up
ara

Muhafazakar Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Muhafazakar geçen, Muhafazakar temalı, Muhafazakar tarafından söylenmiş veya Muhafazakar hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ahmet Aykut

Ahmet Aykut

@birdirbir

''Kime oy vereceksin anneanne?'' diye sordum. ''Bilmem kime verelim?'' Düşündüm, sorumluluk altında hissettim kendimi.
''Boş atalım istersen'' dedim. ''Buraya kadar boşuna mı yürüdük?'' Saadet Partisi’yle TKP arasında kararsızlık yaşıyordum. Genellikle muhafazakâr bir insanımdır ama komünizm heyecanı da her zaman yaşamak istemişimdir. ''Anneanne sen solcu musun?'' diye sordum. Sonuçta oy onun, ben sadece yardımcı olmaya çalışıyordum.
''Bir şeyci değilim,'' dedi. ''Her türlü manipülasyona açıksın yani.''
''Evet.''
Ben hiçbir zaman merkezi bir partiye oy vermem, verdirmem, duygusal ve romantik bir insanım, beş yaşından beri şairim ve muhafazakar olduğum kadar da radikalim, her türlü ortamda kişiliğimi belli ederim yani. Beni bir sefer gören adam bir daha unutamaz zaten, hard jöleyle bütün saç tellerimi tek tek dikiyorum havaya çünkü. Ayrıca imkan olsa terör örgütlerine veririm oyumu çünkü bu devletin yıkılmasını istiyorum; çünkü annem babam öldüğü zaman hiçbir şey yapmadı devlet, ayrıca Yasemin düşünmek için süre istediği zaman hiçbir devlet büyüğünün araya girip işleri yoluna koymak için çaba sarf ettiğini de görmedim. Hep boş vaatler; yaralar sarılmadı.
ataç ikon Erken Kaybedenler
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Duygu Ertuğrul

Duygu Ertuğrul

@duyguertugrul0

“Ben muhafazakârım canım. Muhafaza etmek istediğim şeyler var. Bunların başında da sen geliyorsun.”
ataç ikon Erken Kaybedenler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Elif

Elif

@tomriss61

"Ben muhafazakârım canım. Muhafaza etmek istediğim şeyler var. Bunların başında da sen geliyorsun."
ataç ikon Erken Kaybedenler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Eğitim, ister genel anlamda (insan, vatandaş) isterse özel anlamda (meslek) olsun, mümkün olan erken yaşlarda insanlara belirli ideal, ülkü, amaç, hedef ve gayeler koyup bu uğurda onlarda tutku, ihtiras ve motivasyon yaratarak onları istendik bir niteliğe kavuşturma sürecidir. Genel eğitimin amaçlarından biri, bireye insan olmanın taşıdığı kabiliyetleri aktüelleştirme yeteneğini kazandırmaktır. Ancak bu, özgür toplumlarda başarılabilir. Totaliter ve katı muhafazakar toplumlarda eğitim, ya devletin resmi ideolojisini belletme sürecidir ya da tarihten devralınan kültürü yeni nesillere 'öğretme' sürecidir. Bir millete (dil, ırk, din, tarih, kültür vs.)aidiyetlk, miras alınan kimlik olarak yeni nesillere elbette verilebilir. Ancak birey olma, bu kollektif kimlikten farklı olarak 'biricik' olma,'ad' olmadır (Abdullah, Adornu, Belkıs, Brigitte...). Ad olmanın, biricik olmanın toplumla ortak olan yaı kollektif kimliğe aidiyettir (İngiliz, Türk, Müslüman, Hıristiyan...); biricik olan yanı ise, onun yaratıcılığı ve mesleğidir. Ad olmanın, biricik olmanın ortaya çıkması ve gelişmesi için özgürlük ortamı hava gibi gerek şarttır. Diğer türlü ne 'öz' olur, ne de bu öz 'gürleşir'. Orada sadece sürü vardır. Ancak bu özün yaratıcı olması için insanlara genel olarak merak etme, hayrete düşürme, şüüphe etme, sorgulama, eleştirme, karşı çıkma yeti ve imkanlarının da verilmesi veya bunların ortaya çıkması gerekir. Kıta Avrupa'sını 16.yüzyıldan sonra dünyanın önüne geçiren şey budur. Bu ruh 9-13.yüzyıllar arasında İslam dünyasında da etkindir. Bugün 'İslam Medeniyeti' diye övündüğümüz ticari zenginlik, bilim, felsefe, mimari, estetik ve şehircilik vs. o dönemde üretilmiştir.

Güler, Direniş Teolojisi,'Müslümanlar İngiltere'de En Alttakiler Peki Neden?',Ankara 2011, s.79-80.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Herhalde Tanzimatçılar -bütün kusurlarına rağmen- bugünkü Tanzimat aleyhtarı aydınlarımızın yanında son derece muhafazakar, yerli, İslam kalırlardı.

Eline her kalem alan kişi "yüz elli yıldır içine düştüğümüz buhran"dan bahsederken, ikide bir de "Tanzimattan beri" diye sözlerine başlarken, aslında Tanzimatçıları tenkit etmekten ziyade bizim modernleşme hareketlerimiz hakkındaki umumi şikayetlerini dile getirmektedir. Bunlara bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz. Tanzimatçılar da memleketin "yüz elli yıldır" bozulduğunu söylüyorlar, Tanzimat Fermanı'nda yüz elli yıldan beri devlet idaresinin türlü musibetlere giriftar olduğundan bahsediyorlardı.
0 yorum