up
ara
ÜYELER
DİĞER

Halk Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Halk geçen, Halk temalı, Halk tarafından söylenmiş veya Halk hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
July

July

@july

Halk bir denizdir,derin yeri de vardır, sığ yeri de...
ataç ikon Toprak Ana
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
9 beğen · 0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

çirkin değil benim halkım
anlar dilinden aynaların
konuşur aynalarla
düşman değil benim halkım
barışa kardeşliğe
kahpeliğe kalleşliğe puştluğa düşman
en başta da sömürüye
açlığa düşman
ataç ikon Acılara Tutunmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
madison

madison

@madison

İyi bilinen bir gerçektir ki; halkı yönetmeyi en çok isteyenler, bu işi yapmaya en az uygun olanlardır.
ataç ikon Otostopçunun Galaksi Rehberi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Murat Gencer

Murat Gencer

@muratgencer

Tek bilinen, kağıt üzerinde bol keseden bot üretilirken, Okyanusya halkının belki de yarısının yalınayak dolaştığıydı.
ataç ikon 1984
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
S.E.Ç

S.E.Ç

@sec

Kendinden sözetmenin kötü sayılması bence yalnız, halkın düşeceği kaba hatalardan ötürüdür. Bu türlü kurallar budalalara vurulan dizginlerdir: Ne azizler -ki kendilerinden pekala sözederler-, ne filozoflar, ne bilginler bu kuralları dinler; onlara hiç benzememekle birlikte ben de bu kuralları dinlemiyorum. Onların ereği kendilerini anlatmak değildir, ama sırası gelince de kendilerini uluorta göstermekten çekinmezler.
ataç ikon Denemeler
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
diloli

diloli

@diland

- Bir kraliçe, hiçbir zaman halkıyla yüz yüze konuşmaz.
+ Kraliçenin halkı nedir?
- Verdiği emirlere boyun eğen insanlar.
+ Ben de senin halkın olabilir miyim?
ataç ikon Şeker Portakalı
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Halkımızın diğer kitlelerden hiçbir farkı yok. İçgüdüleri iyi ama zevkten yoksunlar. Bir kimsenin nasıl olup da bu tarzda yazabileceğini anlayamıyorlar. Her eserde yazarın kendi fikir ve tuhaflıklarıyla üstelenmeye alışmışlar. Ben ise kendi yönlerimi göstermemek kararına vardım. ... Gogol daima geniş alanlarda çalışmış ve hiçbir zaman benim gibi derinliklere inememiştir.
ataç ikon Dostoyevski'nin Mektupları
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

22 yıl KKTC’ni tanımış olan Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Sayın Gül “portakallarını bile satamıyorlar, hangi egemenlikten bahsediyorlar,” diyerek yıllarca üzerinde durduğumuz “iki HALK, iki DEVLET arasında yeni bir ortaklık; konfederasyon tezimizi sıfırla çarpıyordu.
ataç ikon Son Çağrı
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki ikidilli eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki hiçbir ikidilli eğitim modelinde, egemen dilin öğretilmemesi veya eğitimin yalnızca azınlık dilinde verilmesi söz konusu değildir. Bütün modellerde, hem azınlık dili hem de egemen dil öğretim dili olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ikidilli eğitim tartışmalarının doğru bir mecrada ve çok boyutlu olarak yapılmasında fayda vardır.

İkidilli eğitime geçen ülkeler bölünmediği gibi eğitim dili olarak sadece egemen dili kullanan ülkeler ise bölünme sorunlarını halledememiştir. Tam aksine, yasaklar ve sınırlandırmalar, ülke aidiyetlerini geliştirmeyi zorlaştırmış ve ayrılıkçı fikirlerin yaygınlaşmasını ve toplumda zemin bulmasını kolaylaştırmıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Askerliğin toplumdaki teolojik kod değerinin ne pahasına olursa olsun işlevsel olduğunun bir başka göstergesi, bir siyasi aktör olan Erbakan'ın her 'darbe' yedikten sonra adeta 'Askerin vurduğu yerde gül biter' edasıyla askeri bürokrasiye toz kondurmamasıdır. Ayrıca Orta Çağ'dan (Osmanlı'dan) kalma 'paşa' kavramı yasaya (yasağa) rağmen halk tarafından bir prestij ifadesi olarak kurmaylara hitaben 'paşam' diye kullanılmakta ve fakat onlar bundan rahatsız olmamakta; tersine hoşlanmaktadırlar.'Paşam' ifadesinin semantik olarak 'ağam','beyim','şeyhim' vb. ifadelerden farkı nedir? Hani Orta Çağ'da kullanılan lakaplar kaldırılmıştı?

Güler, İlhami, Direniş Teolojisi,'Türkiye’de Askeri Bürokrasinin Tasarruflarının Eleştirilmeyişinin Teolojik Kökleri’, Ankara 2011,s.119-120.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Gül Rana Soydan

Gül Rana Soydan

@glranasoydan

Halkın sessiz, bitmez tükenmez sabırla dolu bir kederi vardır. Bu keder kabuğuna çekilmiştir, hiç sesi çıkmaz. Bir de gözyaşlarıyla taşan, sonra da kendini kapıp koyveren bir keder vardır. Bu hal en çok kadınlarda görülür. Ama bu da sessiz kederden daha iyi değildir. Sızlanmanın doyurucu yanı içteki acıyı deşip taşırmaktan ibarettir. Böyle bir keder avunma da istemez, çaresizlik onun besinidir. Sızlanmalar, kanayan yarayı büsbütün azdırmak ihtiyacından başka şey değildi
ataç ikon Karamazov Kardeşler
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Çevresinde saltanat sürenler saltanatlarının devamı için Bahçeli’nin genel bakanlığını sürdürmesini istiyor. Şunu bilsinler ki ne Bahçeli ile ne de Bahçelisiz bir daha asla o saltanata erişemeyecekler. Bunlardan biri de Osman Durmuş’tur. Bakanlığını devretmeye bir hafta kala ilaca niçin zam yaptığını ülkücüler anlayabilmiş değiller. MHP’nin yönetim kadrosu ve bakanları halktan ve ülkücü tabandan özür dilemeliler.
ataç ikon Nereye Gitti Bu Ülkücüler?
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Lades

Lades

@lades

"Sen "halk" değilsin ki, küçük yargıç. Halkı esas hor gören sensin, çünkü halkın hakkını korumak yerine, mesleğinde ilerlemeyi düşünüyorsun."
ataç ikon Dinle Küçük Adam
kitaba 4 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Yeni doğan nesil, yeni ruhla terbiye edilmek zaruretinde idi. Türkler, bu hareketlerinin ve halklarının Japonlarla mümasilini gösterirler.
...
Ancak, fark şudur ki "Türkiye Japonya'ya nispetle altmış sene sonra daha cüretkârane bir yol takip etmektedir. Bununla beraber Japonya'nın kuvvetlerini toplamaya ve onların kemale gelmesine müsait zamanı vardı, Avrupa devletlerinin Türkiye'ye aynı zamanı ve fırsatı bahşedip etmeyecekleri şüphelidir.
ataç ikon Türk Milliyetçiliği
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bunun yanında, halkın "oyunlar" dışında kalan bölümü başka türlüdür. Aynı biçimde hisseden aydın, başka türlüdür. Halk, her şeye rağmen sanatını sürdürmüştür. Fuzuli, rüşveti şikayet etmiştir, Ramazan'ın yaşamasız düzenine karşı çıkmıştır, meyhaneyi övmüştür, Nedim de öyledir, Nefi de, Ruhii Bağdadi de. Birçok insan, birçok söz de bu arada kaybolup gitmiştir. Bu bakımdan sözlü gelenek araştırılmalıdır. Yazılanlar, korkunun onayından geçtiği için, ağızdan ağza dolaşan sözler önemlidir.
ataç ikon Günlük
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bir ülkeyi zapt edecek biri, şu dersleri çıkarmalıdır: İşgalci, burayı tek vuruşta acilen zarara uğratmalı ki her gün zulmü tazelemek zorunda kalmasın. Böylece zihnindeki endişelere olanak vermemiş ve daha sonra kazançlar sağlayarak onları def etmiştir. Çekingen olduğu ve kötü tavsiyeleri benimsediği için her zaman kılıcını çekik tutacaktır; devamlı sadakatlerini şiddetle tazelemekten dolayı acı çeken kendi halkına itimadı kalmayacaktır. Bu yüzden tüm zarar bir seferde verilmelidir ki zararı daha az duyulsun. Oysa iyilikler, daha çok hoşa gitmesi için azar azar verilmelidir.
Her şeyden önce bir prens, halkıyla yaşarken onlara iyinin ve kötü talihin inişli çıkışlı doğasının kendi davranışlarını değiştiremeyeceğini göstermelidir. Çünkü, bir felaket geldiğinde bir değişim ihtiyacı duyulursa, şiddeti bir çare olarak görmek için çok geç olacaktır. Hoşgörülü olduğun zaman da boşuna zaman harcamış olacaksın; bunu zorunlu olarak yaptığını düşünecekler ve minnet duymayacaklardır.
ataç ikon Prens
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Kendi geçmişinden kopmuş bir halk ya da sınıf, seçmede ve eyleme geçmede tarih içinde kendi yerini bulmuş bir sınıf ya da halktan çok daha az özgürdür, işte bunun için -tek neden de budur zaten- geçmişin tüm sanatı bugün siyasal bir sorun olarak karşımızdadır.
ataç ikon Görme Biçimleri
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Yağmur

Yağmur

@yagmurozfirat

Her halkın içinden hem büyük şahsiyetler hem de aşağılık insanlar çıkabilmektedir. Bunlardan hangisinin iktidara geleceğini belirleyen temel etken halk kitlelerine hakim olan ruh halidir. Halkın sahip olduğu değerler nelerdir? Zekası, iradesi ve vicdanı gelişmekte midir yoksa zehirli otlar sarmış gibi çürüyerek yok mu olmaktadır? Veya zavallı, utanç verici bir mevcudiyet için mi sarf edilmektedir?
ataç ikon Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Freedom

Freedom

@freedom

Halk dediğin olabilecekken, özgür olmak istemeyen, çektiği aptal acılara aptal zevkler sayesinde katlanan ve bütün sosyal anlaşmalara uyan bir mahlukattır. Koyunlar ve çobanlar sürüsüdür. Onun ötesindeyse bireyler vardır. Bireyin halka duyduğu nefret daim olmalıdır.
ataç ikon Ziyan
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
/ 2