up
ara

İslam Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İslam geçen, İslam temalı, İslam tarafından söylenmiş veya İslam hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
AHMET AKYILDIZ

AHMET AKYILDIZ

@ahmetakyildiz - Bursa

Beşer ilimle yoğrulur, aşk ateşinde fırınlanır, üzerine de bir hak ehli hakkın esmasını kuyumcu titizliği ile işlerse ortaya çıkan hakikat aynasına İnsan / Halife denir.
s. 257
ataç ikon Suları Yıkamak
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
AHMET AKYILDIZ

AHMET AKYILDIZ

@ahmetakyildiz - Bursa

Çöl, kızgın güneş ve haşin rüzgarlarla toprağın kuma dönüştüğü yerdir. Çöl; suretsizlik alemidir. Onun için çölden çıkar şekilden, suretten, kalıptan geçenlerin önderi Muhammed Mustafa (sav).
Kızgın güneş; zati ilim dediğim ve anlatmaya çalıştığım işte bu hakikattir. Rüzgar ve fırtınalar; sorgulamalarımız ve tefekkürlerimizdir.
Sert kayalara dönen benliğin, donuklaşan zihnin kum gibi erisin ister misin? Suretsizlik çölünde bir Leyla, bir Mecnun olmak ister misin hakikatlerine koşan yana yakıla!
s. 253
ataç ikon Suları Yıkamak
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
AHMET AKYILDIZ

AHMET AKYILDIZ

@ahmetakyildiz - Bursa

Kıyametin Nasıl Kopar?
İlme talipsen ve bu yolda samimi isen; "Bilinçaltında bastırdığın" ve "İnsanlardan saklama ihtiyacı duyduğun" her şeyin mutlaka ama mutlaka karşına getirileceğini ve gün gibi ortalığa serileceğini hatırlatırım.
Sen insan olmak istemedin mi? O halde amel defterin beden ölümünden önce açılacak senin! Çünkü sen ölmeden evvel ölmek istedin değil mi? Bunu istemen, kıyametin kopmasını istemekle aynı şey. Kıyamet ise defterlerin açıldığı gündür! Delil mi?
"O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir." (Tarık Suresi-9)
s. 49
ataç ikon Suları Yıkamak
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Vefat etmiş bir din kardeşimizin cenazesine katılmalarının, kendilerini Allah'a yönelten ilk şey olduğunu söyleyen hemen hemen iki yüz kadar Müslüman tanırım. Gariptir, Elijah Muhammed'in ölüm hakkında olsun, cenaze hakkında olsun bize öğretmiş olduğu şeylerin tamamının da İslam ülkelerindeki uygulamalarla taban tabana zıt olduğunu sonradan öğrenecektim.
ataç ikon Malcolm X
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Vefat etmiş bir din kardeşimizin cenazesine katılmalarının, kendilerini Allah'a yönelten ilk şey olduğunu söyleyen hemen hemen iki yüz kadar Müslüman tanırım. Gariptir, Elijah Muhammed'in ölüm hakkında olsun, cenaze hakkında olsun bize öğretmiş olduğu şeylerin tamamının da İslam ülkelerindeki uygulamalarla taban tabana zıt olduğunu sonradan öğrenecektim.
ataç ikon Malcolm X
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Elif

Elif

@dostumkitap - İstanbul

Şayet ecdadımız da hâkimiyetleri altına aldıkları milletlere Hristiyanların yaptığı gibi, İslâmiyet'i zorla kabul ettirmeye kalksaydı buna kimse itiraz edemezdi. Buna bağlı olarak da azınlıklar meselesi Osmanlı Devleti'nin başını ağrıtmaz ve memleketin tarihi başka bir yöne çevrilirdi. Ama devlet, İslâm esaslarının dışına çıkmayı aklından bile geçirmediği için bu yola girmedi.
ataç ikon Özlenen Gencin Örnek Ahlakı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay - Mashhad

Tarih boyunca Türkiye, İslam dünyasını bir arada tutan bir imparatorluk yapısının başlıca ulusu olmuştur. s.196
ataç ikon Gelecek 100 Yıl
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehmet Zeki Korkusuz

Mehmet Zeki Korkusuz

@mehmetzekikorkusuz - İstanbul

Dedem bana bir günlük bırakmıştı, pazar sabahları kahvaltıdan sonra huy edindim, onu okuyorum.

O zamanlar askerlik 3 seneymiş. Severmişsin, askere gidermişsin dönebilirsen evlenirmişsin. Dedem denizaltında erlik yapmış, şehit olmaktan değil de toprağa gömülememekten korkarmış. Ninem 3 sene beklemiş onu. Tek bir haber, tek bir mektup almadan tam 3 sene beklemiş. Dedemin nineme mektuplarından karalamalar var günlükte. O zaman sevmelerin içinde edep varmış.

O zaman, sevmelere sahip çıkılırmış. Görmeden, duymadan, haber bile almadan tutulurmuş verilen sözler. Şimdiki gibi kaç kişiyi idare edebiliyorsun muhabbetleri dönmezmiş gençler arasında. Sevmek demek, yan yana gömüleceği kişiyi seçmek demekmiş.
ataç ikon Eyvallah 2
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sercan Bacak

Sercan Bacak

@sercanbacak - İstanbul

"Her savaş bir imtihandı. Tüm hayat bir imtihan. Ama Kerbela imtihan içinde bir imtihandı.
Ey Fatıma! Kuzun Hüseyin'in kanı hala akıyor.
Ne kanını yıkayan var, ne de yarasına kül basan!"

"Hüseyin'in başı gövdesinden kopartılırken, yüreğini dünyadan koparmayana yazıklar olsun!! Ehl-i Beyt'e kılıçlar çekilirken ciğerinden ah çekmeyenlere vah olsun!"

"Şeytanın insana ilk sorusu şu oldu:
-Allah size ne vaad etti.?
Âdem cevap verdi:
-Hiç...
Şeytan, verilen cevaptan bir şey anlamamış,kendi kendine mırıldanarak oradan uzaklaşıyordu:
-Hiç ne ki..?"

"İslam, garip başladı. Ve (günün birinde) tekrar başladığı gibi garip kalacaktır. Ne Mutlu o Gariplere.!!!"....Hz. Muhammed (s.a.v)
ataç ikon Kerbela
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04 - İstanbul

Bu soruyu duyunca insanın aklına hemen İslam geliyor. Oysa bu kavram ilk olarak, 1. Dünya Savaşı ertesinde ortaya çıkan ve kendilerini genellikle 'köktendinciler' (fundamentalistler) olarak tanımlayan bir hareket için, Amerikan Protestan çevrelerinde kullanılmıştır.

Hakim tanıma göre köktendincilik, 'siyasi ilkelerini kutsal kabul edilen bir metne dayandırma' iddiasıdır. Eğer bu tanım doğruysa köktendincilikten değil, köktendinciliklerden bahsetmemiz gerekir. Örneğin, İslami köktendinciliğin yanı sıra bir Yahudi köktendinciliği de mevcut. Nasıl ki İslami köktendincilik, mevcut siyasi kurumların karşısına 'şeriatın kutsallığını' çıkarıyorsa, Yahudi köktendinciliği de 'Halacha'nun kutsallığını' çıkarıyor.

Sadece din çerçevesinde bir köktendincilik eğilimi mi söz konusu? Benzer şekilde gerekçelendirilen bir laiklik de dogmatik olacaktır. Felsefi düzlemde dogmatizmin anlamı, eleştirel teorilere karşı öne sürülen değerlendirme ölçütlerinin kendine dönük uygulanmamasıdır.
ataç ikon Köktendincilik Nedir?
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar - KahramanMaraş

Bugünkü Vehhâbiliğin, başıboş içtihad davranışlarının, her türlü reformcuların, her türlü ruh ve mâna zedeleyicilerinin, doğrudan doğruya, yahut dolayısiyle babası İbn-i Teymiyye'dir ve onu "İslam materyalisti" diye yaftalamak yerinde bir teşhistir.
.......
Allaha, yani gâibe inanan, böylece gâibler ve sırlar âlemine bel bağlayan bir anlayış, nasıl olur da ruhu, ruhaniyeti reddeder, Kur'andan başlayarak herşeyi beş hasse plânına bağlar ve Yaratıcıya insanî vasıflar verir?
ataç ikon Doğru Yolun Sapık Kolları
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar - KahramanMaraş

Cemel vak'ası, en şanlı sahabiler arasında, iman ve itikatta hiçbir ihtilaf olmaksızın, sırf siyasî ve idarî tutum bakımından, ilk defa müthiş bir yarık açılmasına sebep oldu. Bu yarığın perde arkasında da Yahudi ve münafık parmağı rol oynadığına göre, bu ilk deri üstü ihtilâf, ileride, ruha inici ayrılıklara zemin teşkil etti. Derken, İslâm ahlâk ve ruhiyatında, siyasî ve idarî sebepten türeyip dâvayı itikadî ve ruhî müessire götüren "Haricî" taifesi, Hazret-i Osman'dan sonra tam teşekkülünü Hazret-i Ali devrinde idrak etti ve mesnedini biri en büyüklerden, öbürü büyüklerden iki sahabi arasında hissi aykırılık üzerine bina etti.
ataç ikon Doğru Yolun Sapık Kolları
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar - KahramanMaraş

Büyük din ve tarih âlimi Ahmed Cevdet Paşa, ilk defa Emevîlerin önlerinde çığırtkan gezdirerek kendilerini ilân ve nefslerine hürmet talep etmelerini İslâm'da kötü "bid'ad - uydurma yenilik-"lerin başı sayar.
ataç ikon Doğru Yolun Sapık Kolları
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah - Düzce

Özün Özü
ataç ikon Özün Özü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
S.

S.

@siiravcisi

"Ahirette peygamberimizin yani Islâm sancağının altında Türk, Kürt, bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte olmak istiyoruz."
ataç ikon İçinizdeki Öküze Oha Deyin
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
RT.D.

RT.D.

@312 - İstanbul

Gariplerin Kitabı
ataç ikon Gariplerin Kitabı
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

el-Müctema': Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi konusunda ne dersiniz?
Zeyneb: Parlamentonun veya demokrasinin hareket noktasının islam olduğuna inanmadım bir şeyler söylerdim. Halbuki demokrasinin hareket noktası inancımın hareket noktasından farklıdır. Beşeri teşri bence yüce Allah'ın bize serbest bıraktığı alanlarda ancak olabilir. Kadının siyasi haklarına gelince; Raşit Halifeler döneminde kadının siyasi rolünü oynaması, muhalefet yapması ve müslümanların yöneticisini seçmeye katılması onun hakkıdır. Bununla beraber müslüman kadının gerçek rolü, müslüman yöneticiyi ve ümmetin fertlerini yetiştirmektir.
ataç ikon Zindan Hatıraları
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
AHMET AKYILDIZ

AHMET AKYILDIZ

@ahmetakyildiz - Bursa

Nefes, namazda en temel noktadır. Huşu dediğimiz farkındalık içinde, gerçekten 'Allahu Ekber!' idraki ile (sonsuzluk bilinci) kılınan namazda; nefes, yönlendirilmeye gerek kalmadan kendiliğinden dengeye girer.
s.155
ataç ikon Hayalin Mucizesi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

İslâm'ın tevhid anlayışına bütün dünyanın ihtiyacı vardı ve cihad ruhu Müslümanlara bir saadet çağı getirmişti. (144)
ataç ikon Mihmandar
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Mustafa Kemal 20 Temmuz'da Corinne'ye yazdığı mektupta Gelibolu'da sakin bir yaşamı olmadığını anlatmaktadır: "Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz."

Aynı mektupta şunları da yazıyordu:
"Çok şükür, askerlerim pek cesur ve düşmandan daha mukavemetlidirler. Bundan başka hususi inançları, çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Filhakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Ya gazi veya şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dosdoğru cennete gitmek. Orada Allah'ın en güzel kadınları, hurileri onları karşılayacak ve ebediyen onların arzusuna tâbi olacaklar. Yüce saadet."

Bu mektupta annesinin öteki dünya görüşünün bir yansıması var. Mustafa Kemal, genellikle bilinç düzeyinde kendisinin de aynı inançlara sahip olduğunu kabul etmiyordu. Bunun yerine yer değiştirmeyle görüşlerini, İslam'a bağlılıkları konusunda daha açık olan askerlerine mal edebildiğini de düşünebiliriz. Şehit olarak, yas tutmayan annelerle sonsuza kadar yaşayabileceği cennete gidebilirdi. En sonunda kalbinin üstünden vurulduğu halde ölmediği için ölümsüz olacaktı.
ataç ikon Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 3