up
ara
ÜYELER
DİĞER

Kültür İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Kültür geçen, Kültür temalı, Kültür tarafından söylenmiş veya Kültür hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ömer

Ömer

@omergulgen

'' İşte kendi alt kültürünü yaratmakla demek istediğim buydu'' dedi Mori. '' İçinde yaşadığın toplumun tüm kurallarını yok say demek istemiyorum. Mesela ben sokağa çıplak çıkmıyorum. Kırmızı ışıkta geçmiyorum. Küçük şeyleri yerine getirmek sorun değil. Ama ben daha büyük şeylerden söz ediyorum; düşünme tarzımız, değer yargılarımız. Bunları kişinin kendisi seçmelidir. Bir başka kişinin ya da toplumun bu konularda belirleyici olmasına izin veremeyiz.''
ataç ikon Öğretmenim Mori'yle Salı Buluşmaları Hay...
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

Sümerler, dünya tarihinin en görkemli kültürünün yaratıcısı olarak kabul edilebilmektedir. s.16
ataç ikon İşletme Yönetimi
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Dilek Öz

Dilek Öz

@lostris

Öyle bir sarsmışlarki bu toprakların kültürünü, öylesine büyük bir erozyon yaratmışlarki bu coğrafyanın egemenleri, insanlar canlarının yanında bir tek türkülerini alabilmişler yanlarına.

Sayfa:19
ataç ikon Boyun Eğme
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
maide yılmaz

maide yılmaz

@tozzerresi

"Ne de olsa kültür, hiçbir alışkanlığından vazgeçemeyip bütün davranışlarını nesilden nesile aktararak biriktiren ve böylece dünyayı yavaş yavaş çöp eve çeviren bir takım saplantılı manyakların işiydi!"
ataç ikon Daha
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Kien'e göre insanlar özgür oldukları sürece hiçbir şey öğrenmek merakına kapılmazlardı; ancak özgürlüklerinden olup zindanların dört duvarı arasına girdikten sonradır ki, bir şeyler öğrenebilmek, kültürlerini artırmak konusunda eşi bulunmaz bir fırsat elde etmiş olurlardı.
ataç ikon Körleşme
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Kültürlü bir insan, gereksindiği her şeyi elinin altında bulundurur. Kültürlü bir insanın ruhu, eksiksiz bir cephaneliktir. Ama anılan insanlar -kültürlü olmaları nedeniyle- bu cephaneliği kullanma gözüpekliğini ender gösterdiklerinden, bu durum pek anlaşılmaz.
ataç ikon Körleşme
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ülkü Ediz

Ülkü Ediz

@deli

Kültürel değişim projesinin bilinçli bir proje olduğunu ispat eden bir olay 1980'li yıllarda ülkemizde yaşandı. O tarihlerde Kültür Bakanı (Gökhan Maraş) Meclise, ABD filmlerinin kısıtlanması ve Türk filmlerinin teşvik edilmesi için bir yasa teklifi verdi. Bunun üzerine ABD Başkanı (G. Bush) bizzat telefonla T. Özal'ı arayarak yasa teklifinin Meclisten geri çekilmesini sağladı.
ataç ikon Psikolojik Savaş (Gri Propaganda)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Evet,dedi, bizde medeniyet fikri, bir kültür meselesi olarak anlaşılmaz.
ataç ikon Fatih Harbiye
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Köy kültüründe kadın çok üretkendir. Hatta Anadolu tipi ailelerimizde ona gereğinden fazla yüklenildiğini ve bu sebeple çabuk yıprandığını da söyleyebiliriz. Kırsaldaki kadın hem tarlada işçidir, hem annedir, hem eştir. Kısacası erkekten daha ön plandadır ve evin direği hükmündedir.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Kadın daha çok tüketen konumunda olduğu için, tasarruf bilinci
onda iyi yerleşmelidir. Ayrıca geleneksel kültürümüzdeki "Yuvayı dişi kuş yapar." anlayışı, kadının tutumlu olması ve savurganlıktan kaçınmasına yapılan mecazî bir atıftır.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
E.D

E.D

@yabanci

Kültürlü, kendini bilen bir adam kendine karşı hudutsuz bir titizlik göstermeden ve bazen nefrete vardıracak kadar kendisini küçümsemeden mağrur olamaz.
ataç ikon Yeraltından Notlar
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğen · 0 yorum
kent aylağı

kent aylağı

@frost

Geleneklerin hiçbiri mükemmel değildir ama onlarsız yaşam, kuramsız bilime benzer. Dolayısıyla yapılacak iş, mevcut gelenekleri sıkı bir aklî süzgeçten geçirerek, olabildiğince zararlı yanlarını tıraşlamaktır. Bakın bu konuda Hasan-Âli ne diyor: "İyi ama vicdan hürriyeti dediğin de su götürür bir şeydir. Sen küçük yaşta çocuğu alıyorsun senelerce istediğin kıymetleri ona aşılıyorsun; sonra onun vicdanının hürriyetinden bahsediyorsun."
(...)
"En büyük gerçekler ve yükselmeler, düşüncelerin ortaya konması ve karşılıklı alınıp verilmesi'yle ortaya çıkar ve ilerler." Hasan-Âli Yücel
Hasan-Âli tartışmanın tavanı olamayacağına, yalnız bireylerin düşüncelerinin değil, aynı zamanda toplumun inançlarının temelini oluşturan geleneklerin de aklın süzgecinden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
ataç ikon Hasan-Ali Yücel ve Türk Aydınlanması
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
kent aylağı

kent aylağı

@frost

Benim aşağı gördüğüm kültürlerdir, kişiler değil çünkü kişileri kurtarabilirsin ama kültürü değiştirmek çok zor. Bu tür kültürlere saygım yok benim. Bir kültür, sadece kültür diye saygım yok. O kültür belli bir şey yaratmışsa, bir uygarlık yaratmışsa saygım büyük tabii. Gelenek görenek insanın aleyhineyse bunların gelişmesi lazım. Gelişmiş kültürlerin çeşitleri olabiliyorsa olsun. Ancak, bir insan grubu herhangi bir kültür yaratmış diye, mesela Tibet'te gördüklerime saygı duymam mümkün değil. O zaman biz mağaralarda oturalım, ne işimiz var kentlerde? "Tibet kültürü, aman ne muhteşem" diyorlar. Oradaki Tibetlinin çektiklerini düşünmeden ediyorlar bu lafları. Halbuki zavallı adamın yiyecek ekmeği yok, ortaçağ şartlarında yaşayan adamı buna mahkum ediyorsun. Ne için? Sen Avrupa'da otururken, "Tibet kültürü ne kadar güzel" diyebilmek için. Keyfimiz için o zavallıları kültürlerine mahkum ederek sömürmek bu. Eksik söyledim: Bu sömürgeci mantığı değil, onun içinden doğduğu beyinsiz bir romantik solcu ya da sağcı mantığı. Yok dinine sahip çıksın, ona saygı duyalım, içinde süründüğü kültürüne sahip çıksın ki o kültür yüzünden kendini aşağılanmış hissetmesin ama rezilane bir hayatı olsun, biz de buna saygı duyalım! Saçma sapan şeyler bunlar. Kültürde yaşamak acılıysa, 21. yüzyılın değerleri açısından baktığımızda da insanları ilkel bir düzeyde bırakıyorsa, onun yaşaması da gerekmiyor artık.
ataç ikon Bir Bilim Adamının Serüveni - Celal Şeng...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Orhun Anıtları'nda "Umay" Tanrıça adı birçok kere geçmektedir. Umay'ın anne sıcaklığına ve şefkatine sahip bir ruh olduğuna inanılmaktadır. Günümüzde de Anadolu'nun birçok bölgesinde, çocukları koruyan ya da öldüklerinde, kuş şekline girip uçan canlarını cennete götürdüğü düşünülen ruhlara inanılmaktadır.
ataç ikon Türklerin Kültür Kökenleri ve Etnik Yapı...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Polis kıyafeti, hemşire kıyafeti, asker kıyafeti... vs gibi ''İslami kıyafet'' diye bir şey olamaz. İslam, insanlığın tecrübeyle biriktirdiği normal kıyafeti benimser. Evrensel bir din bütün kültürlerin yarattığı estetik zenginliğe,'şıklığa' karşı çıkmaz. Ancak emperyalist veya dogmatik-totaliter bir ideoloji bütün kültürleri ve insanları bir kalıbın içine sokmaya çalışır. Onlara değer vermez, güvenmez, onları aptal yerine koyar. Çünkü ''sözün bütünü aptala söylenir''.

İlhami Güler, Direniş Teolojisi,’Peçe ve Çarşaf Neyi Örtüyor?’, Ankara 2011, s.125-126.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Polis kıyafeti, hemşire kıyafeti, asker kıyafeti... vs gibi ''İslami kıyafet'' diye bir şey olamaz. İslam, insanlığın tecrübeyle biriktirdiği normal kıyafeti benimser. Evrensel bir din bütün kültürlerin yarattığı estetik zenginliğe,'şıklığa' karşı çıkmaz. Ancak emperyalist veya dogmatik-totaliter bir ideoloji bütün kültürleri ve insanları bir kalıbın içine sokmaya çalışır. Onlara değer vermez, güvenmez, onları aptal yerine koyar. Çünkü ''sözün bütünü aptala söylenir''.

İlhami Güler, Direniş Teolojisi,’Peçe ve Çarşaf Neyi Örtüyor?’, Ankara 2011, s.125-126.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Genç kadın vücudunun ‘’cinsel’’, yüzünün de ‘’güzel’’ olabileceği ve bu nitelikleriyle de erkek için tabii olarak ‘’çekici’’ olduğu doğrudur. Kur’an bu tabiiliğe şöyle atıf yapar:’’… ve kadınlara karşı cinsellik arzusu erkeklere hoşlandırıldı’’ (Ali İmran 3/14). Ancak, kadının vücudunun ‘’cazip’’ yerlerini teşhir ederek erkekleri ‘’tahrik’’ etmesi doğru olmadığı gibi; namusunu ve iffetini onun vücudunu inkar ederek koruma yolu da doğru değildir. Bunlar ifrat ve tefrittir. Normal ve doğru olan orta yoldur. Orta Çağların sonuna kadar bütün dünyada (dinlerde ve kültürlerde) kadın tepeden tırnağa örtülü idi. Şu andaki dünya ortalaması boyun-bilek ve diz altıdır. Çarşaf ve peçe, cinselliğin ‘’aşırı’’ ve ‘’belirgin’’ bir şekilde geri çekilmesidir. Zihinlerde durduk yere cinselliğin hatırlatılmasıdır. Amiyane deyimle ‘’eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmektir’’. Kaldı ki, peçe ve çarşafın bazı insanlarda tersinden zihinsel bir fantezi olarak ‘’erotizm’’ doğurabileceği de söylenebilir.

İlhami Güler, Direniş Teolojisi,’Peçe ve Çarşaf Neyi Örtüyor?’, Ankara 2011, s.124.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

A. Hakan: Peki, hocam, milliyetçilik ve ırkçılık; ne fark vardır aralarında?
A. Kabaklı: Büyük fark vardır tabii. Irk, Ziya Gökalp'in deyişiyle ancak kısraklarda aranan bir keyfiyettir. Halbuki milliyetçilik bir kültür vazifesidir.
ataç ikon Ahmet Kabaklı - Neden Milliyetçilik?
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Toplumumuz insanların kendileriyle mutlu ve barışık yaşamalarına zemin hazırlayan, bu şekilde yaşamalarını öğütleyen bir kültüre sahip değil. Bireyin, 'Bu kültür bana uymuyorsa, ben de ona uymam.' diyebilecek kadar güçlü olması gerekiyor.
ataç ikon Öğretmenim Mori'yle Salı Buluşmaları Hay...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

... Taşer bizim yakın tarihimizde en çok Yahya Kemal'e benzer. İşin asıl hayret verici tarafı, Yahya Kemal'in Türk kültür ve medeniyetine ait değerleri kendi hayatında yaşamış, yani o medeniyeti görmüş adam olmasına karşılık, Taşer Türkiye'de Batının nefeslerini her an ensemizde hissettiğimiz bir dönemde doğup büyümüştü. Buna rağmen biz onu dinlerken karşımızda tarih sayfalarından çıkmış bir adam var zannederdik.
0 beğen · 0 yorum
/ 2