up
ara

Hekim Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Hekim geçen, Hekim temalı, Hekim tarafından söylenmiş veya Hekim hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Bağışıklık sistemi ile savaşmak yerine ona yardımcı olmak gerekir, gerçek hekim bu sistemin kanunlarıyla uyumlu bir tedavi önerir, çağdaş Tıp ise bu kanunları karşısına alır hatta onlara savaş açar...
ataç ikon Gerçek Tıp
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Lotus

Lotus

@lotus

...insanoğlu doğanın gerçek gizemlerini çözmüş değildir henüz. Üç bin yıl boyunca bilgileri toplar ama bunları birbiri üzerine yığmaktan başka şey yapmaz. Hekimler ilaçları, astronomlar yıldızların doğma saatlerini, yazıcılar hesap çizelgelerini babadan oğula, hocadan öğrenciye aktarırlar...
ataç ikon Dünyamızı Kuranlar
kitaba 3 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Elif

Elif

@elifce

Aşk konusunda ciltler ve kütüphaneler dolusu bilgi üretilmiştir Doğu'da. Yalnızca aşkı tanımlamak için harcadıkları mesaiyi söz gelimi hekimlik alanında harcamış olsalardı belki ölüme çare bulurlardı.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

-Sokakta herhangi birilerini durdurup "İnsanlara
saygılı mısınız?" diye sorarsanız, hemen hepsi "Evet" der.
Ama bu evetçilerin birisi amirdir, hata yapan elemanını
azarlar; birisi öğretmendir, ödevini yapmayan öğrenciye
bağırır; diğeri hekimdir, köylüye "sen" der, şehirliye "siz";
bir diğeri polistir, hırsıza hakaret eder. Her ne kadar insana
saygılı olduklarını iddia etseler de, bu amir, bu öğretmen,
bu hekim, bu polis insana saygılı değildir. Çünkü:
Kişiyi ve hatalı davranışını ayırmak zorundasınız. Hatalı
davranışını eleştirebilirsiniz, hatta hatalı davranışından
ötürü bir yaptırım (müeyyide) uygulayabilirsiniz; fakat
kişiyi topyekûn eleştirmeye hakkınız yoktur. Kişiyi
topyekûn eleştirmek insana saygısızlıktır, insan onurunu
umursamazlıktır.

Bir profesörün onuru bir çöpçünün onuruna eşittir; bir
kapıcının onuru, bir genel müdürün onuruna, hekimin
onuru hastanın, hasta bakıcının onuruna eşittir ve bir
müfettişin onuru, bir hırsızın onuruna eşittir.
İster bir varsayım deyin, ister bir dogma, tüm insanların
onurları eşittir bu dünyada. İnsanların bilgileri, yetkileri,
statüleri, güçleri farklı farklı olabilir; ancak onurları eşittir.
Hiçbir insan, renginden, cinsiyetinden, inançlarından veya
hatalı bir davranışından ötürü aşağılanmamalıdır.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Kitap bir hastanın, onun gülmesine yardımcı olan bir hekim tarafından iyileştirildiğini söyler. Eğer Tanrı onun yeryüzündeki günlerinin sona ermesini istemişse, onu iyileştirmeye ne gerek vardı?
ataç ikon Gülün Adı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Sevgilim! Beni böyle dostsuz bırakma; benden uzağa gitme; beni yalnız bırakma!
Benim zavallı canım, insafın bulunmadığı bir yerde insaf dilenmeye geldi; beni, insafsız ayrılığa bırakma!
Sen hekimsin; belki zamanın İsa'sısın! Gitme; bizi böyle hasta bırakma!
Sen bana; "Mağara dostumsun!" dedin; beni mağarada böyle yalnız başıma bırakma!
Sana, bir gece ayrılık çok az bir şey görünür ama, o ayrılığı bir de sen bana sor da, benim için çok uzun olan ayrılığa bırakma.
Az da olsa, gönlüme ateş düşürme; az da olsa, onu önemsiz sayma; beni bırakma!
Nefsim, bitti gitti. Fakat, beni bir kerre daha dinle; beni bu sefer bırakma!

Hz. Mevlâna
Divân-ı Kebir
ataç ikon Divan-ı Kebir
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bakışları buz gibi soğudu kadınlarla karşılaştıkça; şık giyimli insanlarla dolu bir kentten geçerken ağzı küçümsemeyle büzüldü. Tacirlerin ticaretle uğraştığını, prenslerin avlanmaya gittiğini, yaslıların ağlayıp sızlayarak ölülerinin yasını tuttuğunu, fahişelerin gelip geçenlere kendilerini peşkeş çektiğini, hekimlerin hasta tedavisiyle uğraştığını, rahiplerin ekin ekilecek günü saptadığını, sevgililerin seviştiğini, annelerin çocuklarını emzirdiğini gördü, ama bütün bunlar gözlerinin bakışına değmeyecek şeylerdi, hepsi yalan söylüyordu, hepsi pis pis kokuyor, yalan dolan kokuyor hepsi, hepsi soyluluk, mutluluk ve güzellik bağışlayan şeylermiş gibi sahte bir izlenim uyandırmaya çalışıyordu, ama her şey gerçekte çürüyüp kokuşmaydı yalnızca. Dünyanın acı bir tadı vardı. Eziyetti yaşamak.
ataç ikon Siddhartha
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum