öldüğünü duyurdu. Bir anlamda doğruydu söylediği. Mit, kült, kuttörensel ve ahlaki yaşayış olmaksızın kutsal kavramı ölür. Yalnızca eleştirel aklın erişebileceği bir sonuca ulaşarak "Tanrıyı" tümüyle kavramsal bir gerçeğe dönüştüren çağdaş insan onu kendi için öldürmüştü.
ataç ikon Mitlerin Kısa Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Geçmişimize saygı göstermek geleceği de kapsayan tek harekettir.
ataç ikon Geceyi Anlat Bana
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Onu sadece tek bir cümleyle özetleyecek olursak, diyebiliriz ki: Batı felsefesinin merkezine yüzyıllardan beri bilgi teorisini getiren Descartes, ve nerdeyse bir başına Descartes olmuştur.
ataç ikon Büyük Filozoflar Platon'dan Wittgenstei...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Bizler gerçekten de filozof isek eğer, gökyüzünün lütuflarını görmüş insanlar olarak onu şahit olarak tanıyacağız.''
ataç ikon Mektuplar
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Seyna Yıldırım

Seyna Yıldırım

@seyna

''Maddi nesnelerden ve bazı önyargılardan kurtulmak 'varolmaya' doğru yapacağım o yürüyüşün gerekli ve vazgeçilmez bir adımıydı.''
ataç ikon Bir Çift Yürek
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

"Niçin varlık olsun da daha ziyade hiçlik olmasın?" İşte Heidegger'e
göre felsefenin esas sorusu! Fakat Heidegger'in varlık hakkındaki bu
sorusuna özgünlük (hususiyet) veren, bu sorunun dayandığı temel
oluyor. Bütün soruların, 'varlık hakkındaki' sorunun da dayandığı
ontoloji, insan varlığının, varlığı bakımından çözülmesi (tahlili) ile
aranılmalıdır.
ataç ikon Metafizik Nedir?
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Ve bir şey, kayıtsız şartsız (her bakımdan ve başka bir koşul gerektirmeden) iyi ya da kötü olacaksa, ya da öyle sayılacaksa, bu, bir eylem tarzından, istemenin maksiminden başka bir şey olamaz; dolayısıyla iyi ya da kötü diye adlandırılabilecek olan, bir nesne değil, eylemde bulunan kişinin kendisidir: ona iyi ya da kötü insan denir.
ataç ikon Pratik Aklın Eleştirisi
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

"Bir düşünün, parçacıklar düşünebilseydi fizik ne kadar zorlaşırdı."
Murray GelMann
ataç ikon Akıldışı Ama Öngörülebilir
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 15