up
ara
ÜYELER
DİĞER

Memleket Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Memleket geçen, Memleket temalı, Memleket tarafından söylenmiş veya Memleket hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Esra Karagül

Esra Karagül

@esrakaragul

Ne zaman dörtten fazla Türk bir araya gelse sorulan o kaçınılmaz sual yine soruldu: Ne olacak bu memleketin hali?
ataç ikon Havva'nın Üç Kızı
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
lila

lila

@nenuphar

Şu sözler Mustafa Kemal’indir: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin sabit (değişmez), müspet (olumlu) ve maddi (elle tutulur, gözle görülür) bir siyaseti vardır. O da, Türkiye’nin belirli milli sınırlar içinde, hayatını ve istikbâlini sağlamaktır. Aralık 1921
Mustafa Kemal çağında yaşayan dünya liderleri içinde, kendi memleketinin dış siyaseti için böyle bir sözü, yalnız Mustafa Kemal söyleyebilmiştir. Çünkü bu liderlerin hemen hepsinin gözleri, kendi sınırları dışındaydı…
ataç ikon Tek Adam Cilt: 3 1922-1938
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Şairi cennete koymuşlar
"Ah, memleketim!" ... demiş.
ataç ikon Şiirler 6 - Yeni Şiirler (1951 - 1959)
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
S.E.Ç

S.E.Ç

@sec

"Ecnebilere bu kadar hürmet edilen bir memleket görmedim!" diyordu. "İsviçre bile, refahını ecnebi seyyahlara borçlu olduğu halde, böyle değildir. Halk her yabancıya adeta zorla evine girmiş biri gibi bakar... Halbuki Türkiye'de herkes, bir ecnebiye bir kolaylık yapmak için sanki fırsat bekliyor; sonra Ankara pek hoşuma gidiyor!"
ataç ikon Kürk Mantolu Madonna
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Benim akıllı doktorum, insaf edin,
nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi?
Çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelen in.
Sonra, mesela
belki görmiyeceğim bir daha
anasıyla Memed'imi.
ataç ikon Şiirler 6 - Yeni Şiirler (1951 - 1959)
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgin Taşcı

Sezgin Taşcı

@sezgintasci

Cennet gibi yerler virane oldu diye gavurda keramet, Müslüman'da kabahat arama!.. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış...
5 beğen · 0 yorum
ÇölKelebeği

ÇölKelebeği

@colkelebegi

"Bu memleket bu aşağılık duygusundan ne zaman kurtulacak bilmem? Gavur olsun da kim olursa olsun.Hemen baş tacı ederiz."[s.71] ~Dekolman~
2 beğen · 0 yorum
ÇölKelebeği

ÇölKelebeği

@colkelebegi

"Niçin hep acı şeyler yazayım ? Dostlar, yufka yürekli dostlar bundan hoşlanmıyorlar. 'Hep kötü, sakat şeyleri mi göreceksin ? diyorlar. 'Hep açlardan, çıplaklardan, dertlilerden mi bahsedeceksin ? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan; bir karış toprak, bir bakraç su için birbirlerini öldürenlerden; cezaevlerinde ruhları kemirile kemirile eriyip gidenlerden; doktor bulamayanlardan; hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi güzel şeyler kalmadı mı ? Niçin yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli ? Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu ?" [s.59] ~Bahtiyar Köpek~
1 beğen · 0 yorum
hk

hk

@haticeee

Cennet gibi yerler virane oldu diye gavurda keramet, Müslüman'da kabahat arama!.. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış...
ataç ikon Sırça Köşk - Bütün Yapıtları
kitaba 2 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Memleketi kurtaracaklardı.

Buna onlardan çok ben inanıyordum. Hoca ne demişti? "Sizler davanın yılmaz erlerisiniz, bu dava sizlerin omuzunda yükselecek."
ataç ikon Ya Tahammül Ya Sefer
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
1919 MAVİ

1919 MAVİ

@1919mavi

" Olur ya, bu memlekette kocası karısını kıskanır, öldürür; oğlan sever, kızı başkasına verirler, öldürür; baba, sevdiğine kaan kızını orospu oldu diye öldürür; kadın, başkasına dadandı diye kocasını öldürür; abisi erkeklerle konuşuyor diye kız kardeşini öldürür... daha söyleyeyim mi? hepsinin sebebi sevda denen ilettir."
ataç ikon Aşk Köpekliktir
kitaba 3 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İttihatçılar, memleketteki çeşitli unsurları tutmak için her birine hulûl etmeğe çalışmışlar, deniz subaylarının meçlerinin kabzasını kâtibî sarıklı ve oniki dilimli bir külâhla süslemek, Hacı Bektâş tekkesini ziyaret etmek, içlerindeki Bektâşîler vasıtasiyle Bektâşîliğin bir Türk dini olduğu hakkında propagandalar yaptırmak suretiyle Bektâşîleri ve Meclisteki Bursalı Tahir Bey (ö. 1925) gibi bazı Melâmiler vasıtasiyle melâmileri tutmıya kalkmışlardı. İşte halk tarafından Mollahünkâroğlu diye tanınan ve padişaha kılıç kuşatma hakkının kendisine aid olduğuna dair bir kanaat uyanan Mevlevî çelebisini İstanbul'a çağırmaları ve padişaha kılıç kuşattırmaları da, çektiği telgrafla kendilerine taraftarlık eden Çelebi vasıtasiyle Mevlevîleri tutmak siyasetinin bir tezahürüydi.

Halbuki bu salahiyetin çelebiye aid oluşu şöyle dursun, Sultan Reşad'a kadar hiç bir çelebi, hiç bir padişaha kılıç kuşatmamıştır. Padişahlara "Âdet-i hasene-i devlet" olarak Nakıyb-al-aşrâf kılıç kuşatmadadır ve Nakıyb-al-aşrâf'ın kılıç kuşatması, "Kânun-ı kadîm-i Osmânî" üzere bir "resm-i mukarrer"dir.

Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik / s.277
Abdülbâki Gölpınarlı
ataç ikon Mevlana'dan Sonra Mevlevilik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Acının gurbettir memleketi.
ataç ikon Küçük Tragedyalar
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bir gün deniz ataşesi biraz küçümserce:
- Bizim demokratlar üstüne propaganda ne düşünüyor? diye sormuş.
Almanya'nın politik durumu babamı pek fazla ilgilendirmiyordu. Toplum sorunları üstünde pek durmamıştı. Sosyalizmin zaferini kaçınılmaz sayıyor, istiyordu da. Bu zafer Alsace dramına son verecek, hiç sevmediği Junkers'ler saltanatını da yıkacaktı. Düşüncesini soran Ataşeyi kendi silahlarıyla vurmak hoşuna giderek şunları söylemiş:
- Genç Türkler yanlış üstüne yanlış işler yapıyorlar, daha bir hayli zaman da yapacaklar. Ama onların dışında başka şey yok. Hiçbir şey yok. Toptan eriyip giden bu memlekette önemli tek varlık ordu. Onu da bu sırada yalnız Genç Türkler önce ayakta tutabilir, sonra da geliştirebilirler. Başta olmak iyi, ama güçlü olmak daha iyi. Bu memleketi kim yönetirse yönetsin, yalnız orduyla yönetebilir. Üst tarafı laftır.
ataç ikon Turan Yolu
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

« Geçmiş Günler» romanı, Türkistan'ın Ruslar tarafından istilası zamanındaki, iç rekabetlerden bahseder. « Düşman memleket kapılarında toplan ile duruyor, lakin sizler kendiniz için tabut hazırlamakla meşgulsünüz» diye o kötü durumları anlatıyordu.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Nazım Hikmet Türkiye'yi terk etti kendi vatanı saydığı Rusya'ya gitti. Ne olurdu, Sovyetler Türk milli şairlerini öldürmeden dış memleketlere bıraksalardı.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahmet BAYRAM

Ahmet BAYRAM

@ahmetbayram71

Küfr ile belki amma zulm ile payidar kalmaz memleket.
ataç ikon Siyasetname
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Uzel

Uzel

@uzel

1930-1931 yıllarında büyük bir ekonomik bunalım baş göstermişti. Ürün fiyatları düşüyor, devlet bütçesindeki açık genişledikçe genişliyordu. Genel bir ulusal ekonomi seferberliği olmadıkça bu hal düzelemezdi. Her gün bir yada birkaç tüccarın iflâs ettiği duyuluyordu. Huzursuzluk son haddini bulmuştu. Bu durumu gören bütün milletvekilleri, Atatürk'ten bu hastalığa bir çare bulmasını istediler. Hatta Nuri Conker:
— "Paşam, vaziyet kötüdür. Böyle giderse, memleket mahvolur," diyordu.

O gün sofrada bulunan Yunus Nadi ve Hikmet Bayur:
— "Paşam, bu işe ancak siz çare bulabilirsiniz," deyince Atatürk şu cevabı verdi:
— "Ben askerim. Vazifem olan şeyleri bilirim. Gerisine karışmam. Bu memlekette Yüksek Ticaretten mezun dünya kadar genç yetişiyor. Bunların arasından seçin bir tanesini, İktisat Vekili yapın."

Fakat Hikmet Bayur'un dediği dedikti:
— "Paşam, bizim hiç bir işe sizin kadar aklımız ermiyor. Onun için her şeyi siz yaparsınız. Buna da siz çare bulacaksınız," dedi.

Atatürk bir-iki saniye düşündükten sonra Nuri Conker'e dönerek:
— Bu millet çok çabuk kurtulur ama, usulünü bilmek lâzım. İsterseniz sizi misâl alalım. Siz Selanik'ten Türkiye'ye gelirken Ankara'ya ne getirdiniz? Tabii hiç bir şey. Şimdi neniz var? Yüzbin liralık bir apartman, Kütahya'da ikiyüzbin liralık bir kiremit fabrikanız. Hepiniz bütün mallarınızı millete verirseniz, bu dâva kendiliğinden halledilmiş olur. İşte sana kurtuluş yolu..."

Sonra Yunus Nadi ile Hikmet Bayur'a dönerek:
— "Ne buyrulur?" diye sordu. Daha onların vereceği cevabı beklemeden ekledi: "Ben askerdim. Allah'ın inayeti, milletin yardım ve çalışmasiyle bugüne ulaşabildik. Memleket ve millet artık kurtulmuştur. Ben bir şey yapmadım ki... Benim vazifem çekilip bir yana oturmak olmalıdır. Reisicumhurluğu bile üzerime almamam lâzımdı. Ne çare ki, hiç istemediğim halde bu vazife her yıl benim üzerimde kalıyor. Benim kalmam bu millet için belki zararlı olur," dedi.
1 beğen · 0 yorum
Efruz Moskof

Efruz Moskof

@efruzmoskof

Utanmaz enayiye göre demokrasi, ancak Hakikat’in ancak acımasız bir despot olduğunun keşfedildiği memleketlerde varolabilirdi. Oysa, asırlardır sultanlar veya fuhrerler tarafından idare edilmiş memlekette Hakikat; ahalinin reyine ve uzlaşmasına dayanıyordu; öyle ki Hakikat, başta hâkim sınıf olmak üzere herkesin işine gelmeliydi. Uzlaşmaya dayalı demokrasi varsa Hakikat despot, uzlaşmaya dayalı Hakikat varsa rejim despot olmaktaydı. Bu nedenle memlekette Hakikat mutlak değil, örfî idi. Hattâ daha da fazlası, hukukî idi de.
ataç ikon Galiz Kahraman
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Meltem K.

Meltem K.

@meltemk

Ve şair altı ay memleketin bütün şehirlerini dolaştı ve orada ağlayanları ve gülenleri gördü.

Büyük bir konağın geniş salonunda raks ve kahkahalardan yorulup terleyenler serin şerbetlere, buzlu yemişlere koşarken; kristal pencerelerden süzülen ışıkta, soğuktan donan ayaklarını avuç avuç karla ovmaya çalışan ihtiyarları gördü.

Kucağında taşıdığı aç çocuğu yaşatmak için sarhoşların arkasından koşan kadınları ve karnında taşıdığı günahsız çocuğu öldürmek için hekimlerin cebine beyaz alevli inci salkımları koyan kadınları gördü.

Kardan ve rüzgardan koruyan bir dükkan kepengi altında, başını bir köpeğin sırtına dayayarak uyuyanları ve güzel ısınmış odalarda, Çin ipeği örtülü yataklarda nikris ağrılarıyla kıvranarak uyuyamayanları gördü.

Aptalların tahakkümüne, günahsızların cezalandırılmasına; faziletin susmasına ve ihtirasların gürültüsüne, hikmet ehlinin tahrik edildiğine ve nadanların alkışlandığına şahit oldu.
ataç ikon Değirmen
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
/ 2