up
ara

Tesettür İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Tesettür geçen, Tesettür temalı, Tesettür tarafından söylenmiş veya Tesettür hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez - Bursa

Örtü, erkek ile kadının cinsiyet farklılığını vurgularken, toplumun kadına karşı yaklaşımını da belirlemiştir.
Fakat daha geniş açıdan bakıldığında, tesettür, kadın ile erkeği eşitleyen bir unsurdur.
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İslam tabii bir dindir. Tabii bir din, insan tabiatına, fıtratına ve fiziki tabiata ters bir şey söylemez. Tabiatı ne olduğundan fazla tabii kılmaya çalışır, ne de onu eksiltmeye çalışır. Onun kurallarına uygun olarak çalışır. İslam'ın gayesi, insan tabiatını ahlaken geliştirmek, toplum tabiatını da düzenlemektir. Güzel giyinme, insanlığın ortak arzusudur. Cinsel tahrik amaçlı aşırı dekolte ve peçe-çarşafla örtünme, extrem davranışlardır. İslam'ın önerdiği ''tesettür'', insanlığın normal giyinmesine karşı bir husus değildir. Kadını onuruyla toplumda aktif tutma girişimidir. Cinsellik vurgulu aşırı açıklık ise kadını cinsel bir meta durumuna düşürür.

İlhami Güler, Direniş Teolojisi,’Peçe ve Çarşaf Neyi Örtüyor?’, Ankara 2011, s.125.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Oysa kanaatimce, İslam’ın kadından örtmesini istediği yerler, erkeklerde cinsel cazibe uyandıran göğüs ve bacaklardır. Yani bölge olarak, boyun-bilek ve diz altıdır. Bu talebi, bir özgürlük kısıtlaması olarak görmek yanlıştır. Amaç, toplumsal ve bireysel ilişkilerde kadını,’’dişi’’liği aşırı vurgulanmış bir varlık olarak değil; onu ‘’kişi’’liği ile muhatap almaktır. Örtünme, neslin devamı ve evlenme-aile bağlamında anlam kazanan bir öneridir. Konuya estetik açıdan bakacak olursak, erkeğin saçı ve sakalı aslanın yelesine, kadının saçı da tavus kuşunun kuyruğuna, taraklı kuşun tarağına benzer. Yani her ikisi de estetik unsurlardır. Ahsen-i takvim olarak yaratılmanın ifadesidir. Kadının yüzü ile saçı arasında estetiklik açısından bir fark yoktur. Saçı ve yüzü yani başı cinsel bir bölge olarak görmek sapıklıktır. Estetik olan erotik olanı birbirine karıştırmaktır. İsteyen saçı ile isteyen de baş örtüsü ile şıklığını tamamlayabilir. Başörtüsü, Kur’an’ın indiği dönemde her kadında –hatta erkekte- varolan bir giyim unsurudur. Nur 21/31’deki ‘’Başörtülerini göğüslerine örtsünler’’ ifadesinin gerçek amacının –Allah doğrusunu bilir- göğüs dekoltesini örtmek olduğu kanaatindeyim; yoksa hem saç hem de göğüs değil. Bu nedenle saçların da o gün için ‘’görünen kısımlar’’ kapsamında değil, fakat hükmünde olduğu kanaatindeyim. Çünkü o günkü örf ve adet, hatta iklimsel zorunluluk dolayısıyla başlar örtülüydü. Ayrıca Tanrı’nın ‘’görünen yerler müstesna’’ şeklindeki atfı, O’nun makul örfe olan itibarını ve güvenini gösterir. Özetle, iffet İslami bir erdemdir. Örtünme (tesettür), bu erdemi pratize eden İslami bir hükümdür. Başın (saçların) örtülmesi, Müslüman alimlerin üzerinde icma ettikleri bir yorumdur. Bu yoruma ya saygı duyulur ve uyulur veya delil ile reddedilir. İffet kaygısıyla (niyet) başlarını örtenler sevap kazanır. Başlarını örtmeyenler günah kazanmaz. Cinsel saiklerle açılıp saçılanlar günahkar olur.

İlhami Güler, Direniş Teolojisi,’Peçe ve Çarşaf Neyi Örtüyor?’, Ankara 2011,s.123.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Alan Greenmor

Alan Greenmor

@alangreenmor - Bolu

Örtünme konusunda bir yazmaya niyet ettiğimde, başlık olarak "Başörtüm ve Ben" yazmayı düşünmüştüm. Sonra bundan vazgeçtim. Çünkü tesettür sadece başı örtmekle sağlanmış olmuyordu.
ataç ikon Yaşama Sanatı
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum