up
ara
ÜYELER
DİĞER

Osmanlı Hakkında Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Osmanlı geçen, Osmanlı temalı, Osmanlı tarafından söylenmiş veya Osmanlı hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
A.ÇALIK

A.ÇALIK

@acalik

Nar Ağacı
... S.259
ataç ikon Nar Ağacı
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
15 beğen · 0 yorum
Sultan Nur KORKUSUZ

Sultan Nur KORKUSUZ

@sultannurkorkusuz

Erhan Altunay: Osmanlı sultanlarının Yavuz Sultan Selim'den önce İslam halifesi anlamına gelmese de halife unvanını kullandıklarına rastlanır. Osmanlı için, hilafetin siyasal ağırlığı anlaşıldıkça bu unvan da önem kazanmıştır.

18. yüzyıldan itibaren yabancı yazarlara da dayandırılarak hilafetin Osmanlı'ya geçmesi hakkında rivayetler tarih kitaplarında boy göstermeye başlamıştı.

Kaynaklarda Halife III. Mütevekkil'in Ayasofya'da minbere çıkarak hilafeti devrettiğini ilan ettiği ve sırtındaki Peygamber hırkasını (Hırka-i Saadet) çıkararak kendi elleriyle Yavuz Sultan Selim'e giydirdiği yazılmıştır. Hadisenin doğruluğu tartışma konusu olsa da, geçtiği yer olarak Ayasofya'nın gösterilmesi, belki de özellikle seçilmesi aslında mabedin önemini gözler önüne sermektedir. - Sayfa 170
ataç ikon Ayasofya'nın Gizli Tarihi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Liz

Liz

@seymasurucu

Bildiğimiz iki kollu, iki ayaklı, iki gözlü insandan daha vahşi canavar mı var?
ataç ikon Osman Birinci Kitap - Aşk
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
7 beğen · 0 yorum
Meltem K.

Meltem K.

@meltemk

Tanpınar'ın oyununu sürdürelim biraz. Seçin zamanı, gidelim. XVI. asırda bir Osmanlı. Gayr-i mümkün iştiyak ya, gerçekleşti diyelim. Ama hangi duruş noktasından? Bugünün insanı olduğumu bilerek, bugünün bilincini ve tecrübelerini taşıyarak mı? Yoksa o günün kozası içinde mi? O günün kozası içinde ise, hayır. Hayır, çünkü bunca özlem ne olacak? Neye göre daha bahtiyar olduğumu bilecek ve neye göre bu idrakle mutlanacağım? Garip. Mutlanmak için bulduğumu bir kez yitirmiş olduğumun bilincini taşımam gerekiyor. Demek o zaman mazi, mazi olmaktan çıkıyor; bugüne ve yarına bağlı bir sarmaşığa dönüşüyor. Ve o zaman Tanpınar, başta fes, elde kuka tesbih, böyle 'Olmak' istemiyor; ama kendisini böyle 'Görmek', buna itirazı olmazdı her halde.
ataç ikon Mavi Lale
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Sultan Nur KORKUSUZ

Sultan Nur KORKUSUZ

@sultannurkorkusuz

Meşrutiyet hareketinin önemli nirengi noktalarından sayılan Firzovik olayının hikayesi oldukça tuhaftır. Olay, Avusturya-Alman Demiryolları Okulu'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Sarayiçi köyüne yapmaya hazırlandığı gezintiyi protesto eden bir gösteri olarak başlamıştır. Kır gezisi yapılacak alanı hazırlamaları için önden gönderilen işçilere karşı yapılan gösteriler gelişerek çevredeki Osmanlı idarecilerine karşı bir harekete dönüşmüştü. Avusturya-Alman Demiryollarının gezisi yapılmadı; ama Firzovik'teki gösterilerin haberi, Kosova Valisi Mahmut Şevket Paşa'nın kulağına gitti. Mahmut Şevket Paşa, Galip Bey adındaki Kosova Jandarma Kumandanını bilgi almak amacıyla olaya yerine gönderdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan Galip Bey ise, durumu Cemiyet merkezine bildirerek, bu olaydan, meşrutiyet lehine yararlanmanın yollarını aramalarını istedi. Arnavutlar örgütlenmiş değillerdi. Ne var ki, aralarında Hacı Şaban efendi adında bir İttihat ve Terakki taraftarı bulunuyordu. Hacı Şaban Efendi, bu düzensiz ayaklanmaya meşrutiyet lehinde bir gösteri havası vermeyi başardı. Sonuç, meşrutiyetin geri getirilmesi için yapılan gösteri ve Padişah'a gönderilen ültimatom oldu. - Sayfa 26, 27
ataç ikon İttihat ve Terakki
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

1974 yazından sonraki tarihsel gelişmeler Kıbrıslı Türkleri yavaş ve çoğu zaman görülmeyen bir biçimde travmatize etmeye devam etmiştir. Dünya kamuoyunda Kıbrıslı Rumların kurban, Kıbrıslı Türklerin (ya da genel olarak Türklerin) saldırgan olduğu yönünde bir fikir oluşmuştur. Bunun nedeni olarak Türk diplomasisinin başarısızlığı gösterilebilir, psikolojik açıdan batı dünyasının Türkleri batının düşmanı olan Osmanlıların mirasçısı olarak kalıplaştırması nedeniyle de olabilir. Adanın Rum kesimi bütün devletler tarafından bir devlet olarak tanınırken Türk kesimi yalnızca Türkiye tarafından meşru bir devlet olarak kabul edilmiştir. Bu gerçeklik Kıbrıslı Türkler için görünmez bir kuşatılmış bölge yaratmıştır.
ataç ikon Kıbrıs: Savaş ve Uyum
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Şark medreseleri'nde Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi dillerin yanında Kürtçenin de bir eğitim dili olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti, farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmak üzere esnek bir yapı geliştirmiş ve farklı kültürlerin öğretimini ve dillerin eğitimini sağlamıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

İtilaf Devletlerinin desteğine güvenen Damat Ferit, daha sonra Mustafa Kemal ve milliyetçilere karşı elindeki bütün olanaklarla, bir iç savaş niteliği alacak olan hareket hazırlıklarına girişti. Bu savaşın ilk top ateşi, Mustafa Kemal ve yandaşlarının Osmanlı dini liderleri tarafından görüldükleri yerde vurulması gereken kafirler olarak ilan edilmesiydi. Dinin siyasete alet edilmesi bugünkü Türkiye'de de yaşanmaktadır. Türkiye'de Atatürk'ün inşa ettiği Türk kimliğini yıpratmaya çalışan ve pek çok takipçisi bulunan bazı gruplar, Atatürk'ü ve bu Türk kimliğini takip edenlerin kafir olduklarını ima etmektedirler.
ataç ikon Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Zaydun

Zaydun

@haticeyasemin

''Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı elçilerin, önemli kişilerin atıldığı bir zindan, sadrazamların idam edildiği uğursuz bir kale.''
ataç ikon İstanbul Hatırası
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

A. Hakan: O zaman bugün solcular için, geleneğe dayanmadıkları için her ne kadar görünürde onlar olsa da, varlıkları da çok önemli değildir.

A. Kabaklı: Böyle söylememiz mümkündür. Çünkü solda mütemadiyen şair icad edildi. Bir zaman Hasan Hüseyin diye bir adamı tuttular, Nazım Hikmet'in yanına getirdiler. Kendileri getirdiler.

A. Hakan: Niye, gelemez miydi?

A. Kabaklı: Hayır gelemezdi tabii Hasan Hüseyin.

A. Hakan: Neden gelemez?

A. Kabaklı: Şair değil de ondan. Nazım'ın yanına konacak bir şair değil tabiatıyla. Ben edebiyatçı gözüyle bakarak söylemeye çalışıyorum. Her gün yeni bir şey icad etmişlerdir. Mesela Kemal Tahir Bey inkar edilmiştir hemen. Bunu bilmiyor musunuz? Kemal Tahir Bey'in milliyetçiliği, Osmanlıya bağlılığı beyan edilir edilmez hepsi düşman kesilmişlerdir. Bu adamların bakışına bakarak biz elbette ki sanatkarları değerlendiremeyiz. Attila İlhan'ın aşırı bir şeyi yoktur solcuların indinde. Yani biliyorsunuz ki doğru, gerçek konuştuğunda insan hemen tukaka edilir, atılır. Tabi, bu tarz ne tenkittir, doğrudur. Sonra haa, Ahmet Hamdi Bey iyi şairmiş, öldükten sonra, o zaman tehlikesi kalmıyor. Necip Fazıl'ı anmak hala tehlikeli. Bunlar, birtakım kriterler olmadığını gösteren acı şeylerdir.
ataç ikon Ahmet Kabaklı - Neden Milliyetçilik?
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Sanayi devrimi ve teknoloji, Avrupa'nın eseri olduğu gibi, bu ilişkin meslekler de burada doğmuştur. Buradaki eğitimin doğal bir parçası, insanlara bir meslek kazandırmaktır. Osmanlı'nın son döneminde zanaat (meslek) sahiplerinin genellikle gayrimüslimler olması dikkat çekicidir. Avrupa'da ve uzantılarında (ABD ve Avusturalya) kolektif olan din ve millet kimliğine oranla meslek kimliği daha öndedir. Bu nedenle ''kim' olduğu sorgulandığında genellikle mesleğini söyler. İslam ülkelerinde ekonomik ve bilimsel-düşünsel yetersizlikten dolayı, eğitim bireyleri ad olma, biricik olma ve bir mesleği olma tarzında bir süreç olarak işlemiyor. Bu nedenle bu ülkelerde miras alınan kolektif kimlik (Müslüman, Arap, Türk vs.) daha ön plandadır.'Abi ne iş olsa yaparım' niteliksizliği (amele) Türkleri Almanya'ya, Arapları Fransa'ya, Pakistanlıları da İngiltere'ye götürmüştür ve buralarda hala en alttadırlar.

Güler, Direniş Teolojisi,'Müslümanlar İngiltere'de En Alttakiler Peki Neden?',Ankara 2011, s.81.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

24 Kasım 1925 - Erzurum'da da şapka inkılabına karşı gösteriler yapıldı. Tutuklananlardan 13'ü idama mahkûm oldu ve Erzurum'da 1 ay sıkıyönetim ilan edildi.
24 Kasım 1927 - Ankara'da, Heinrich Krippel tarafından yapılan Zafer Abidesi açıldı.
24 Kasım 1928 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını verdi.
24 Kasım 1934 - Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla Atatürk soyadını aldı.
24 Kasım 1981 - Türkiye'de, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılında, 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal 1 Kasım 1928 de Osmanlı'nın kullandığı Arap harflerini kaldırıp yerine Türkiye'nin kullandığı Latin harflerini getirdiği için 24 Kasım 1928 de Başöğretmenlik ünvanını aldı!
ataç ikon Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Abdülhamid bu istekleri hemen kabul etmişti.
Bölgeye Osmanlı umum müfettişi olarak Hüseyin Hilmi Paşa gönderilmişti.
Paşa gelir gelmez ne yapmıştı dersiniz?.. Biz Türk zabitleriyle uğraşmaya başlamıştı… Paşa, Bulgar, Yunan, Arnavut, Sırp komitacılarıyla uğraşma yerine İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin peşine düşmüştü.
Yıldız Sarayı, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni, hayatı için en tehlikeli varlık görüyordu.
Ama Zatı Şahane bilmiyordu ki, artık uyanmıştık.
Biz Osmanlı zabitleri artık Zatı Şahane’nin emir kulları değildik.
Onun her isteğine köleler gibi gözü kapalı boyun eğemezdik… Artık kul olmak istiyorduk…
ataç ikon Teşkilat'ın İki Silahşoru
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Bütün Makedonya, tıpkı Bulgar komitacılarının yaptığı gibi, beş bölgeye bölünmüş ve jandarma ıslahı için her bölgeye bir yabancı uzman verilmişti.
Tüm jandarma bölgelerinin komutanlığını ise bir İtalyan general yapıyordu. Onun yanında 25 yabancı subay bulunuyordu. Vilayet bütçesini Osmanlı Bankası kontrol ediyordu. Anlaşıldığı gibi Makedonya’daki Osmanlı toprağı en geniş bir şekilde yabancı kontrolüne bırakılmıştı
ataç ikon Teşkilat'ın İki Silahşoru
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Sadece iki şey bakidir, derdi hizmetkarlar. Bir, Sibiryalı Taras, bir de Osmanlı saltanatıdır. Gerisi fanidir.
ataç ikon Ustam ve Ben
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Samet T.

Samet T.

@samowashere

Tarihimiz, okullarda doğru mu öğretiliyor?
Tarih kitapları belirli bir ideolojinin propagandasını yapmak amacıyla, bazı gerçekleri görmezden mi geliyor?
Gerçekten Cumhuriyetle Osmanlı birbirlerine çok uzak devletler midir?
Osmanlı'yı reddedersek ne kazanırız, neleri kaybederiz?
Osmanlı padişahları, yıllarca haremde cariyelerle gönül eğleyerek mi günlerini geçirdiler? Şayet öyleyse, bu devlet 600 yıl nasıl yaşadı?
Öyle değilse bu fikir bizim kafamıza kimler tarafından niçin sokuldu?
ataç ikon Tarihin Sınırlarına Yolculuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Alan Greenmor

Alan Greenmor

@alangreenmor

Bu hazin vaziyeti en ala şekilde dile getiren ve bir dörtlükle tarihe mal eden Rıza Tevfik Bölükbaşı olmuştur ki, mezkur ibret levhasını aynen geçiriyoruz:
Divane sen değil, meğer bizmişiz!
Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz!
Sade deli değil, edepsizmişiz;
Tükürdük atalar kıblegahına!
ataç ikon Osmanlı'da Şer Hareketleri ve Abdülhamid...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

1802'de 25 Haziranda Kahire'deki Fransız işgal orduları, Osmanlı ordusuna teslim oldu.
ataç ikon Sırlar Uçurumu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
güneş

güneş

@gunes

Akdeniz havzasındaki üç tarihi imparatorluktan birini kuran ve ERİTENLERİN torunları ve çocuklarıyız. Osmanlıyı etrafımızı tanıdıkça kendimizi daha çok seveceğiz ve ısınacağız.
ataç ikon Son İmparatorluk Osmanlı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum