up
ara

İttifak Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İttifak geçen, İttifak temalı, İttifak tarafından söylenmiş veya İttifak hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Ancak birlik ve ittifaklık elde edilince, bahadırlık bileğiyle kılıç vurup yirmi yedi padişah başkentini ele geçirip, kendime tabi kıldım. İran, Turan, Rum, Mağrib, Şampiyonluk, Mısır, Irak-ı Arap, Irak-ı Acem, Müzenderan, Giylan, Şirvan, Azerbaycan, Fars, Horasan, Deşt-i Ceta, Deşt-i Kıpçak, Harezm, Hotan, Kabilistan, Bahterzemin, Hindistan memleketlerinin hepsine padişah olup hüküm sürdüm. Ne zaman bu ulu saltanat libasını giydiysem huzurum beni terk etti. Rahat döşeğimde bir an yatıp göz yummadım.
0 yorum
Kemal DEMİRKOL

Kemal DEMİRKOL

@kemaldemirkol

Kendinden yüksek insanlarla yapılan ittifak bela getirir daima.
ataç ikon Kibarlık Budalası
8.5 (29 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Bizim milletimiz alim değildir; ancak ariftir. Dostunu ve düşmanını tanır.''Ayıdan post, gavurdan dost olmayacağını'' bilir. Bu söz, dostumuz olmayan herkesin düşmanımız olduğu anlamına gelmez.''Gavur'' kavramı da, milletimizin hafızasında ve yorumunda ''gayrimüslim'' demek değildir. Bu millet (Türkler) bin sene gayrimüslimlerle beraber onları incitmeden yaşadı. Gavur -ismen Müslüman da olsa-zalimler, emperyalistler, işgalciler ve gasıplardır. Ötekini aynileştirmeden ve yok etmekten başka türlü kabul edemeyendir. Ötekini kendi aynasında yamultarak görendir. Bu tanıma göre ''Müslüman'' olduğunu söyleyen de gavurlaşabilir. Halk arasında ''Gavurluk yapma!'' sözü bunu ifade eder. Birçok Türk-sivil asker bürokratın ve siyaset esnafının ABD muhibbiliğine rağmen, Türk halkının ABD politikalarına karşı oluşu, salim vicdanının bir sonucudur. Yine, ekonomik ve çağdaşlık (hukuk devleti, insan hakları, demokrasi vs.) kaygılarıyla AB taraftarlığına rağmen, Türk halkının temel çıkarlar, kimlik ve onur kaygılarıyla AB'nin Kıbrıs, Ermeni ve PKK sorunlarındaki politikalarına aleyhtarlığı, halkımızın sağduyusunun bir göstergesidir. Sonuç olarak Batıcıların, liberallerin ve son olarak da muhafazakarların ABD ve AB nezdinde şeref, onur, onay ve dostluk aramaları boşuna, beyhude ve ayıp bir şeydir. Herkesle eşit ilişki, alışveriş, ticaret, antlaşma ve ittifaklar yapılabilir.Bu;Türkiye'nin neredeyse bir asırdır kendini kimlik ve kişilik olarak inkar ederek, aşağı görerek Avrupa'yı ve ABD'yi kendine örnek veya kıble edinmesini; kültürel anlamda orayı her türlü insani değerin ve gelişmenin doruğu ve tarihin sonu sanarak ona perestij etmesini gerektirmez. Alternatif modernlikler yaratmak, asaleti olan herkesin hakkı ve sorumluluğudur. Burada bireysel dostluk ve arkadaşlıkların değil, kültür politikalarından bahsettiğim sanırım yeterince açıktır. Son gelişmeler, bu gerçeği Türk aydın, bürokrat ve siyaset esnafının kafasına vura vura öğretecek.

Güler, Direniş Teolojisi,'Kürt Sorunu ve Türk'ün ABD ve AB Aynasında Kimlik ve Onay Arama Serüveni',Ankara 2011, s.70-71.
ataç ikon Direniş Teolojisi
10 (1 oy)
0 yorum