up
ara
ÜYELER
DİĞER

Mısır Hakkında Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Mısır geçen, Mısır temalı, Mısır tarafından söylenmiş veya Mısır hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
homoviator

homoviator

@homoviator

İpi örerim onurumdan ve yitişimden
Hiçbir bağlantısı olmayan gecenin mavi tavanıyla
Kayalıkların bölgesinde kubbelerin yüzünde uzanırım
giysilerimi soyunarak
Dünya gece yarısındayken maskemi takarım.
ataç ikon Çağdaş Arap Aşk Şiirleri Antolojisi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Lotus

Lotus

@lotus

Mısırlı rahipler erken kalktıkları için şunu gördüler: Her sabah, tam güneş doğmadan önce yıldızlar bir gün önceye göre daha erken doğuyorlardı. Böylece de her gün yeni yıldızların ortaya çıktıklarını görmek mümkün olabiliyor. Zamanı nihayet ölçebilmek için de bu devir işinin düzenli olarak her 365 günde olup bittiğini gözlemek yetiyordu.
ataç ikon Dünyamızı Kuranlar
kitaba 3 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Dürzilik, 4. Asırda Mısır Fatimî halifelerinden Hakim'in veziri tarafından uydurulmuş, Hakim'i ilâh ilân etmiş ve İslâm şeriatını kaldırmaya davranmış bir cinnet mektebidir ve fikirde bir mezhep bile değildir. Suriye ve Lübnan taraflarında "Cebel-i Düruz: Dürziler Dağı"nda yuvalanmıştır.
6. Asır mahsulü Yezidiler, türlü bâtıl kâbus itikatları etrafında "Tavus Melek" diye isimlendirdikleri şeytana tapanlar Doğu Anadolu'nun cenup şarkı dolaylarında yuvalanmışken, kala kala, Musul'un dağlık mıntıkalarına sıkışıp kalmışlar ve dışarıya doğru her tesirden uzak ve her gün içinden biraz daha çürüyen ve çözülen bir (klân) mahiyetinde bugüne kadar gelmişlerdir.
ataç ikon Doğru Yolun Sapık Kolları
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Ancak birlik ve ittifaklık elde edilince, bahadırlık bileğiyle kılıç vurup yirmi yedi padişah başkentini ele geçirip, kendime tabi kıldım. İran, Turan, Rum, Mağrib, Şampiyonluk, Mısır, Irak-ı Arap, Irak-ı Acem, Müzenderan, Giylan, Şirvan, Azerbaycan, Fars, Horasan, Deşt-i Ceta, Deşt-i Kıpçak, Harezm, Hotan, Kabilistan, Bahterzemin, Hindistan memleketlerinin hepsine padişah olup hüküm sürdüm. Ne zaman bu ulu saltanat libasını giydiysem huzurum beni terk etti. Rahat döşeğimde bir an yatıp göz yummadım.
ataç ikon Timur'un Günlüğü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

" Kâğıthane ırmağı ağzında elli haneli bir köy vardı. Tarlalarında da bol miktarda lahana ve mısır ekilmişti. Bizim konduğumuzu görünce terk edip gittiler."

" İşte sizi bir yıldır oyalayan ve zaferlerinize mâni olan, üstelik vebayo getiren üç amilden biri budur."

"İyi ama Ebâ Eyyûb, ben tarlaların sahiplerini aratıp ücretlerini ödemek veya satın almak istediğimi haber verdiğimde kimse gelip müracaat etmedi."

"Siz ayağına gitmeliydiniz veya hiç onları yerinden yurdundan etmeyecek şekilde davranmalıydınız. Çünkü sizin savaşınız onlarla değil, Bizans iledir." (253)
ataç ikon Mihmandar
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Arap kervanlarının Hint mallarını –Binbir Gece’den isimler geliyor akla– Basra, Bağdat ve Şam üzerinden Beyrut ve Trabzon’a ya da Cidde üzerinden Kahire’ye
götürmeleri aylar alır; çölden geçen bu uzun kervan yolları çok eskidir, Firavunlar ve Baktrianeliler dö­nemindeki tacirlerce bile bilinir. Fakat ne acıdır ki, çölün korsanları Bedeviler de çok iyi bilir bu yolları; aylarca süren binbir zahmetle elde edilen ürün, uğursuz bir saldırıda bir hamlede yok edilebilmektedir. Kum fırtınalarını ve Bedevileri atlatmayı başaran mallar, başka haydutların eline düşer: Hicaz emirleri, Mısır ve Suriye sultanları her deve yükünden, her çuvaldan hayli yüksek bir pay isterler; sırf Mısırlı haydutların bile baharat tüccarlarından aldıkları geçiş vergisinin yılda yüz bin dukayı bulduğu tahmin edilmektedir.
ataç ikon Macellan - Bir İnsan Bir Yaşam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Vamık Volkan'ın politik psikoloji yaklaşımı psikanalitik bilgiyi toplumsal dinamikler üzerinde önce bir açıklama, sonrasında bir müdahale aracı olarak kullanmayı önermektedir. Vamık Volkan bu tür bir kariyere eski A.B.D başkanı Jimmy Carter yönetiminde Mısır ve İsrail arasındaki barış görüşmeleri ağında görev alarak başlamıştır. Sonrasında dünyanın dört bir yanında (Eski Sovyetler, Baltık Cumhuriyetleri, Eski Yugoslavya, Gürcistan ve Osetya, Romanya, Kıbrıs, Filistin, Türk-Yunun İlişkileri) araştırmalarını sürdürmüştür. Bunların bir kısmı sadece araştırma düzeyinde kalırken, diğerlerinde araştırma safhası bir değerlendirme (ve teşhis) ortaya çıkarmış ve arkasından hükümetler, devletler veya uluslararası örgütlerin yardım istemesiyle Volkan diyalogun gelişmesi ve çatışmaların çözülmesi yönünde bir psikoterapist veya psikanalist gibi müdahaleler etmiştir.
ataç ikon Divanda Kılıç Dövüşü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Burak Akdağ

Burak Akdağ

@burakakdag

Fahire hanım:
"Münir'i konserlerinde dinleyenler ona hayran olurlar. Halbuki onu hususi hayatında, mesele bir evde bir misafirlikte dinlemek gerekir. Böyle özel toplantılarda sesine doymak ve ağlamamak kabil değildir. Yıllar önce Prens Yusuf Kemal'in davetlisi olarak gittiğimiz Mısır'da ben ve eşim, eşim Refik'in bestesi ince nağmelerle süslü Acemaşiran perşevini çaldık ve Münir bir Acemaşiran gazel okumaya başladı, bitirdiğinde bizler dahil bütün salon ağlıyordu..." dedi.
ataç ikon Bir Tatlı Huzur
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
yağmurokyanus

yağmurokyanus

@yagmurokyanus

Şeyh'in örgütü, 1990'da Mısır parlamento başkanının ve 1992'de yazar Farag Fuda'nın öldürülmesi olayıyla da bağlantılı bulunmuştu. Fuda, kadın konusundaki aşırı tutumları nedeniyle köktendincilerle alay etmişti, örneğin otobüste yerinden kalkan bir kadının o yerde bıraktığı vücut ısısı kaybolana dek en aşağı on dakika kadar erkeklere oraya oturmamalarının söylenmesi bunlardan biriydi.
ataç ikon Onurun Bedeli
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Büyük oğlu Frederic ise o zamanlar çiçeği burnunda bir askerdi ve Akka'da, Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu karşısında bozguna uğrayınca Mısır'a çekilmek zorunda kalan Napolyon'un yenik askerleri arasındaydı.
ataç ikon Sırlar Uçurumu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
1234

1234

@ercandurak

Mısırlı kardeşim,
biliyorum, biliyorum,
istiklal otobüs değil ki
birini kaçırdın mı, öbürüne binesin...
İstiklal sevgilimiz gibidir
aldattın mı bir kere
zor döner bir daha.
ataç ikon Şiirler 6 - Yeni Şiirler (1951 - 1959)
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Ömer DEMİR

Ömer DEMİR

@omerdemir

Eski Mısırlılar kedilerini kaybettiklerinde yas tutar ve kaşlarını tıraş ederlermiş. Bir kediyi kaybetmek neden başka birini kaybetmek kadar dokunaklı ve yürek parçalayıcı olmasın ki?
ataç ikon İçerdeki Kedi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
safire yücel

safire yücel

@safireyucel

Bir gün Züleyha, arkalığına beyaz sümbül dalları işlenmiş tahtırevanıyla geçiyordu kütüphanelerin ve tapınakların kenti olan kentinin sokaklarından.

Görkemli bir alayla geldiğini görenler saygı ve hayranlıkla kenara çekiliyor ve Züleyha'ya yol açıyorlardı. Zengin ve güçlüydü, en fazla da güzeldi ve kimse kırmızı gülleri saçına Züleyha gibi takamazdı.

Birden bir meczub, ehil arslanları, atları ve arabaları aşarak Züleyha'nın tahtırevanının önünde dikiliverdi, yürüyüş durdu. Züleyha tül cibinliği aralayarak bu duraklamanın nedeninin anlamak istedi.

Gözlerini kaldırarak Züleyha'nın yüzüne bakmaya başladı meczub,
"Züleyha..." dedi, "sevindir beni!"
Züleyha kölelerine meczubun sevindirilmesi için işaret etti.

Köleler mor renkli kadife bir keseyi uzattılar avucuna; ama meczub oralı bile olmadı.

"Züleyha..." dedi, "sevindir beni, bana gülümse! Başka bir şey istemem."

Züleyha bu sesi hatırladı ve yüzüne dikkatlice bakınca, aşkını reddettiği silik bir yığın sima arasından bir zamanların ordu kumandanını tanıdı.

Usulca gülümsedi.(...)

Başını önüne eğen meczub sessiz ve sakin geldiği gibi çekiliverdi.

O günden sonra Mısır'ın lisanına "sadaka vermek" anlamına gelen yeni bir deyim yerleşti:
"Züleyha'nın gülümsemesi..."
ataç ikon Yusuf ile Züleyha
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Minnet Koşma

Minnet Koşma

@minnetkosma

Mısır piramitlerinin eteklerinde hazine arayan Endülüslü çobana Simyacı'nın dediği gibi, "Yolculuk bir öğrenme yöntemidir. Bilmemiz gerekenleri bize o öğretir."
ataç ikon Uzaklar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa İlhan Genç

Mustafa İlhan Genç

@asilombard

Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda seyran beğenmez
Medrese kaçkını softa bozgunu
Selam vermek için insan beğenmez

Alemi tan eder yanına varsan
Seni de yanıltır mesele sorsan
Bir cim bile çıkmaz karnını yarsan
Meclise gelir de erkân beğenmez

Her çeşit insandan birkaç eşi var
Mektepten kovulmuş günah işi var
Rabbi yesirde dört yanlışı var
Tahsil etmek için irfan beğenmez

Ellerin evinde çul fîraş olur
Burnu sümüklüdür gözü yaş olur
Bayramdan bayrama bir tıraş olur
Gider berbere de dükkân beğenmez

Dağlarda taşlarda dolaşan Yörük
İnsanlar içine çıkmayan hödük
Bir elife dili dönmeyen sürtük
Şehirde tecvitle Kuran beğenmez

Yayladan yaylaya konup göçer de
Arpayı buğdayı ekip biçer de
Mısır yaprağın kıyıp içer de
Tütünü bulunca duman beğenmez

Bir odası vardır gayet küçücek
Kendi aklı sıra keyf yetirecek
Bir çanağı yoktur ayran içecek
Kahveyi bulunca fincan beğenmez

Seyranî söyledi bu doğru sözü
Haddeden çekilmiş doğrudur özü
Şehre gelin gitse bir köylü kızı
Lal ü güher ister mercan beğenmez.
ataç ikon Seyrani
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum