up
ara
ÜYELER
DİĞER

Tarih Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Tarih geçen, Tarih temalı, Tarih tarafından söylenmiş veya Tarih hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Orhan Şahin

Orhan Şahin

@orhansahin

- Özellikle Rönesans ve aydınlanma çağında büyük keşiflere ve teknik gelişmelere imza atmış bilim adamlarından çoğunun gerçekte ATEİST oldukları hep söylenmiştir ama bu kesinlikle doğru değildir. Başta İsaac Newton olmak üzere şu ünlü Charles Darwin de dahil ateist olarak yaftalanan bilim adamlarının neredeyse tamamı inançlı kişilerdi. Onları ateist ilan eden ise Yerleşik Kilise ‘ nin liderleri idi. Bunlar kendi çıkarlarına uymayan , kendi uydurukları dogmaları , dolma niyetine yutmayan herkesi Ateist , Heretik , Din düşmanı ve Katli Vacip olarak göstermişlerdir ve kimisini yakmış kimisinin de derisini yüzmüşlerdir. Tek ve mutlak doğrunun kendilerinde olduğunu öne sürerek bunları eleştiren Giordano Bruno gibi bir dahiyi yakmışlar , Enel Hak gibi basit ve son tahlilde naif olan bir önermeyi ısrarla savundu diye Hallaç - ı Mansur ‘ un derisini yüzdürmüşlerdir. İyi de , inançlı ama imansız kabul edilecek olan bu insanlar ile onları ölüme ve idama gönderen İmanlı kişiler arasındaki temel ayrıntılar nelerdir ? Şimdi dört başlık altında bunlara değineyim :
* İnançlı kişi bu bir bilim adamı da olabilir , sıradan bir insanda olabilir ; örneğin tüccar veya bezirgan gibi - esas itibariyle , düşünebildiği kadarına inanmak ister. İmanı esas almış kişi ise , iman ettiğini düşünür , gerisinin imanı zedeleyeceğini varsayar.
* İnançlı kişi , kuşkudan ve akıldan yola çıkarak gerçeğe ulaşmaya çalışır , dogmalara itibar etmez. İmanlı kişi ise , irrasyonelden veya mucizeden yola çıkarak bunları değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez Tanrı buyruğu sayılan dogmalar haline getirir , akla ve kuşkuya yer tanımaz,
* İnançlı kişi , örneğin Pagan , insanı kahramanlaştırıp Tanrı yapmıştır. ( Bu tip insanlara Theios Aner ‘ i idi ; tıpkı ondan sonra yetişen Tyanalı Appolonius gibi. )
İmanlı kişi ise , hristiyanlıkta olduğu gibi , Tanrıyı insanlaştırıp yeryüzüne indirmiş ve burada bizler gibi zavallı ve cahillerin arasında yaşamaya mahkum etmiştir. Yahudiler ise daha uyanık oldukları için gerçek Tanrı Elohim ‘ i rabbiler aracılığıyla adını değiştirterek durmaksızın karar ve fikir değiştiren , kıyım emirleri veren , gaddarlık yapan , bunalımlı ve çaresizlikten acınacak durumlara düşebilen insan suretindeki JAHWEH haline getirmişlerdir. Hahamlar tarafından yazılmış olan Talmud ‘ un anlattığı baş kahraman JAHWEH ile Tevrat da adı geçen Elohim birbirlerinden çok farklıdırlar , öyle ki Talmud ‘ a göre , Tanrı JAHWEH , çoğunluğu cahil olan hahamların yazdıkları Talmud ‘ u okur , ne yasaklar koyduğunu bile bu kitaptan öğrenir.
* İnançlı kişi için başta felsefe olmak üzere bilim ve hikmet ( widsom - hokma ) en önemli fikir ve düşünce üretim araçları iken imanlı kişi için felsefe , bilim ve hikmet hiçbir zaman din kadar değer taşımamıştır. Onlar için bağlayıcı ve aslolan kaynağı ve tarihselliği meçhul , kim ya da kimler tarafından , ne zaman , nerede ve hangi koşullarda , hangi amaçlara hizmet etmek amacıyla yazıldıkları bilinmeyen ama bunlara rağmen eli kılıçlı bir otorite tarafından ( örneğin İmparator Konstantin gibi biri ) kutsandığı varsayılan kitap(lar) , örneğin Talmud ve yeni ahit , tek doğru kaynak kabul edilir.
ataç ikon Bir Türk Casusunun Mektupları
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
thebookthief

thebookthief

@tcbasakgurel

Her toplum tarih yapar ve bazısının yaptığı tarih öbür toplumların ve dünyanın gidişini etkiler. (s.126)
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 3 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
"Her toplum tarih yapar" da ne demek acaba @tc-basak-gurel? İlber Ortaylı böyle mi yazmış?
25.01.18 beğen cevap
thebookthief (@tcbasakgurel)
''her toplum tarihi yapar ve bazısının yaptığı tarih öbür toplumların ve dünyanın gidişini etkiler.'' tarih kelimesindeki ''i'' harfini yazmamışım.
26.01.18 beğen 1 cevap
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

I. Süleyman'ın (Kanuni) tahta çıktığı tarih (1520) Avrupa uygarlık tarihinin dönüm noktasına rastlar. Feodal kurumlarıyla birlikte geç Ortaçağların karanlığı, yerini Rönesans'ın altın ışığına bırakmaktaydı. 1500'ler Habsburg İmparatorluğu'nda Şarlken'in, Fransa'da I. Fransuva'nın, İngiltere'de VIII. Henry'nin, bir Leonardo Da Vinci ve Mikelanj ve de Makyavel'in dünyası idi. Şimdi bu güçlü monarkların karşısında ve Rönesans'ı yaratanların arasında 26 yaşındaki Süleyman vardı.
ataç ikon Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

1453'te İstanbul'un fethi, İtalyan kent-devletlerinin Doğu Akdeniz'deki ve çevre limanlardaki üstünlüğüne son verdi. 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise, Venedik Ege'deki hemen hemen tüm topraklarını yitirdi. Böylece, Batı Avrupa'nın bu ilk "denizaşırı imparatorluğu" Türkler tarafından yıkılmış oldu. Ancak bu imparatorluğun yıkılmasının son derece önemli ve uzun süreli bir başka sonucu oldu. Avrupa kaşif, tüccar, misyoner ve askerlerinin dikkati Akdeniz'in dışına çevrildi. Böylece, yeryüzünün tüm okyanusları, zamanla, Avrupa'nın ikinci denizaşırı genişlemesinin yolları haline geldi. Avrupa'ya büyük zenginlik ve deney kazandıran büyük coğrafi keşiflerin 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında gerçekleşmesinin tarihi bir rastlantı olmadığı açıkça görülüyor.
ataç ikon Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

Reformasyon hareketinin önemli bir başka sonucu ise, Avrupalıların, ister devletler arasında, ister devlet sınırları içinde olsun, Hristiyan dininin gerçeği üzerinde anlaşamamalarının, laiklik ve modern bilime giden kapıyı açmasıdır. Din ve devlet görevlilerinin işbirliği yapıp mükemmel bir dinsel uyum sağladıkları devletlerde ise, entelektüel bir durgunluk hüküm sürecektir.
ataç ikon Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

...
Zamanla, Akdeniz ve Hint Okyanusu'nda deniz egemenliği Hollanda, Fransa ve İngiltere'ye geçti.
Bu devletler denizlerdeki başarılarını bir bakıma Osmanlılara borçlu sayılabilirler. Osmanlılar bu devletleri Portekiz ve İspanya'nın yarattığı ani tehdide karşı birer denge unsuru olarak gördüklerinden, 16. yüzyıldan başlayarak, özellikle Fransa ve İngiltere'ye çeşitli ticari kolaylıklar sağladılar. Ani askeri tehdit ortadan kaldırılıyordu, ama aynı zamanda uzun vadede daha da yıkıcı olacak ekonomik tehdidin tohumları atılıyordu.
ataç ikon Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

1939’un ilk günlerinde maarif vekilliğine getirilen Hasan Ali Yücel, zaman içinde Türkiye’nin kültür hayatını kanatlandırmış, adeta uçuruyordu.
Celal Bayar’ın başbakanlığında, Yücel büyük bir eğitim reformu başlatmıştı.
Ankara Üniversitesi’nde Fen Fakültesi’ni ve Tıp Fakültesi’ni kurmuş, İstanbul’daki Yüksek Mühendis Okulu’nu İstanbul Teknik Üniversitesine dönüştürmüştü.
En büyük hamlesi ise, gerici çevrelerin hiç mi hiç tasvip etmediği köy enstitüleri olmuştu. İsmail Hakkı Tonguç’la birlikte, aydınlanmanın sadece büyük kentlerde değil, kırsal alanda da gerçekleştirebilmesi için dişini tırnağına takmış çaba gösteriyordu maarif vekili.
(Daha sonra da kapatıp Türkiye'nin bu günlere gelmesine neden oldular..)
ataç ikon Yeşil Mürekkep
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bir aydın, dünyayı ve ülkesini, her zaman iyi görmek isterdi. Yapılmakta olan yanlışları değiştirmeye gücü yetmiyorsa, bu görevini en azından eleştirel yaklaşarak gerçekleştirirdi.
İktidarın her yaptığını onaylayanlara, köşe başlarını tutmuş erk sahiplerinin peşinde dolaşıp durmaksızın “Ağamsın, paşamsın” diyenlere aydın denilemezdi.
Çünkü onların yaptığı en yumuşak ifadeyle “iktidar yardakçılığı” sayılırdı.
Aydın ise tersine, yanlışları eleştirir ve yönetme erkini elinde bulundurulanlara hep daha iyisini, güzelini tarif ederdi.
Sabahattin’in yaptığı da sadece ve sadece buydu.
“Ne kurulu düzeni yıkmak ne de yerine yeni bir alternatif koymaktı niyeti.”
(Çok az kaldı o aydınlardan...)
ataç ikon Yeşil Mürekkep
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

İkincisi, Müttefikler öncelikle donanım açısından yetersiz olan Türk ordusunun savaşacak duruma gelmesi için modernizasyonunu tamamlamasına yardımcı olmalıydılar.
Churchilll şaşırıp kalmıştı. İnönü kendine, tam da onun söylemek istediklerini söylüyordu.
İki lider arasındaki tek anlaşmazlık noktası, Türkiye’nin sağlam güvenceyle kastettiğinin, ucunun bucağının belli olmamasıydı.
Zavallı Churchill, toplantıdan amacına ulaşmış olarak ayrıldığını zannetmişti.
ataç ikon Yeşil Mürekkep
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
thebookthief

thebookthief

@tcbasakgurel

Hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir.
(syf 168)
ataç ikon 1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

"İngilizler milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için doğal olarak önce ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler."
Atatürk
31 Temmuz 1920
ataç ikon 1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Zafer Vizyonları
Monarşi ilk fırsatta ortadan kaldırılacaktı (böyle bir hareket kuşkusuz Hitler'in desteğini görecekti). Vatikan'ın İtalyan hayatındaki etkisi de ortadan kaldırılacak ve Mussolini'nin bir Yahudi'nin doğumu olarak kınadığı Noel dahil, birçok Hıristiyan bayramı da kutlanmayacaktı. Şatafatlı yapılar rejimin gücünü temsil edecek ve yeni Roma'nın eserlerinde eski Roma kadar, hatta ondan daha kudretli olduğunu gösterecekti.

s. 73.
ataç ikon Zafer Vizyonları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Garbın zahiri üstünlüğü için fazla söze lüzum yok değil mi? Fakat hakiki insanlık kemali aranırsa, itiraf edeyim ki ben bu noktada garbın üstünlüğüne hiçbir zaman inanmadım. Milletimin yaratmış olduğu şarkkari medeniyeti tahlil ederken noksan noksan! diye tankit ettiğim gibi bugünün garp medeniyetini seyrederken de bağırıyorum: Büsbütün noksan!
ataç ikon Ciğerdelen
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Şeyda

Şeyda

@seydaeylul

Cumhuriyet Türk Mucizesi - 2. Kitap
Cumhuriyet Türk Mucizesi
ataç ikon Cumhuriyet Türk Mucizesi - 2. Kitap
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Mustafa Kemal'in Askeri

Mustafa Kemal'in Askeri

@mustafakemalinaskeri

ABD, Lozan görüşmelerine "gözlemci" olarak katıldığı için Lozan Antlaşması'nı imzalamadı.Ancak ABD ile Türkiye arasında 6 Ağustos 1923'te bir dostluk ve ticaret antlaşması imzalandı.
ataç ikon 1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

Şehvetin tarihi, şehvetin ve insanın tarihidir. Hristiyanlığın tarihi, şehvetin ve çılgınlığın tarihidir. s.170
ataç ikon Felsefi Denemeler
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
A.ÇALIK

A.ÇALIK

@acalik

Mehdix
ataç ikon Mehdix
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Pee Kay

Pee Kay

@peekay

"Hukuk tarihi medeniyetin tarihidir. Hukukun geçirdiği safhaları tetkik etmek medeniyetin safha ve şekillerini, yani beşeriyetin inkişaf ve tekamül tarihini öğrenmek demektir."
ataç ikon Kadim Dönemler Genel Hukuk Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

Hegel'e göre gerçeklik, her zaman kendini anlama amacına doğru ilerler. Tarih hiçbir anlamda rastgele değildir. Bir yere doğru gitmektedir. s.194
ataç ikon Felsefenin Kısa Tarihi
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
A.ÇALIK

A.ÇALIK

@acalik

"...kaderi doğrudan değişmekte olan devletle yine kaderi doğrudan değişmekte olan milletin yüzleşme anı..."
ataç ikon Nar Ağacı
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
/ 5