up
ara
ÜYELER
DİĞER

İşçi Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İşçi geçen, İşçi temalı, İşçi tarafından söylenmiş veya İşçi hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ertuğrul Burak Özkök

Ertuğrul Burak Özkök

@ertugrulburakozkok

İnsanın yöneldiği tek hedef, hedefini elde etmek için harcadığı sürekli çabadır, başka bir deyişle yaşamın kendisidir. Oysa hedef iki kere iki dörtten, bir formülden başka bir şey olamaz; iki kere iki dört ise yaşam değildir, beyler; ancak ölümün başlangıcıdır. İnsan iki kere iki dörtten, en azından bir korku duymuştur. Evet, insanın tek yaptığı şey, iki kere iki dörtlerin peşine düşmek, okyanusları aşmak, bu uğurda seve seve yaşamını vermektir; ama öbür yandan aradığını bulacağı için de ödü patlar. Çünkü bulursa arayacak başka bir şeyi kalmayacağını hissetmektedir. İşçiler işlerini bitirince para alırlar, daha sonra da gidecekleri bir meyhane, düşecekleri bir de karakol çıkar nasıl olsa. Peki ama bizler nerelere gideriz? Onun için hedefe her varışta bir tedirginlik duyulur. İnsanoğlu amacına doğru ilerlemeyi sever; fakat amacını elde etmeyi değil. Çok gülünç bir durum doğrusu. İnsanın yaradılıştan gülünç bir varlık olmasındadır bütün terslik zaten. İki kere iki dört çekilmez bir şey. İki kere iki dört, bana sorarsanız, bir küstahlıktır. İki kere iki dört, ellerini böğrüne dayayarak yolumuzu kesen, sağa sola tükürük atan bir külhanbeyinin ta kendisidir. İki kere iki dördün yetkinliğine -mükemmelliğine- inanırım; ama en çok övülmeye değer bir şey varsa, o da iki kere ikinin beş etmesidir..
ataç ikon Yeraltından Notlar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

İşçilerin vatanı yoktur.
ataç ikon Komünist Parti Manifestosu
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Tümceler
ataç ikon Tümceler
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Burcu S.

Burcu S.

@bs

…dünyaya biraz daha bilgece bakmaya, her insanı kendi koşulları içinde düşünmeye zorluyordu. Ne de olsa gözünün önünde böyle bir örnek vardı: Her şeyi ve herkesi anlamaya çalışan, dünyayı değiştirmeye kalkmadan önce kendisini değiştirmeye gayret eden, ‘eğer bir kavga varsa kusur iki taraftadır’ diyerek hayatı ılımlılık olarak anlayan, yani gerçek olamayacak kadar bilgeleşen işçi emeklisi babası.
ataç ikon Konstantiniyye Oteli
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
12 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

«Biz Müslümanlar yalnız aldatılmak için dünyaya geldik gibi görünüyor... Zenginimiz, işçimiz, hocamız, talebemiz, okurumuz, şairimiz, felsefecimiz, büyüğümüz, küçüğümüz, Avrupa'nın gazetesine, kitabına, sözüne, işine, kanununa, nizamına, altınına ve kızına aldanıştan başka bir şey bilmedi.» (Çin Seviş, s. 11)
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Murat Ciman

Murat Ciman

@MuratCiman

İşçi ordusu, bir gün tüm toprağı çatlatacak ve köle olmaktan çıkıp efendi haline gelecektir.
ataç ikon Germinal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
dostamisc

dostamisc

@leyah

İşçi mahallesindeki gizli sevişmeler hepsinin ortak konusuydu, genç kızlarla oğlanlar aynı zamanda baştan çıkıyor, mahalle halkının damına seriyorlardı postu.
ataç ikon Germinal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
yağmurokyanus

yağmurokyanus

@yagmurokyanus

(II. Hasan Camii) Sınırlarını zorlayan bir büyüklük kompleksinin ürünü bu cami hakkında bazı şaşırtıcı rakamlar vereyim: elli milyon saat boyunca tam otuz beş bin işçi ve zanaatkar çalışmış şantiyede. Yapıyı denizin hiddetinden koruyabilmek için yirmi altı bin metre küp beton ve altmış bin metre küp kaya parçası dökülmüş kıyıya. Namaz kılınan bölüm üç bin dört yüz metrekarelik bir alanı kaplıyor ve Murano'dan getirilen elli avizeyle aydınlatılıyor. Her biri altı metre çapında ve on metre yüksekliğinde. Çatıya, geleneksel Fas mimarisini taklit eden tam üç yüz bin kiremit döşenmiş. Vs...
ataç ikon Yine Bana Döneceksin
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Halil Yakut

Halil Yakut

@liveyourlife

İşçileri devrimci sloganlardan ayrı tutmak için hükümet daha 1936 yılında, Hitlerciler gibi 1 Mayıs gününü resmi bayram olarak kabul etmeyi kararlaştırmıştı, böylece bu günün devrimci niteliğini yok edecek, kendi sarı sendikalarıyla gösteri düzenleyecekti.
0 beğen · 0 yorum
Halil Yakut

Halil Yakut

@liveyourlife

Esirliği, zamanını yaşamış, çoktan tarihe karışmış olarak biliriz. Ama bu fabrikada "iç işçilerin" durumunu en iyi, en doğru biçimde dile getirebilen söz "esir" sözüdür. Esirdi bu kızlar. Ancak ne var ki, bu esirlik ülkenin yasalarınca onaylanmıştı, hatta insancıl sayılıyordu.
0 beğen · 0 yorum
bonbobi

bonbobi

@borboni9

Bu işler kaderin gizli nakışlarıdır. Peygamberlerin tamamı toplumun umulmayan kesiminden çıkarlar. İsa, kimsesiz bir işçiydi. Kızıldeniz sahilinde balıkçılık yapardı. İffetli annesi Meryem ise yün eğirerek geçinirdi. Halkın arasına karışmış sıradan bir gençti o. Aldığı ilahi emirle, kelle koltukta yürüdü. Çileden ve darağacının arasında geçen hayatı ilginçtir.
ataç ikon Aşka Adanmış Bir Ömür Hatice
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
İlknur Boy

İlknur Boy

@ilknurboy

Ben, yeryüzü kayıtları tutan biriyim. "Hakikat işçisi" deyin, "yazı gündelikçisi" deyin; hükmü bir gün süren gazete kağıtlarına yazılar yazıyorum. Benden önce gelmiş, benden sonra gelecek olan benzerlerim gibi, insanlığın daha adaletli ve vicdanlı olabileceğini hatırlatıyorum. Ben, dünyaya bakan biriyim. Dünyaya bakmak işini "meslek" olarak yapmaya başladığımda, dünya ve Türkiye, daha önce geçmediği bir yerden geçiyordu. Bu yüzden işte, ne olduysa dünyada, bende de oldu. Ne geçtiyse dünyadan benden de geçti. Gözlerimi dikmiş bakıyordum, baktıklarım bazen gözüme kaçtı. "Dışarıdan", sizin ve benim gözüme kaçanlar üzerine, daha önce geçmediği yerlerden geçmekte olan yeryüzü ve Türkiye üzerine okurla bir konuşmadır. Bu yazılar yazıldıkları andan itibaren artık bana ait değiller. Okuduğunuz anda size ait oldular. Ama belki de yazı kimseye ait değildir. Belki de bu yazılar sadece yeryüzüne ait kayıtlardır. Ama yerin yüzünden geçenler, kim bilir, sizin yüzünüzden de geçmişlerdir...
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

...Kapı önlerinde yapılan toplantılarda işçiler, bu boktan hayatı yaşamanın doğru olmadığını söylüyorlardı. Ürettiğimiz her mal, tüm zenginlik bizimdir. Artık yeter. Artık bizler de mal gibi satılmaya devam edemeyiz. Her şeyi istiyoruz. Tüm zenginliği, tüm yetkiyi. Ve çalışmak istemiyoruz. Bizim çalışmakla ne alakamız var. Artık iş veya patronlar kötü oldukları için değil, var oldukları için mücadele etmek istiyoruz...
ataç ikon Her Şeyi İstiyoruz
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

...Operaismo, işi insan yaşamını tanımlayıcı bir faktör olarak görmeyi reddettiği için geleneksel Marksizmle ve resmi emek hareketiyle paradoksal bir ilişkiye sahiptir. Marksist analiz, işi yabancılaştıran bir şey haline getirenin kapitalist sömürü olduğunu kabul ederken, İşçiciler (operaists) bunun 'yaşamın işe indirgenmesi' olduğunu farkettiler. Paradoksal bir biçimde İşçiciler, işe karşıdırlar; işin saygınlığını yüceltmeye alışkın olan sosyalist etiğe karşıdırlar.Onlar işi yeniden temellük etmeyi (üretim araçlarını devralınması) değil, azaltmayı isterler.Sendiklar ya da partiler ise ücretler ve çalışma koşullarıyla meşguldür. İşçilerin payına düşeni değiştirmek için savaşmazlar; en fazla bunu daha katlanılabilir hale getirmek için uğraşırlar. İşçiciler ise sürekli olarak emek-zamanın azalması ile teknik bilgi ve toplumsallaşmış zekânın uygulanması yoluyla üretimin dönüşümünü talep etmişlerdir...

...

...Hobbes ilksel itaat bağının 'doğa yasalarından', yani varlığını sürdürmek ve güvenlik yönündeki ortak bir çıkardan türediğini ileri sürer. Yine de, hemen bu 'doğal yasa'nın, insanları egemenin buyurklarına saygı göstermeye zorlayan üstün-yasanın ancak doğa durumunu terk ettiğimizde ve böylece devlet hâlihazırda tesis edildiğinde etkin bir şekilde yasa haline geldiğini ekler. Dolayısıyla gerçek bir paradoks oluşur: İtaat etme ödevi, devletin varoluşunun hem nedeni hem de etkisidir; bu ödev, kendi temelinin tesisi için tam da bu ödeve bağlı olan devletin kendisi tarafından desteklenir; 'yüce imparatorluğun' gelişimini aynı anda hem önceler, hem de takip eder...

...

..."Ne" yapıldığına ve "nasıl" yapıldığına göre bakıldığında işsizlik ve istihdam arasında hiçbir özsel fark yoktur. İşsizliğin, karşılığı ödenmemiş emek, tersten de emeğin karşılığı ödenmemiş işsizlik olduğu söylenebilir...
ataç ikon Çokluğun Grameri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Hilal Özdemir

Hilal Özdemir

@cokfuzuli

Cam işçisine, üflemeye ne zaman başlayıp ne zaman son veriyorsun diye sorsak herhalde şaşkın şaşkın yüzümüze bakar. Nasıl yaptığını çok iyi biliyordur ama, bir 'anlatılmaz'ı biliyordur. Şiirin de bitişi bazı şeylere bağlıdır. Bazen anlam bile biter de, insan gene de bir ses koymak ister yanına, ya da ses biter anlam bitmez.
ataç ikon Harfler ve Notalar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Defne Alaçam

Defne Alaçam

@defnealacam

Yanında çalışanlara "maaşlı düşmanlar" derdin; öyleydiler de, ama onlar daha düşman olmadan önce de sen onların "maaş veren düşmanı" gibi görünürdün bana.
ataç ikon Babaya Mektup
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

İşte harcadığımız zaman bizim zamanımız değildir, hayatımızın sadece hemen bitmesini istediğimiz bir parçasıdır.

İşe karşı kinimiz politik fikirlerimizden gelmez. Ücretli işçiler olarak sömürüldüğümüz gerçeğinden gelir. Bizim çıkarlarımız şirketin çıkarlarının tam tersidir.

İş gücümüzden başka satacak bir şeyimiz olmadığı için bir alıcı bulmak zorundayız. Fakat iş gücümüzü sattığımızda bunu kendimizden ayıramayız. Maalesef artık zaman bize ait olmasa da bizim de orada olmamız gerekir. İşteki faaliyetimiz hayatımızın bir ifadesi değil, ondan ayrı bir şeydir. Kendimize ait olan zamanda var olabilmek için, başka birisi için çalışarak zamanımızı harcamak zorundayız. Hem işe ihtiyacımız var, hem de ondan nefret ediyoruz.
ataç ikon Ev Canavarı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mustafa İlhan Genç

Mustafa İlhan Genç

@asilombard

Eyvah Eyvah

Her sabah
Taptaze acılar yağıyordu üzerimize
Bombalar yüreğimizde patlıyordu
Ve gazeteler
Sayfa sayfa şehitleri sıralıyordu
Güneş bulutların altında
Sular denizlerin koynunda
Sessizce ağlıyordu
Kanı çekiliyordu insanlığın
Gel gör ki utanmaz şarkılar
Geceyi arsızca bölüyordu

"Pantolonunu sevdim çıkar bebeğim
Hadi hadi naz yapma
Azıcık ucundan versene
Atma yanlış yerlerinden atma"

Bol köpüklü gecelerde ceketler yakılıyordu
Uzak şehirlerde köyler yanarken
Şampanyalar patlıyordu kulüplerde
Sokaklarda insanların sabrı
Maraş da iki çocuk daha babasız kalıyordu
Tunceli de taptaze bir gelin ağlıyordu
Adana da bir baba çıldırıyordu
Musalla taşında on üç şehit
Analar fidanlarına son kez sarılıyordu
Gel gör ki şımarık şarkılar
Notalardan yine zamansız fırlıyordu

"Gel gel yatağıma gel
Gel gel acımayacak
Acısa da öldürmez
Oluruna bırak"

Bir bayram sabahıydı
Üç çocuk kaçırılmıştı ana kucağından
Öfkenin ateşi yürekleri yakıyordu
Tanışmayan yüzler bile
Birbirlerine ıslak ıslak bakıyordu
Tekel işçileri sokakta
Alışveriş merkezlerinde bir patlama
Kafa kol bacak yerlere saçılıyordu
Ve tam on yedisinde bir genç kız
Dilim dilim doğranıyordu
Dışarıda kirlenmiş bir gece
Diskolarda yamyam bir çığlık
Eller havada ve o ucuz şarkılar
Sırtımıza bir bıçak gibi saplanıyordu

"Oynama şıkıdım şıkıdım
Kız hepsi senin mi
Çok acayipsin
Kız seni yerler yerler
Ham yapar bu zilliler"

Cudi dağlarında bir çatışma
Köyler basılmış karakollar taranmış
Yerde yüzükoyun şehitler
Kundakta bebeler
Gözü yaşlı bağrı yanık analar
Dağlar yaslı yollar yaslı
Gelinler çocuklar analar yaslı
Ama şen şakrak bir demde diskolar
Vur patlasın çal oynasın havasında
Ve yine o naylon şarkılar geceyi yırtıyordu

"Salla salla gül memeler çoğalsın
Hadi hadi boşver - kıskananlar çatlasın
Bas bas paraları leylaya
Bir daha mı gelecez dünyaya"

Oysa matemler içindeydi bütün şehirler
Küskündü suskundu insanlığın dili
Gazetelere sığmıyordu
Taptaze ölüm haberleri
Kırılsın diyordu artık yürekler
Görmeyen şairin
Yazmayan ozanın
Çizmeyen ressamın
Kırılsın artık kalemi eli

Neyseki bir bozlak ağıt
Özetliyordu her şeyi
Yüreklerin çığlığına eş
Neşet Ertaş'dan dökülüyordu nihayet
Bir yanar dağ misali içimize bir tutam ateş

"Kendim ettim kendim buldum
Eyvah eyvah eyvah"
ataç ikon Aşkın Tam Saati
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum