up
ara

Statü Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Statü geçen, Statü temalı, Statü tarafından söylenmiş veya Statü hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Misafir

Misafir

@misafir000

-Sokakta herhangi birilerini durdurup "İnsanlara
saygılı mısınız?" diye sorarsanız, hemen hepsi "Evet" der.
Ama bu evetçilerin birisi amirdir, hata yapan elemanını
azarlar; birisi öğretmendir, ödevini yapmayan öğrenciye
bağırır; diğeri hekimdir, köylüye "sen" der, şehirliye "siz";
bir diğeri polistir, hırsıza hakaret eder. Her ne kadar insana
saygılı olduklarını iddia etseler de, bu amir, bu öğretmen,
bu hekim, bu polis insana saygılı değildir. Çünkü:
Kişiyi ve hatalı davranışını ayırmak zorundasınız. Hatalı
davranışını eleştirebilirsiniz, hatta hatalı davranışından
ötürü bir yaptırım (müeyyide) uygulayabilirsiniz; fakat
kişiyi topyekûn eleştirmeye hakkınız yoktur. Kişiyi
topyekûn eleştirmek insana saygısızlıktır, insan onurunu
umursamazlıktır.

Bir profesörün onuru bir çöpçünün onuruna eşittir; bir
kapıcının onuru, bir genel müdürün onuruna, hekimin
onuru hastanın, hasta bakıcının onuruna eşittir ve bir
müfettişin onuru, bir hırsızın onuruna eşittir.
İster bir varsayım deyin, ister bir dogma, tüm insanların
onurları eşittir bu dünyada. İnsanların bilgileri, yetkileri,
statüleri, güçleri farklı farklı olabilir; ancak onurları eşittir.
Hiçbir insan, renginden, cinsiyetinden, inançlarından veya
hatalı bir davranışından ötürü aşağılanmamalıdır.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Sana hep yanındaki yörendeki insanlar gibi olmayı mutluluk sandırttılar. Bir eş, bir iş, bir bebe. Statü, şöhret, para. Saygınlık, herkesin el üstünde tuttuğu insan olmak, herkesi geçmek… Hep bunlara erişmeye çalıştın. Ve bunları elde edince de mutlu olduğunu sandın. Sen de haklısın; yanındaki yörendeki herkesin bunlara sahip olarak mutlu olduğunu görüyorsun. Sadece kendi çıkarı için yaşadı ve mutlu oldu. İş arkadaşını başarısı için ezdi ve mutlu oldu. Ülkenin, dünyanın, yeni neslin geleceğini değil de, çocuğunun geleceğini düşündü ve mutlu oldu… Herkes böyle yapıyor, herkes gibi yapmayanlar delidir ya. Ama ya herkes yanılmışsa? İşte o zaman onlarla beraber sahte bir mutluluğun ardından gidiyorsun demektir. Peki; sahte mutluluğu nasıl anlayacaksın? Çok kolay; huzursuzluk ve bir arpa yol kat edememe.
ataç ikon Mutluluğun Arsız Yüzü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum