up
ara

İrade İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İrade geçen, İrade temalı, İrade tarafından söylenmiş veya İrade hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
homoviator

homoviator

@homoviator

... benim yanlışlarım hem zihnime hem de irademe bağlı.
ataç ikon Metafizik Üzerine Düşünceler
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Beyhude

Beyhude

@mamafih

Bir diğer yönden dereceye göre ne kadar bireyselleşmiş ise, bir başka deyişle sevilen kimse aşığının kendi bireyselliği tarafından be­lirlenmiş arzusunu ve ihtiyaçların tatmin etmek için ne kadar özel bir biçimde uygunsa, o kadar güçlü olacaktır. Araştırmamızı daha ileri götürürsek, burada söz konusu olan şeyi daha açık biçimde anlarız. Bu anlamda tutkulu ve ateşli her türlü hissiyat, esas itibarıyla he­men hiç vakit kaybetmeksizin sağlık, kuvvet ve güzellik, dolayısıyla gençlik üzerinde yoğunlaşır. Çünkü her şeyden önce irade, insan türü­nün özel karakterini her türlü bireyselliğin temeli olarak sergilemeyi arzu eder:
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Freedom

Freedom

@freedom

Bir diğer yönden dereceye göre ne kadar bireyselleşmiş ise, bir başka deyişle sevilen kimse aşığının kendi bireyselliği tarafından be­lirlenmiş arzusunu ve ihtiyaçların tatmin etmek için ne kadar özel bir biçimde uygunsa, o kadar güçlü olacaktır. Araştırmamızı daha ileri götürürsek, burada söz konusu olan şeyi daha açık biçimde anlarız. Bu anlamda tutkulu ve ateşli her türlü hissiyat, esas itibarıyla he­men hiç vakit kaybetmeksizin sağlık, kuvvet ve güzellik, dolayısıyla gençlik üzerinde yoğunlaşır. Çünkü her şeyden önce irade, insan türü­nün özel karakterini her türlü bireyselliğin temeli olarak sergilemeyi arzu eder:
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Beyhude

Beyhude

@mamafih

Bir bütün olarak alındığında şimdiki neslin aşk ilişkilerinin tümü buna uygun olarak insanlık için İçinden gelecek nesillerin çıkacağı gelecek nesillerin oluşumu üzerine düşünme. Aşk böylesine yüksek bir öneme sahip bir konudur, çünkü onun, diğer her konuda rastladığımız gibi, mevcut bireyin rahatıyla ya­hut ıstırabıyla hiçbir alakası yoktur; o gelecekte insan soyunun var oluşunu ve özel doğasını güvence altına almalıdır. İşte, bu sebepten ötürüdür ki bireyin iradesi daha yüksek bir boyutta türün iradesi olarak ortaya çıkar; aşk ilişkilerine dokunaklı ve ulvi anlamı veren ve yüksek coşkularını ve sıkıntılarını, yüzyıllardır şairlerin bıkıp usanmadan çeşitli biçim ve tarzlarda dile getirmeye çalıştıkları he­yecanları yücelten de budur. Hiçbir konu yoktur ki aşkın uyandır­dığı ilgiyi uyandırmış olsun, çünkü türün rahatının ve ıstırabının tasası onun üzerindedir ve sadece bireyin mutluluğunu ilgilendiren sair her şey ile onun bağıntısı cisimle yüzeyin ilişkisi kadardır an­cak. İçinde aşk motifi bulunmayan bir dramı ilginç hale getirmek işte bunun için bu kadar güçtür, diğer taraftan bu konu, her ne kadar sürekli kullanılıyorsa da asla bitirilemez.
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Beyhude

Beyhude

@mamafih

Bir diğer yönden dereceye göre ne kadar bireyselleşmiş ise, bir başka deyişle sevilen kimse aşığının kendi bireyselliği tarafından be­lirlenmiş arzusunu ve ihtiyaçların tatmin etmek için ne kadar özel bir biçimde uygunsa, o kadar güçlü olacaktır. Araştırmamızı daha ileri götürürsek, burada söz konusu olan şeyi daha açık biçimde anlarız. Bu anlamda tutkulu ve ateşli her türlü hissiyat, esas itibarıyla he­men hiç vakit kaybetmeksizin sağlık, kuvvet ve güzellik, dolayısıyla gençlik üzerinde yoğunlaşır. Çünkü her şeyden önce irade, insan türü­nün özel karakterini her türlü bireyselliğin temeli olarak sergilemeyi arzu eder:
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Lotus

Lotus

@lotus

Ve Sen Kuş Olur Gidersin
en sevdiğim
ataç ikon Ve Sen Kuş Olur Gidersin
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"Leyla!.. seni aramak için yazık ki iradem elimde değil. Beni getiren de, gönderen de; satan da, alan da başkası. Ben sana gelemiyorum bari sen getirt; sana satılamıyorum bari sen al!.."
ataç ikon Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
E.D

E.D

@yabanci

Zaten işkence nedir? İrademiz ve kafamız bizi küçültecek bir iş yapmadıkça, işkence sade bir fizyoloji meselesidir. Etlerimiz, sinirlerimiz dayanabildikleri kadar dayanırlar. Sonra, tabiat ne emrederse, o olur. Ama ruhumuzu kamçılattırmamak elimizdedir.
0 yorum
hk

hk

@haticeee

Zaten işkence nedir? İrademiz ve kafamız bizi küçültecek bir iş yapmadıkça, işkence sade bir fizyoloji meselesidir. Etlerimiz, sinirlerimiz dayanabildikleri kadar dayanırlar. Sonra, tabiat ne emrederse, o olur. Ama ruhumuzu kamçılattırmamak elimizdedir.
ataç ikon Sırça Köşk - Bütün Yapıtları
kitaba 2 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Korkmaz.

Korkmaz.

@kgk

Acılaşma'nın ana hedefi iradedir.Bu hastalığa tutulanlar her türlü isteği yitirmeye başlarlar,birkaç yıl içinde kendi dünyalarının dışına çıkamaz olurlar, çünkü tüm enerjilerini çevrelerine duvar örmeye harcamışlardır.
ataç ikon Veronika Ölmek İstiyor
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Cesaret korku ve hayranlık uyandırır, irade gücüyse sabır ve azim demektir. İradeleri çok güçlü olan kadınlar ve erkekler genellikle yalnızdırlar, çünkü dışarıdan soğuk görünürler.
ataç ikon Elif
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Ahlaki muhteva taşıyan toplumsal sosyolojik olaylar -seküler bakış açısı her ne kadar bugün hayatı ekonomik, politik, ahlaki, hukuki...vs. şeklinde parçalamış olsa da- Allah'ın koymuş olduğu ahlaki kanunlara göre işler (sünnetullah). Bu kanunların gereği olarak:''Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişini değiştirmedikçe asla değiştirmez''(8/53). Yine ''İnsanlar kendi karakter ve kişiliklerini değiştirmeye çaba göstermedikleri müddetçe Allah onlarda olanı değiştirmez''(13/11). Bu bağlamda herhangi bir topluma isabet eden bir ''musibet'' Allah'ın izniyle (64/11) ve fakat insanların kendi iradeleriyle ortaya koydukları ahlaki muhtevalı eylemlerin bir sonucu olarak gerçekleşir (42/30). Türk insanı, bu gerçeği çok güzel formüle etmiştir:''Kula bela gelmez Allah yazmayınca; Allah bela yazmaz, kul azmayınca.''

Güler, Direniş Teolojisi,'Küresel Mali Krizin Teolojisi', Ankara 2011, s.15-16.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Burcu S.

Burcu S.

@bs

Benim sevgim kimsenin sevgisine benzemez inanın; çünkü hem iradenin dışındadır, hem de iradeyi yüklenen bir sevgidir.
ataç ikon Vadideki Zambak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Akıl, iradenin dizginidir hükmüne ulaşan Schopenhauer'e göre dünya milletleri arasında iradesini akıl sayesinde en iyi şekilde kontrol eden üç millet var ki bunlardan biri Türkler ve diğerleri de İngilizler ile İspanyollar'dır.
ataç ikon Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefe...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Yağmur

Yağmur

@yagmurozfirat

Her halkın içinden hem büyük şahsiyetler hem de aşağılık insanlar çıkabilmektedir. Bunlardan hangisinin iktidara geleceğini belirleyen temel etken halk kitlelerine hakim olan ruh halidir. Halkın sahip olduğu değerler nelerdir? Zekası, iradesi ve vicdanı gelişmekte midir yoksa zehirli otlar sarmış gibi çürüyerek yok mu olmaktadır? Veya zavallı, utanç verici bir mevcudiyet için mi sarf edilmektedir?
ataç ikon Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
svly inan

svly inan

@svlyinan

İman etmek, gerçek bir sınavdan geçmektir. İman, sürekli bir mücadele içinde olmak demektir. İman, iradeyi nefse karşı kullanmaktır.
ataç ikon Nietzsche ve Babaannem
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Lunnyysvet

Lunnyysvet

@fatihim

"İnsanlar delidir!" dedim. "Neyi niçin yaptıklarını bilmezler. Beyinlerinde bir diktatör vardır, onları hormonları yönetir ama bunun farkında olmazlar, kendi iradeleriyle davrandıklarını sanırlar."
ataç ikon Kardeşimin Hikayesi
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@nilufer48

Nüfus Sayımı ve 'İrade Yolsuzluğu'
Türkiye'de kamu kaynaklarından daha fazla faydalanmak isteyenler her yola başvuruyorlar. 22 Ekim 2000'deki sayımda, ortalama nüfus artışı yüzde 1,5 olan Türkiye'de 65-67 milyon çıkması beklenen toplam nüfus, 71 milyon 500 bin olarak açıklandı. Bazı illerde büyük usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.
ataç ikon Tepeden Tırnağa Yolsuzluk
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Yeryüzünde bir kaçış umudu var. O da ölüm, ölüm! Fakat burada ölüm de yok. Bizler mahkumuz, duyuyor musun? Kör bir iradeye mahkumuz.
ataç ikon Alacakaranlık
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 2