up
ara
ÜYELER
DİĞER

Köle İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Köle geçen, Köle temalı, Köle tarafından söylenmiş veya Köle hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Belki canımızı kurtardık ama hürriyetimizi kaybettik.''
ataç ikon Cimri
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Lotus

Lotus

@lotus

HİPOKRAT ANDI

Hekim Apollon Aesculapions, hygia panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına.
And içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim sözü gücüm kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim.
Bu san’atta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim. Öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu san’atı bir ücret veya senet almaksızın öğreteceğim.
Reçetelerin örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi malumatı ve başka dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim andı içenlere öğreteceğim. Bunlardan başka bir kimseye öğretmeyeceğim.
Gücüm yettiği kadar tedavimi hiç bir vakit kötülük için değil yardım için kullanacağım.
Benden ağı (zehir) isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını bile tavsiye etmeyeceğim.
Bunun gibi bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. Fakat hayatımı, san’atımı tertemiz bir şekilde kullanacağım.
Bıçağımı mesanesinde taş olan muzdariplerde bile kullanmayacağım. Bunun için yerimi ehline terk edeceğim.
Hangi eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağım.
İster hür ister köle olsun, erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan sakınacağım. Gerek san’atımın icrası sırasında, gerek san’atımın dışında insanlarla ilişkideyken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım.
Bu andımı tuttuğum sürece, hayatım ve san’atımın icraası bana mutluluk versin, tüm insanlar tarafından her zaman saygı göreyim, eğer yeminimden dönersem bunun zıddı bana az gelsin.
ataç ikon Dünyamızı Kuranlar
kitaba 3 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
lila

lila

@nenuphar

Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür.
ataç ikon 1984
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Aylak Eren

Aylak Eren

@aylakeren

Yaşamı da ölümü de aşmıştım, çünkü artık ne yaşama arzusu duyuyor, ne de ölümden korkuyordum. Hiç bir şey istemiyor, hiç bir şey ummuyordum. Hiç bir şeyden korkmuyordum. Bu yüzden özgürdüm. Çünkü yaşamımız boyunca bizi köleleştiren isteklerimiz, umutlarımız, korkularımızdır. özgürlüğüm onları öfkelendiriyordu. Hala istediğim, hala korktuğum, ya da hala özlediğim bir şey kalmış olması hoşlarına giderdi. O zaman beni bir kez daha köleleştirebilirlerdi.
ataç ikon Sıfır Noktasındaki Kadın
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Efendim, kölesinin duygularından hep habersiz yaşasa da bu böyleydi. Çünkü köleler sadece tanıklık eder konuşmaya. fikir söylemeye hakları bulunmazdı.
ataç ikon Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bir şeyi umut etmek umuda köle olmaktır.
ataç ikon Katre-i Matem
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Bir şeyi umut etmek umuda köle olmaktır.
ataç ikon Katre-i Matem
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Bütün kadınlar böyledir ! En mağrurları bile aşağılık bir köleye dönüşebilir ! Polina'nın tek yapabileceği tutkuyla sevmektir: Başka hiçbir şey bilmez.
ataç ikon Kumarbaz
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Teolojik olarak -Eş'arilik yoğunluklu- Sünni doktrinin oluşturduğu Allah tasavvuru, ahlaktan (adale-merhamet) ziyade, mutlak kudretle dolu olduğu gibi; bu Tanrı'nın insan ile ilişkisi de hür irade ve ahlak temeline dayalı sorumluluk olmaktan ziyade (velayet, misak), tek yönlü itaat ve iradesizlik temeline dayanmaktadır (kader, kulluk). Bu teolojik bilinç, siyasi düzlemde silahlı ve siyasi gücü hukuk ve yargının kontrolüne alamamakta ve ona tapınmaya varan itaate, korkuya ve yaltaklanmaya zemin hazırlamaktadır. Aslında olay daha da derindir: 'Tanrı telakkisi, kutsal devlet ve otorite anlayışı, kadim örf, mülksüzlük ve savaşçılığa dayalı üretim tarzı itibariyle bağlantılı ve birbirini besleyen katmanlar halinde Mezopotamya-Akdeniz havzasının tarihsel düzenini oluşturur. Bu düzenin içinde insan yoktur. Birey, üzerini örten bu kalın katmanlar altında erimiştir. Bireyi örten bütün katmanlar, yapıları gereği cezalandırıcı olduğu için, olası bütün bireyleşme çabaları birden fazla kutsalın azabıyla yüz yüze kalır' (Ahmet Özcan, Teolojinin Jeopolitiği, İstanbul 2005, 139). Bu yüzden, aslında siyasi iradenin vazife ve sorumluluğunda olması gereken, ancak ülkemizde askeri bürokrasinin hazırladığı ve ülkenin iç ve dış politikalarını belirleyen, 'Milli Siyaset Belgesi' veya 'Kırmızı Kitap'taki öneriler, sivillerimiz tarafından ilahi buyruklarmış gibi algılanıyor ve sorgulanamıyor. Askeri bürokratların basın toplantılarında söyledikleri, ertesi gün, medyamızda gökten vahiy inmiş gibi veriliyor. Totaliter bir Tanrı (tasavvuru)'nın kulları, ceberrut bir efendinin köleleri, otoriter bir babanın çocukları, militer bir rejimin siyasetçileri, aydınları doğal olarak aynı kaderi paylaşırlar: İnsiyatifsizlik, özgüvensizlik, korkaklık, itaat, sünepelik ve beceriksizlik. Burada eleştirilecek olan birinci taraftır. Yani belirleyici nedenlerdir.

Güler, İlhami, Direniş Teolojisi,'Türkiye’de Askeri Bürokrasinin Tasarruflarının Eleştirilmeyişinin Teolojik Kökleri’, Ankara 2011,s.120.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Kimdir kapıdaki dedi, kul et dedim, kölen olayım senin. Ne işin var dedi, a ay yüzlüm dedim, sana selâm vermek isterim.
Ne vaktedek duracaksın dedi, beni çağırıncayadek dedim. Ne vaktedek coşacaksın dedi, kıyamet kopuncayadek dedim.
Aşk davasına giriştim, antlar içtim, aşk yüzünden malımı, mülkümü, adımı-sanımı yitirdim diye yeminler ettim.
Davaya tanık ister hâkim dedi, tanığım gözyaşı dedim, yüzümün sarılığı da davamın doğruluğuna delil.
Dedi ki: Tanığın tanıklığı makbul değil, gözüne gelince: O, zaten edepli, terbiyeli değil ki, kötülüklere bulanmış biri. Adaletinin yüceliğine andolsun ki dedim, ikisi de adildir, ikisi de suçsuz.
Gelirken dedi, kimdi yoldaşın? Hayalin dedim, padişahım, hayalin. Peki dedi, kim çağırdı buraya seni? Kadehinin kokusu dedim.
Ne niyettesin dedi; vefa etmek, dostluk etmek isterim dedim. Benden ne istersin dedi, herkese, her şeye gösterdiğin lütfu isterim dedim.
Neresi daha güzeldir, neresi daha hoş diye sordu, kayserin köşkü dedim. Ne gördün orada dedi, yüzlerce kerem dedim, yüzlerce lütuf.
Yol neden bomboş dedi, yolkesenin korkusundan dedim. Kimdir yolkesen dedi, şu kınanma, yerilme dedim.
Emin yer neresi dedi, zâhitlik, çekinmek dedim. Zâhitlik dediğin nedir dedi, esenlik yolu dedim.
Âfet nerde diye sordu, aşkının civarında dedim. Orda ne âlemdesin sen dedi, dosdoğruyum dedim.

Hz. Mevlâna
Divân-ı Kebir - c. I, s. 243.
K.B. yayınları
ataç ikon Divan-ı Kebir
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Burcu S.

Burcu S.

@bs

Efendi-köle diyalektiğine dair analizinde Hegel, efendinin kamusal tanınma uğruna hayatını riske attığını belirtir. Köleyse geleceğe ilişkin kesinlik uğruna, tanınmayı gözden çıkarır. Seçimden kaçınan kişi köleye benzer bir şekilde davranır- perişan bir durumda sıkışıp kalma pahasına kesinliğe tutunur. Bilinmeyene dair kaygı, bilinene ilişkin olumsallıklara kıyasla taşıması daha ağır bir yük olabilir.
ataç ikon Seçme İkilemi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Sevgi, göreceliydi. Kimi insan aşkı gözle ruhla yaşar; korumak, kollamak, uzaktan sevmek onlara yeterdi. Bazıları tenleriyle aşık olur; Edward ve Jaymie gibi kopamaz, hayat boyu birbirlerine verdikleri acılı aşklarıyla bağlı kalırlardı.
Farklı duyguların ortak noktası, ne şekilde yaşanırsa yaşansın gerçek aşktı.
ataç ikon Köle
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Burcu S.

Burcu S.

@bs

Beyaz Göl ve Walden, Işık Gölleri işlevini gören yeryüzünün üstünde yer alan büyük kristaller gibidir. Eğer donup kalsalardı ve kavranacak kadar küçük olsalardı, köleler bu gölleri imparatorların başını süsleyecek değerli taşlar olarak taşırlardı; ama akıcı ve alabildiğince geniş olduklarından sonsuza kadar bize ve bizden sonra geleceklere aitler. Bu göller piyasa değerleri olamayacak kadar arıdırlar. Çamur içermezler. Yaşamlarımızdan çok daha güzel, karakterlerimizden çok daha saydamdırlar!
ataç ikon Doğal Yaşam ve Başkaldırı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Ne garip, eskiden insanları zorla köle yapardık. Şimdi seve seve geliyorlar. Kapitalizmin en göz kamaştırıcı başarısı budur.
ataç ikon Genç Bir İşadamına
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Biz efendileriz, biz köleleriz, biz her yerdeyiz, hemde hiçbir yerde... Biz karar verenleriz, kızıl nehirlerin hakimiyiz...
ataç ikon Kızıl Nehirler
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Murat Ciman

Murat Ciman

@MuratCiman

İşçi ordusu, bir gün tüm toprağı çatlatacak ve köle olmaktan çıkıp efendi haline gelecektir.
ataç ikon Germinal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Başaran

Mustafa Başaran

@basaran

İster var olsunlar ister olmasınlar, biz tanrıların kölesiyiz.
ataç ikon Huzursuzluğun Kitabı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Melis Cengil

Melis Cengil

@meliscengil

Yurttaşlar kendi imgelerindeki gibi değil, toplumun dikte ettiği biçimde var oluyorlar. Toplum yurttaşı köleleştiriyor.
ataç ikon Yaylı Bacak Jack
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Seda Nur Sever

Seda Nur Sever

@alpike

...o zamanlar biz canımızı dişimize takarak çalışmasaydık, görürdüm şimdi senin ne durumda olduğunu, nasıl konuştuğunu sinema, gazete istemek şöyle dursun, kendi adını bile unuturdun. Sana sadece "köle" derlerdi. Sadece uşaklık ederdiniz.
ataç ikon Elveda Gülsarı
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Kıymet Ceviz

Kıymet Ceviz

@kiymetceviz

İnsan türünün güç kazanması tamamen toplumsal düzeyiyle kurduğu ilişkiye bağlıdır. Bireyi zayıf kılmanın, köleleştirmenin en vahşi tarzı ona dayatılan yalnızlık düzeyidir, yaşadığı tecrittir.
ataç ikon Bir Halkı Savunmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
/ 2