up
ara

Müslüman Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Müslüman geçen, Müslüman temalı, Müslüman tarafından söylenmiş veya Müslüman hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Elif Nur Candan

Elif Nur Candan

@encelifnur12

Müslüman, yaşadığı hayatın tamamını Allah'a teslim etmek için yaşayan insandır. (Sayfa 205)
ataç ikon Doğal Aile
9.1 (7 oy)
2 yorum
Hande Ç. (@handec)
[silindi]
3 sa beğen cevap
Hande Ç. (@handec)
Sübhan Allah
3 sa beğen 1 cevap
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Ayetlerin açık manasını unutmak, Müslümanlar için en büyük tuzak, Müslümanları kendisinin yokluğuna inandırmak ise şeytan için en büyük başarı olmuştur, sanki şeytan, Adem (a.s.) zamanında yaşamış, görevini tamamlamış ve yok olmuştur, ya da yalnızca kıssalarda kalmıştır...
ataç ikon Gerçek Tıp
9.9 (9 oy)
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

""Benim adım Müslüman
Myanmar'da, mülteci kamplarında babaları önünde tecavüze götürülen kız çocuklarının feryatlarına kulaklarını tıkayan, bir Müslüman.
Irak'ta, amerikan askerleri tarafından hapishanelerde türlü türlü işkencelerle öldürülen kardeşlerinin davasını algılayamayan, bir Müslüman.
Burma'da, cehennem alevleri arasında kömür karası yakılan gönüldaşlarına iğrenerek bakan, bir Müslüman.
Mısır'da, CumaNamazında üzerlerine ateş açıldığında paramparça olan dindaşına sessiz kalan, bir Müslüman.
Alem-i İslam'a yapılan eziyeti görmede gözleri kapalı, kulakları tıkalı, kalpleri örümcek ağlı, dilleri yalanlı Müslüman.""
0 yorum
Betül Zeyrek

Betül Zeyrek

@betulzeyrek

""Benim adım Müslüman
Myanmar'da, mülteci kamplarında babaları önünde tecavüze götürülen kız çocuklarının feryatlarına kulaklarını tıkayan, bir Müslüman.
Irak'ta, amerikan askerleri tarafından hapishanelerde türlü türlü işkencelerle öldürülen kardeşlerinin davasını algılayamayan, bir Müslüman.
Burma'da, cehennem alevleri arasında kömür karası yakılan gönüldaşlarına iğrenerek bakan, bir Müslüman.
Mısır'da, CumaNamazında üzerlerine ateş açıldığında paramparça olan dindaşına sessiz kalan, bir Müslüman.
Alem-i İslam'a yapılan eziyeti görmede gözleri kapalı, kulakları tıkalı, kalpleri örümcek ağlı, dilleri yalanlı Müslüman.""
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Bazı yarım müslümanların dil uzatmaktan utanmadıkları, büyük dahi ve siyasî Hazret-i Muaviye'nin hem nefsi ve hem de Hazret-i Osman hakkında bir sözü var:
- Ne Ebubekir dünyayı istedi, ne de dünya onu... Dünya Ömer'e yöneldi ama, Ömer onu kovdu. Osman'a dünyadan bir parçacık bulaştı. Bizse büsbütün dünyaya bulaştık.
Bu hikmeti dile getirebilen ve nefsini hesaba çekmeyi beceren; Peygamber kâtibi bir sahabiye toz kondurmamak sünnet ve cemaat ehline mahsus edeblerin başında gelir.
0 yorum
ahmet-samsa

ahmet-samsa

@samsa

Her sosyolojik cümlenin başına "Yüzde 99'u müslüman olan..." ibaresinin yerleştirildiği bir ülkede, benim ülkemde, hem de benim ülkemin manevi başkentinde, Allah'ın evine giren insanların ayakkabılarına musallat olan başka müslümanlar bulunabiliyordu.
Dehşete kapıldım.
ataç ikon Ruh Yordamı
8.3 (20 oy)
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Sevdiği adam uğruna, kara çarşafa bile girdi İngiliz gelin, Müslüman oldu, Olga Cynthia’ydı, “Nadide” adını aldı. Kaderin cilvesi mi desek, ne desek. Mustafa Kemal Bandırma’ya binerken İstanbul’a inen bu genç kadının nüfus kâğıdına, doğum yeri olarak Bandırma yazıldı. Çünkü nüfus memuru doğum yerinin Londra Mondra olmaz, olsa, olsa Bandırma’dır diye kaydetti.
Memlekte kurtuldu, cumhuriyet kuruldu. Hariciye’ye giren delikanlı, Lozan’da İsmet İnönü’nün özel kalem müdürü oldu. Şak kanun çıktı, hariciyecilerin eşi ecnebi olamaz. İnönü pek beğendiği delikanlıya kıyamadı, boşan, birlikte yaşa, mesleğine devam et dedi. Delikanlı, bu teklifi hakaret olarak kabul etti. Benim için ailesini, memleketini, dinini terk eden eşime bunu yapamam, mesleğimden vazgeçerim, aşkımdan asla dedi.
Bastı istifayı, ıvır zıvır işler yaparak, evini geçindirmeye çalıştı. O zamanlar memur değilsen, ayvayı yiyordun. Ayvayı yedi hayatları kaydı.
İki millet, iki devlet, iki din arasında perişan olmuşlardı ama aşkları sapasağlamdı.
Üstelik Cumhuriyet de sapasağlamdı o dönem.
Cumhuriyeti şimdiki gibi sadece parası olanlara değil, gariban ailelerin çocuklarına da fırsat eşitliği sağlıyor, okumaya niyetleri varsa okutuyor. Üniversiteyse üniversite, konservatuvarsa konservatuvar, yeteneğin önünü açıyordu.
Delikanlı, delikanlı gibi yaşadı ve öldü. Nadide zatürreeden vefat etti. En çok kızına güvenir, en çok küçük oğlunu severdi. Bu koca yürekli kadının küllerinden doğan kızı, Yıldız, Oğlu Müşfik Kenter’di.
ataç ikon Kadın
8.9 (79 oy)
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Neriman düşündü ve bir anda şarklıların kedileri ve garblıların köpekleri niçin bu kadar sevdiğini anladı. Hristiyan evlerinde köpek ve Müslüman evlerinde kedi bolluğu şundandı:
Şarklılar kediye, garblılar köpeğe benziyorlar! Kedi yer, içer, yatar, uyur, doğurur; hayatı hep minder üstünde ve rüya içinde geçer; gözleri bazı uyanıkken bile rüya görüyormuş gibidir; lâpacı, tembel ve hayalperest mahlûk, çalışmayı hiç sevmez.
Köpek diri, çevik, atılgandır. İşe yarar; bir çok işlere yarar. Uyurken bile uyanıktır. En küçük sesleri bile duyar, sıçrar, bağırır.
ataç ikon Fatih Harbiye
7.6 (625 oy)
0 yorum
E.D

E.D

@yabanci

Namuslu adam kalmamış bu dünyada iki gözüm. Müslümandır, namazında, orucundadır, hakkımızı yemez diyorduk ama, biz onun hatırını saydıkça o, bizim tepemize bindi. Eh, artık çocuk değiliz, yemiyoruz bu numaraları, değil mi ya?..
ataç ikon Sırça Köşk
8.4 (290 oy)
0 yorum
Sezgin Taşcı

Sezgin Taşcı

@sezgintasci

Cennet gibi yerler virane oldu diye gavurda keramet, Müslüman'da kabahat arama!.. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış...
ataç ikon Sırça Köşk
8.4 (290 oy)
0 yorum
hk

hk

@haticeee

Cennet gibi yerler virane oldu diye gavurda keramet, Müslüman'da kabahat arama!.. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış...
ataç ikon Sırça Köşk
8.4 (290 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Müslümandır, namazında, orucundadır, hakkımızı yemez diyorduk ama, biz onun hatırını saydıkça o, bizim tepemize bindi. Eh, artık çocuk değiliz, yemiyoruz bu numaraları, değil mi ya?..

Sayfa 77
ataç ikon Sırça Köşk
8.4 (290 oy)
0 yorum
S.

S.

@siiravcisi

"Ahirette peygamberimizin yani Islâm sancağının altında Türk, Kürt, bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte olmak istiyoruz."
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Hz. Peygamber şöyle buyurmuş:
"Rabbim bana dokuz ahlâkla ahlâklanmamı, dokuz hasleti, dokuz huyu ahlâk edinmemi emrediyor. Ben de size ey ümmetim, bu dokuz huyu ahlâk edinmenizi emrediyorum.

Birinci haslet: "Haşyetu'llah."
Gerek vahdette, gerek kesrette Allah'dan korkacaksın. Gerek yalnız başına kaldığında ve gerek halkın arasında, kalabalık içinde bulunurken Allah'dan korkacaksın. Allah korkusu... Allah'ın her yerde, her an, zaman ve mekânda hâzır ve nâzır olduğunu unutmamak. İşte bu ahlâk, bu duygu her güzelliğin başıdır. Zaten bu şuura bürünen bir kimse, Allah'a asi olamaz ki... Allah görüp duruyor; hâzırdır, nâzırdır. O'nun gördüğünü ne polis görebilir, ne jandarma görebilir ve ne başka bir kimse...

İkinci haslet: "Ve kelimetu'l-adli."
Gerek sükûn, ferah ve huzur anlarında ve gerekse öfke ve gazap hâllerinde, daima adâletle davranacak, hakkı söyleyeceksin... Bu çok zordur. Zira münafıklığın alâmetlerinden birisi de, "iza hâseme fecer" yani kızdı mı taşar, haddini aşar, ağzına geleni söyler. Haddini aşar; yani adâletten uzaklaşır. Kızdırmaya gelmez, içini döker...

Üçüncü haslet: "Ve'l-kasd fi'l fakr ve'l gınâ."
Gerek zengin, gerek fakir, bolluk veya darlık hâlinde, iktisattan ayrılmayacaksın. İsraf yok. E canım, Allah verdi! Verdi ama, malın çoksa israf etme, boşa harcama, fakire ver, adam yetiştir. İsraf yapacak zamanda değiliz... Ne gençler var, okuyacak, âlim olacak, adam olacak.

Dördüncü haslet: "Ta'fu ammen zalemek."
Zulmedeni affedeceksin.
Müslüman kardeşlerinde sana zulmedeni, kötülüğü dokunanı affedeceksin. Sana bir zararı dokundu: "İnsandır yahu, kasden yapmaz, Müslüman Müslüman'a zulmetmez, hata etmiştir," diyeceksin. "Allah benim sabahtan akşama kadar kaç tane hatamı affediyor!" diye düşüneceksin. Allah'ın ahlâkıyla, Resûlü'nün ahlâkıyla ahlâklanmak vardı ya, işte: Sana zulmedeni affedeceksin.

Beşinci haslet: "Ve tasilu men kata'a."
Gelmeyene gideceksin.

Altıncı haslet: "Ve tu'ti men haramek."
Vermeyene vereceksin.

Yedinci haslet: "Ve en yekûne nuthuke zikran."
Konuşman zikir olacak.

Sekizinci haslet: "Ve sumtuke fikran."
Susman tefekkür olacak.

Dokuzuncu haslet: "Ve nazaratuke ibraten."
Bakışın ibret almak için olacak.
0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

İslâm'ın tevhid anlayışına bütün dünyanın ihtiyacı vardı ve cihad ruhu Müslümanlara bir saadet çağı getirmişti. (144)
ataç ikon Mihmandar
8.8 (269 oy)
0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

35- Ebu Hüreyre (ra), Peygamber (sav)'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
"Kim bu mü'minden dünya üzüntülerinden bir üzüntüyü giderirse Allah da ondan kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüyü giderir.
Kim bir fakire kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar.
Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kul, kardeşinin yardımında oldukça, Allah da o kula yardım eder.
Kim ilim için yola düşerse, Allah onunla o kimse için cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın kitabını okuyan ve aralarında onu müzakere eden hiçbir topluluk yoktur ki, üzerlerine sekinet (emniyet) inmesin, onları rahmet bürümesin, melekler her taraflarından kuşatmasın. Allah (cc) da yanında bulunanlara anmış olmasın.
Kimi ameli geri bırakırsa onu nesebi ileri götüremez."
Bu hadisi, bu lâfızla Müslim rivayet etmiştir.
ataç ikon Kırk Hadis
10 (1 oy)
0 yorum
Perizan

Perizan

@perizan

Kimse Allah'ın insanlara koyduğu sınırlara ilaveler yapmasın!
Kimse genç sürgünleri köreltmesin!
Kimse şiiri yasaklamaya kalkmasın!
Çünkü şiir hayattır.
Hayat uzun bir yoldur.
Müslüman bu yolun inançlı yolcusudur.
İçimizden faşizmi, boyunlarımızdan ilmikleri çıkartalım.
Şiirle... (S. 64)
ataç ikon Ruh Yordamı
8.3 (20 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"İşler, niyetlere göredir." İki Müslüman kardeşi kavga ettirmek, yahut bir Müslümanın ayıbını meydana çıkarmak niyetiyle doğru söylersen bu, haramdır, adamın aleyhinde bulunmanın ta kendisidir. Peygamberler, bu doğru söylemeyi zinâdan da beter saymışlardır; "Birisi yokken aleyhinde bulunmak, zinâdan beterdir." Fakat iki Müslümanın arasını uzlaştırmak için yalan söylemek helâldir; hattâ sevaptır da. Peygamber, bu çeşit yalan söyleyenler cennete giderler buyurmuştur. "Lokma da olgun kişiye helâldir, nükte de... Mâdemki olgun değilsin, yeme-içme; sus."

Hz. Mevlâna
Fîhi Mâ Fîh, s. 225.
İnkılap Yayınları
ataç ikon Fihi Ma-Fih
9.2 (5 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Bizim milletimiz alim değildir; ancak ariftir. Dostunu ve düşmanını tanır.''Ayıdan post, gavurdan dost olmayacağını'' bilir. Bu söz, dostumuz olmayan herkesin düşmanımız olduğu anlamına gelmez.''Gavur'' kavramı da, milletimizin hafızasında ve yorumunda ''gayrimüslim'' demek değildir. Bu millet (Türkler) bin sene gayrimüslimlerle beraber onları incitmeden yaşadı. Gavur -ismen Müslüman da olsa-zalimler, emperyalistler, işgalciler ve gasıplardır. Ötekini aynileştirmeden ve yok etmekten başka türlü kabul edemeyendir. Ötekini kendi aynasında yamultarak görendir. Bu tanıma göre ''Müslüman'' olduğunu söyleyen de gavurlaşabilir. Halk arasında ''Gavurluk yapma!'' sözü bunu ifade eder. Birçok Türk-sivil asker bürokratın ve siyaset esnafının ABD muhibbiliğine rağmen, Türk halkının ABD politikalarına karşı oluşu, salim vicdanının bir sonucudur. Yine, ekonomik ve çağdaşlık (hukuk devleti, insan hakları, demokrasi vs.) kaygılarıyla AB taraftarlığına rağmen, Türk halkının temel çıkarlar, kimlik ve onur kaygılarıyla AB'nin Kıbrıs, Ermeni ve PKK sorunlarındaki politikalarına aleyhtarlığı, halkımızın sağduyusunun bir göstergesidir. Sonuç olarak Batıcıların, liberallerin ve son olarak da muhafazakarların ABD ve AB nezdinde şeref, onur, onay ve dostluk aramaları boşuna, beyhude ve ayıp bir şeydir. Herkesle eşit ilişki, alışveriş, ticaret, antlaşma ve ittifaklar yapılabilir.Bu;Türkiye'nin neredeyse bir asırdır kendini kimlik ve kişilik olarak inkar ederek, aşağı görerek Avrupa'yı ve ABD'yi kendine örnek veya kıble edinmesini; kültürel anlamda orayı her türlü insani değerin ve gelişmenin doruğu ve tarihin sonu sanarak ona perestij etmesini gerektirmez. Alternatif modernlikler yaratmak, asaleti olan herkesin hakkı ve sorumluluğudur. Burada bireysel dostluk ve arkadaşlıkların değil, kültür politikalarından bahsettiğim sanırım yeterince açıktır. Son gelişmeler, bu gerçeği Türk aydın, bürokrat ve siyaset esnafının kafasına vura vura öğretecek.

Güler, Direniş Teolojisi,'Kürt Sorunu ve Türk'ün ABD ve AB Aynasında Kimlik ve Onay Arama Serüveni',Ankara 2011, s.70-71.
ataç ikon Direniş Teolojisi
10 (1 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Vaktiyle İslam'ın erken dönemlerinde Hz.Ali, İslam'ın adalet ve hakkaniyet davasında ısrar etmesine rağmen;Muaviye, halkı ''güzel yiyelim, güzel içelim'' vaadiyle bugünün deyimi ile 'real politik' yaratarak kendi yanına çekmişti. Bugün de ABD ve AB, Müslüman dünyanın halkını, siyasi elitlerini -hatta bir zamanların ''İslamcı'' entelektüellerini''-''kârı maksimize etmek'' (güzel yemek-içmek) için kolayca ayartabiliyor. Şiddetin zuhurundan özünü gizleyen bu insanın ''Hevasını ilahlaştırmasını''(25/43) önce görmek, daha sonra da ona direnmek ve alternatifini ortaya koymaya çalışmak zorundayız. Marifet (Müslümanlık), bu feleğin (liberal kapitalizm) çarkının dönmesine el vermek, destek olmak değildir; çomak sokmaktır. Ama siz arabaya güle oynaya binmişseniz, çarkına nasıl çomak sokarsınız? Ve arabanın sürücüsüne durun bakalım:''Nereye gidiyorsunuz?''(81/26) sorusunu soramıyorsanız,''Tanrı size ne diye değer versin?''(25/77).

Güler, Direniş Teolojisi,'İktisat İtikattır:Çağdaş Ekonominin Metafizik Kritiğine Giriş', Ankara 2011,s.64.
ataç ikon Direniş Teolojisi
10 (1 oy)
0 yorum
/ 3