up
ara

Psikolojik Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Psikolojik geçen, Psikolojik temalı, Psikolojik tarafından söylenmiş veya Psikolojik hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Savaş, görüleceği gibi, gerekli yıkımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu yıkımı psikolojik bakımdan kabul edilebilir bir biçimde sağlar. İlke olarak, tapınaklar ve piramitler yaptırarak, çukurlar kazdırıp sonra tekrar kapattırarak, dahası çok büyük ölçülerde mal üretip sonra hepsini yakarak, dünyanın emek fazlasını boşa harcamak çok daha kolay olurdu. Ama bu, hiyerarşik bir toplumun yalnızca ekonomik temelini gerçekleştirirdi, duygusal temelini değil. Burada söz konusu olan, düzgün bir biçimde çalışmayı sürdürdüğü sürece davranışları önem taşımayan halk kitlelerinin morali değil, Parti'nin moralidir. En sıradan Parti üyesinin bile işinin ehli, çalışkan ve belirli sınırlar içinde de olsa zeki olması beklenir, ama korku, nefret, yaltaklanma, zafer düşkünlüğü gibi ruh halleri bulunan saf ve cahil bir bağnaz olması da gerekir. Başka bir deyişle, zihinsel yapısının savaş haline uygun olması gereklidir. İlle de gerçekten savaşılıyor olması gerekmez; belirleyici bir zafer mümkün olmadığından, savaşın nasıl gittiği de önemli değildir. Gerekli olan tek şey, bir savaş halinin var olmasıdır. Parti'nin üyelerinden istediği ve savaş ortamında daha kolay sağlanan zeka yarılması artık genelleşmiştir, ama rütbe yükseldikçe bu daha da belirginlik kazanır. Savaş isterisi ve düşmandan nefretin en güçlü olduğu yer İç Parti'dir. Bir İç Parti üyesi, yönetici niteliği taşıdığı için, savaş haberlerinin uydurma olduğunu çoğu zaman bilmelidir ve tüm savaşın düzmece olduğunun, ya savaş diye bir şey olmadığının ya da açıklananlardan çok farklı amaçlar uğruna savaşıldığının çoğu zaman ayırdında olabilir; ama bunları bilmenin etkisi Çiftdüşün tekniğiyle kolayca giderilir. Bu arada bir İç Parti üyesi, savaşın gerçek, zaferin kaçınılmaz ve Okyanusya'nın tüm dünyanın tartışılmaz efendisi olduğuna gizemli bir biçimde inanmakta bir an bile duraksamaz.
s.222-223
ataç ikon 1984
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Batan bir tüccara herkesin arkasını dönüp gitmesi, sosyal dayanağın zayıflaması, insanlardaki yalnızlaşmayı artırdı. Yalnızlaşma konusunda dikkate alınması gereken bir diğer husus da, teknolojik yenilenmedir. Teknik gelişmelerin bu derece hızlı yaşanması, insanların sessizleşmesine ve içine kapanmasına sebep oldu. Bunlar, yaşadığımız çağın çözüm gerektiren, önemli psikolojik soranlarıdır.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Çağımızın kadını, bir taraftan özgür olma, diğer taraftan korunma ve sevilme ihtiyacı hisseder. Fakat kadının, hem iş kadını, entelektüel düzeyi yüksek biri olma arzusu taşırken, hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamadığı görülür.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Sprinzak aşırı milliyetçilerin sözel şiddetinin ve yüzleştirme taktiklerinin, Yigal Amir'in Rabin'i öldürmekle Yahudilerin canlarını kurtaracağına kendini ikna etmesine izin veren bir atmosfer yarattığını gösteriyor. Suikastten sonra sorgulandığında, birkaç hahamla din rodef ve din moser kavramlarını tartıştığını itiraf etmişti. Hiçbiri ona Rabin'i öldürme "izni" vermemişti belki, ama, "Tanıdığım bazı hahamlar Rabin'e karşı Halakha'ya uygun din rodef telkininde bulunmuş olmasalardı, onu öldürmek benim içim çok zor olurdu. Bu tür bir katil desteksiz olmaz. Destek almasaydım ve çok sayıda insanı temsil ediyor olmasaydım, bu eylemi gerçekleştiremezdim," diyebiliyordu. İsrailli psikolog Avner Falk ise Amir'in suikast eyleminin tek bir belirleyicisi olmadığını öne sürer. Ona göre, kendi kişisel psikolojik güdülenimleri radikal dini liderlerin tahrikleriyle ölümcül biçimde örtüşmüştür.
ataç ikon Kimlik Adına Öldürmek
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

1974 yazından sonraki tarihsel gelişmeler Kıbrıslı Türkleri yavaş ve çoğu zaman görülmeyen bir biçimde travmatize etmeye devam etmiştir. Dünya kamuoyunda Kıbrıslı Rumların kurban, Kıbrıslı Türklerin (ya da genel olarak Türklerin) saldırgan olduğu yönünde bir fikir oluşmuştur. Bunun nedeni olarak Türk diplomasisinin başarısızlığı gösterilebilir, psikolojik açıdan batı dünyasının Türkleri batının düşmanı olan Osmanlıların mirasçısı olarak kalıplaştırması nedeniyle de olabilir. Adanın Rum kesimi bütün devletler tarafından bir devlet olarak tanınırken Türk kesimi yalnızca Türkiye tarafından meşru bir devlet olarak kabul edilmiştir. Bu gerçeklik Kıbrıslı Türkler için görünmez bir kuşatılmış bölge yaratmıştır.
ataç ikon Kıbrıs: Savaş ve Uyum
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Nüfusu büyük ölçüde etnik kökene, dil ya da dine -ilksel duygulara (Geertz, 1973; Shils, 1957)- bakmaksızın birleştirmeye çalışan Cumhuriyet’in kuruluşunun, psikolojik mesafenin devamını tehlikeye sokması ve her iki tarafta da yaygın bir kaygı oluşturarak mesafeyi tekrar kurma çabalarını başlatması beklenebilir bir şeydi. İki grubun psikolojik yapısı hakkında bildiğimiz her şey, Cumhuriyet’in kurulmasının paradoksal bir biçimde iki grubun birbirine duyduğu saldırganca duyguları artırdığını söyler.
ataç ikon Kıbrıs: Savaş ve Uyum
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bazı tarihçiler sonradan Yunanların İzmir'e çıkışını askeri ve siyasi bir hata olarak değerlendirmiştir. Anadolu'daki diğer şehirlerde zaten İtilaf Devletlerinin işgal birlikleri bulunmaktaydı, teknik anlamda işgal altında olmasa da İstanbul yabancı asker kaynıyordu. Bugünkü Suriye sınırının yakınlarında çok sayıda Fransız ve İngiliz bulunuyor, Adana'yı üs olarak kullanıyorlardı. Antalya İtalyan işgali altındaydı, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı tarihte, burada da küçük bir İngiliz müfreze birliği mevcuttu. İtilaf Devletleri İzmir'e değil de başka bir yere asker çıkarmış olsa Türklerin derin psikolojik tepkisi daha farklı olabilirdi.
ataç ikon Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Küçük Mustafa'nın ölümsüz olup yas tutan anneyi onarma fantezisinin, Mustafa Kemal'in Gelibolu'da kalbine bir kurşun isabet ettiği halde ölmemesiyle "gerçekleşmiş bilinçdışı fantezi" dediğimiz şekle dönüşmüş olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir durumda fantezi ve gerçeklik birleşir. Bu olay Mustafa Kemal'in kendine güveninin billurlaşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Küçük Mustafa'yı ileride Atatürk yapacak olan, çocukluk travmalarına karşı oluşturduğu psikolojik cevaptı. Mustafa Kemal'i Atatürk yapacak olay ise Gelibolu'da bir "mucize" sonucu ölmeyip yaşamına devam etmesiydi.
ataç ikon Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Doğumdan itibaren her çocuk, yaşı ilerler ve psikolojik olarak gelişirken, psikanalistlerin çeşitli yönlerden inceledikleri bazı basamaklardan geçer. … Mustafa’nın annesinden psikolojik olarak ayrılmakta karşılaştığı güçlüklerle baş etmek için bulduğu onarıcı/kurtarıcı bilinçdışı fantezisini anlattık. Bir erkek çocuk 3-5 yaşlarında iken (psikanalistler bu devreden Ödipal devre olarak söz ederler) önce babası ile annenin sevgisi için rekabete girer ve her şey yolunda giderse, sonunda baba ile özdeşim yapar. Daha önce, Mustafa Ödipal devredeyken alkole yönelen ve sağlığını kaybeden babasının idealleştirilmiş yönü ile değersizleştirilmiş yönünü birleştirmede zorluk çekmiş olabileceğini yazmıştık. Ödipal devrede Mustafa babanın idealleştirilmiş yönü ile özdeşim yaparak, onarıcı/kurtarıcı bilinçdışı fantezisini canlı tuttu. Anneden psikolojik olarak ayrılamadığı için, annenin ideal anne imajını babanın ideal imajı ile yan yana tuttu ve gençliğinde, kendisi için ideal baba ve anne imajlarını kendi içine aldı. Sonunda yeni Türkiye için ideal ata ve ana olacaktı. Babasının değersizleşmiş yönünü ise annesinin boğucu yönü ile birleştirerek bu imajı sevmediği hükümdar ve devlet adamları üzerinde dışsallaştıracaktı.
Ergenlik dönemindeki genç, Ödipal uğraşılara geri döner ve bu defa bu uğraşılara yeni bir yön verebilir veya eski yönleri kuvvetlendirebilir. Mustafa çocukluğunda geliştirdiği savunma/uyumu ergenlikte pekiştirdi. Bu pekiştirmede annesinin kendisi 13 yaşındayken yeniden evlenmesinin büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.
ataç ikon Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Black Garden

Black Garden

@blackgarden

Kadınların psiko-cinsel gereksinimlerinin aile yaşamında ve evlenmede doyurulmamış olduğu yerlerde, karı koca ilişkisinin eksik bir biçimde son bulması ve kadının cinsel heyecanlarını yaşayışının tekdüzeleşmesi sonucunda , sürekli bir doyumsuzluk durumunun ortaya çıkma tehlikesi vardır. Yaşlanmakta olan anne , çocuklarının yaşamını yaşama yoluyla kendini onlarla bir sayma, onların heyecanlarını kendi heyecanı yapma yoluyla kendini bu tehlikeye karşı korur.
.....................

Kızıyla bu duygu katılımını anne o kadar ileri götürebilir ki , kızının sevdiği adama bile aşık oluverir.
ataç ikon Totem ve Tabu
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gül Rana Soydan

Gül Rana Soydan

@glranasoydan

"Ayakkabılarının bağını çözmeye çalışırken her seferinde açılmaz düğümler atıyor; ardından da öfke içinde bağları koparıyor ya da kesiyor. Çözmeye çalıştıkça daha da karışık hale getirdiği psikolojik düğümlerin bağcıklara aktarımı."
ataç ikon Yalan-Roman
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bir psikolog olarak ortaya attığı düşünceler enine boyuna incelenmiş değildir. Dostoyevski’nin psikolojik öngör üslerinin, psikoloji biliminden çok daha fazlasını kavramış ve görmüş olan bir kimsedir. Nitekim, her bireyinin (ferdinin) ötekilerden apayrı yaşadığı ve çocuklarına daha büyük bir ayrılık ve yalnızlık duygusu aşılamaya çalıştığı bir rastlantısal aile kavramına varabilmiş bir kimse de psikologdan istenen ve beklenenden fazlasını kavramış ve görmüş bir kimse demektir.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

"Ne gülüyorsun deli gibi" deriz ya aslında psikolojik problemi olanların %90'ı somurtur. Aklınızda hiçbir şey yoksa gülümseyin, herkes "Ne düşünüyorsunuz" diye merak eder. Gülümsemek zeka belirtisidir.
0 yorum
doğan aslan

doğan aslan

@doganaslan

Sanırım psikolojikti. Olsun psikolojik olmayan ne vardı ki?
ataç ikon Deliduman
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
kitap pınarım

kitap pınarım

@kitappinarim

Astronomideki "Her yıldız en tembel olduğu durumu korur ve o sınırlar içinde hareket eder." diye özetlenebilecek olan "yıldızların tembelliği" yasasına uygun bir şekilde yaşıyorduk. Ailemizin yıldızları olan bizler, birbirimizle olan ilişkilerimizi en az güç harcayacak bir şekilde kuruyor, kimseye kimsenin hayatına yük olacak psikolojik ağırlıklar yüklemiyorduk.
ataç ikon Yıldızların Tembelliği
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Hümeyra Rüveyde

Hümeyra Rüveyde

@humeyraundar

Polisin, askerin, aşçının, kafasına şapka yada benzeri şeyleri takmalarının hikmeti, görevlerini hatırlasınlar hiç unutmasınlar diyedir.

Her üniforma bir hatırlatmadır. Bizler kafamızdan sarığı çıkardığımız gün ölümü unuttuk. Bildiğiniz gibi sarık, bize kefen olmaya yetecek büyüklükteki bezden yapılırdı. Müslümanın tek varlığı olan sarığı öldüğü yerde ona kefen yapılırdı, yani kabrimizi başımızda taşırdık.

Psikolojık olarak düşünün; başımızda kabrimizi taşırken şeytanlık düşünüp dünya malına minnet edebilir miydik?

Başımızın üstünde kabrimizi taşırken kar-zarar değil, haram-helal adımlarıyla yürüyorduk...

"Nike" şapkasının altındaki İngilizcesi sağlam insanlara ölümü nasıl izah edeceğiz?
ataç ikon İçinizdeki Öküze Oha Deyin
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Kıymet Ceviz

Kıymet Ceviz

@kiymetceviz

Yerellikten uzak durmam bütün ilgiyi kaybetmeme neden olabilirdi. Bu muhteşem maceraları sadece sırasıyla anlatayım diye yaşamadım. Saçma fikirler sunabileceğim seçkin adamlar tanımadım. Harika olaylarla rezil olayları birbirine karıştırmadım. Bu biraz da psikolojik bir belgedir ve öyleyse de, bunu kendi çıkarımlarımı öne süren bir bakışla yazmadım.
ataç ikon Kişisel Bir Belge
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum