up
ara

İtibar Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İtibar geçen, İtibar temalı, İtibar tarafından söylenmiş veya İtibar hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Beyhude

Beyhude

@mamafih

Bir diğer yönden dereceye göre ne kadar bireyselleşmiş ise, bir başka deyişle sevilen kimse aşığının kendi bireyselliği tarafından be­lirlenmiş arzusunu ve ihtiyaçların tatmin etmek için ne kadar özel bir biçimde uygunsa, o kadar güçlü olacaktır. Araştırmamızı daha ileri götürürsek, burada söz konusu olan şeyi daha açık biçimde anlarız. Bu anlamda tutkulu ve ateşli her türlü hissiyat, esas itibarıyla he­men hiç vakit kaybetmeksizin sağlık, kuvvet ve güzellik, dolayısıyla gençlik üzerinde yoğunlaşır. Çünkü her şeyden önce irade, insan türü­nün özel karakterini her türlü bireyselliğin temeli olarak sergilemeyi arzu eder:
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Şarapla sarhoşsan neden coşup köpürmezsin? Şarabın yoksa ne diye haber vermezsin?
Can Mesih'inden üç-dört kadeh içtiysen niçin dördüncü kat göğü aşmazsın?
Sarhoş olduğun kişiden ne diye ayrılırsın? Başına sersemlik veren adamdan niçin kaçınıp çekinmezsin?
Güneş gibi niçin külâhını yana eğmezsin? Ay gibi kendi ışığından ne diye kemer kuşanmazsın?
Evveline evvel olmıyan güzellik güneşi, kılıç vurdu mu lâ'l mâdeni gibi neden canını, gönlünü o kılıca siper etmezsin?
Şeker kamışı gibi sen de o nefesi güzel lâ'l dudakların lezzetini tattıysan ne diye ona dönmezsin, ne diye dünyayı şekerlerle doldurmazsın?
Bulut gibi sende o denizden gebe kaldıysan ne diye ona benzemezsin, ne diye yeryüzünü incilere gark etmezsin?
Bir gül bahçesine benziyen yüzünden gül yüzlüler coşup duruyorlar, namussuzun biri değilsen niçin bakıp görmezsin?
Bak da gör, bağda-bahçede yeşiller giyinmiş dilberler, elbiseler, kaftanlar bağışlayan padişahın tapısına geldiler, sen de ne diye yola düşmezsin?
Yaşayış baharından hırka giyinmişsen, elinde ondan bir secere varsa niçin ağaç gibi sen de gönlündeki gizli şeyleri belirtmez, ortaya dökmezsin?
Mademki dünya yok-yoksul kişiye itibar etmiyor, ne diye yokluk meclisinde muteber bir geçime dalmazsın?

Hz. Mevlâna
Divân-ı Kebir - c. III, s. 344.
K.B. yayınları
ataç ikon Divan-ı Kebir
10 (2 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Gönül ki, Allah'ın evidir, aşkın her çeşidine itibar eder.
ataç ikon Kitab-ı Aşk
8.2 (203 oy)
0 yorum