up
ara

İman Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İman geçen, İman temalı, İman tarafından söylenmiş veya İman hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
gamze

gamze

@dimple

İman tarihine Hüseyin aynasından bakılmadıkça Yezidlerin hal ve gidişatları "Bak ya, daha ne isterseniz zalim diye nitelendirdiğiniz adam konuşmalarında Allah diyor, meydanlarda bedava Kur'an dağıtıyor." diye nice söz perdeleri kapanır durur.
(Sayfa 217)
ataç ikon Kerbela
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

'' Biz, insanların sıkıntılarına katlanamayan imanı, imandan saymayız.
Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Allah'a naz mı edeceğiz. ''

- Mus'ab Bin Umeyr
ataç ikon Rabbim Ol Der Olur
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Dikkat et! İman tam olduğu zaman, muhtaç olmadığı yagâne şey, ispattır. İman tam olduğu zaman ispat yoktur. Ortada, tek başına, her şeyden mücerret, bütün alâkalarından kesilmiş tek bir şey vardır: İman!...
ataç ikon Tanrı Kulundan Dinlediklerim
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

"İman tam olduğu zaman isbat yoktur."
ataç ikon Tanrı Kulundan Dinlediklerim
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Şimdiye kadar hep önce iman, sonra şüphe yolunu tuttuk; şimdi de şüphe ile başlayarak imanı arayalım.
0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

(...) iman, insanın hürriyetinin kaynağı olarak aşkın varlığa inanmasıdır.
ataç ikon Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Teolojik açıdan Avrupa ve İslam dünyasını mukayese edecek olursak, kritik düşünce yaklaşık dört yüzyıldır Hıristiyanlığın Orta Çağda oluşturduğu dogmatik teolojiye uygulanıyor.Hz.İsa ve İncil inançlarındaki korkunç değişme ve erime bu kritiklerden sonra oluştu. Şu anda Batı'da birbirinden farklı ve fakat canlı onlarca teoloji ekolü bulunmaktadır.
İslam dünyasında ise, bu yüzyılın başına kadar Sünni ve Şii ortodoxiler şu sızdırmadan inanırlıklarını ve otoritelerini korudular. Orta Çağın erken dönemlerinde olduğu gibi, yeni kelami bir ekol henüz oluşmadı. Kimi Mutezili çıkışlar hayli cılız kalmıştır. Bu bağlamda Abduh'un Tawhid adlı eseri, Davud Rahbar'ın God oj Justics'i, Hasan Hanefi'nin Mutezili düşüncenin bazı unsurlarını ''panteizm''le fenomenolojik sentezi olan Mine'l-Akide ile's-Sevra'sı bazı örneklerdir.
Klasik kelamın Kur'ani çizgiden bazı noktalarda uzaklaştığını; bu yüzden, Gazzali ve İbn Rüşd'den ağır eleştirileri hakettiğini söyleyen Fazlurrahman, Major Themes oj the Qur'an adlı eseriyle Kur'an'ın tutarlı bir dünya görüşünü ortaya koymaya çalıştı. Klasik kelamın Yunan felsefesine doğru fazla kaydığını ifade eden İkbal ise Reconstruction of İslamic Thought adlı çalışmasında süreç felsefesi ve mistik açıdan yeni bir kelam denemesinde bulundu. Ayrıca Ferid Eashac'ın Qur'an, Liberation and Pluralizm adlı eseri İslami bir kurtuluş teolojisinin Güney Afrika'nın ırkçı yönetimi altında ortaya koyduğu performansı yansıtır. Türkiye'de Prof.Dr.Hüseyin Atay ve benim çalışmalarım, Kur'an merkezli ve nispeten Mutezili-Maturidi olarak nitelenebilir. Sonuç olarak bugün, ortodoxinin, dogmanın, imanın, kutsalın... nasıl oluştuğuna dair, antropolojik, sosyal-psikolojik verilere sahibiz. Orta Çağda oluşmuş Sünni ortodoxinin İslam'ın ana unsurları olan iman, ahlak , ibadet, hukuk (muamelat) ve siyaset alanlarında ortaya koyduğu sahihlik çemberini yeniden ele almak, bu alanları yeniden işleyerek sahihlik çemberini yenilemek, Müslüman ilim adamlarının sorumluluğu ve vazifesidir. Koşulsuz iman ile istiğna, heva (arzu,içigüdü) ile kör inanç (taklit) arasında sorumluluk, özgürlük, cesaret ve akıl, sürekli tetikte olmak zorundadır. Bunlardan birine yuvarlandığımızda, başımıza nelerin gelebildiği, Doğu'nun ve Batı'nın tarihi olarak gözlerimizin önünde duruyor.

Güüler, Direniş Teolojisi,'Avrupada İslam',Ankara 2011, s.77-78.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gül Rana Soydan

Gül Rana Soydan

@glranasoydan

Gerçekçinin imanı mucizeden doğmaz; iman, mucizeleri doğurur.
ataç ikon Karamazov Kardeşler
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gül Rana Soydan

Gül Rana Soydan

@glranasoydan

''Görmeden inanmayacağım,” dediği zaman bile varlığının en saklı köşesinde tümüyle iman etmişti.
ataç ikon Karamazov Kardeşler
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Corpus

Corpus

@corpus

En büyük nimet iman değil miydi?
İman dairesindeki lezzetin değeri, şükrünü eda edince anlaşılıyor.
ataç ikon İçiyorsak Sebebi Var
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Sümeyye ZOR

Sümeyye ZOR

@sumeyyezor

İman, ibadet, namaz; tüm bu saydıklarım, dışı ışıltılı ve renkli, içi bomboş ve sıkıcı hayattan daha güzel, daha hoş ve mutluluk verici. Hatta ikisi mukayese bile edilmez. Biri çöplük ve küllük, diğeri aydınlık ve güllük.
ataç ikon Namazla Yeniden Doğdum
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

İman: Sağduyunuzun, doğru olmadığını söylediği şeye inanma uğraşı. Elbert Hubbard
ataç ikon Ateistin Kutsal Kitabı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
yağmurokyanus

yağmurokyanus

@yagmurokyanus

Aşk platoniktir; sohbetle başlar, zahmet getirir. Zihinden girer, gönülde yaşar. Siretini süslemeyenler yol şaşırır.
Aşk ilahidir; imanla başlar, vahdete götürür. Gönülde doğar, gönülde yaşar. Sırrı saklamayanlar, başını verir.
ataç ikon Kitab-ı Aşk
kitaba 2 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Aydın Şen

Aydın Şen

@adigha

Din kelimesiyle kendi dışımızda gözlemlenen bir olguyu kastederiz, iman dediğimiz şey ise bu olgunun içimizde tecrübe edilmesidir.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
HD.K

HD.K

@satyagraha

Eğer hiç imanınızın olmadığını hissediyorsanız, bilmelisiniz ki bir insanın düşebileceği en tehlikeli konumda bulunuyorsunuz.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Özge Başkaya

Özge Başkaya

@ozgebaskaya

Bizim imanımızın kısır kalmasının en asli sebebi, İslam'ı, Hz. Muhammed'i, Ali'nin yolunu ve Hüseyin'in direnişini tanımamamızdır. Onlara karşı bir "aşkımız" var ama "şuurumuz" yok. "Muhabbet" var ama "marifet" yok.
ataç ikon Kerbela
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Serap

Serap

@serappamuk

Müslümanlar olarak hayatımızın düzenlenmesinde dünyayı değerlendirme tutumlarımıza kadar her alanda bugüne kadar "itikada mı" yoksa "imana mı" daha çok imkan tanıdığımızı sormamız gerekiyor. Bu sorunun cevabı bizim bir ölçüde "kalitemizi"de ortaya koyacaktır.
ataç ikon Bakanlar ve Görenler
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ercan ARSLAN

Ercan ARSLAN

@ercanarslan

Düğün davetini kabul edip düğün elbisesi giymeyen kimse düğüne iştirak edemeyeceği gibi, iman eden fakat imanını iyi davranışlarla süslemeyen kimse de ölümsüzlüğü kazanmayacaktı.

Her şeyi akılla kavramak isteyenler okyanusu avuçlarına sığdırmaya çalışıyorlardı.
ataç ikon Satranç Oynayan Derviş
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
halil kartal

halil kartal

@halilkartal

iman insanı insan eder,belki insanı sultan eder, öyle ise insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.
ataç ikon Sözler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 2