up
ara
ÜYELER
DİĞER

Ulus Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Ulus geçen, Ulus temalı, Ulus tarafından söylenmiş veya Ulus hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Guapo

Guapo

@ilay

Müzik sınırların, ulusların ötesinde tıpkı bir şiir gibi insanları birleştiren bir olanaktır. s.26
ataç ikon New York'a Mezar
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

Tarih boyunca Türkiye, İslam dünyasını bir arada tutan bir imparatorluk yapısının başlıca ulusu olmuştur. s.196
ataç ikon Gelecek 100 Yıl
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Böylece bütün Turan topraklarını talan-yağmadan, savaştan ve kavgadan kurtardım. Benim kahraman askerlerim yeterince bir güce sahip oldular. Barlas ulusunun ünü yükseldi. Benim büyük himmetim sebebiyle Çağatay tümenleri ve koşunlarının şöhreti aleme yayıldı. Ülke boyunca il, ulus, koşun tümenlerin hepsinin üzerine hükümran oldum.
ataç ikon Timur'un Günlüğü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FULYA GÜN

FULYA GÜN

@fulyagun

Bir ulus, toplumun başını ağrıtan kişileri çok çabuk yok etmek ve onlardan hemen öc almak hakkına sahip değildir.Bu adamlar, insanlık dışı cezalara çarptırılmaktan çok tedavi edilmesi gereken kişilerdir. (57)
ataç ikon Kelebek
kitaba 4 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
gülsüm

gülsüm

@gulsum4

Bir ulus,toplumun başını ağrıtan kişileri çok çabuk yok etmek ve onlardan hemen öc almak hakkına sahip değildir.Bu adamlar,insanlık dışı cezalara çarptırılmaktan çok tedavi edilmesi gereken kişilerdir....
ataç ikon Kelebek
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki anadilde eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki ikidilli eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki hiçbir ikidilli eğitim modelinde, egemen dilin öğretilmemesi veya eğitimin yalnızca azınlık dilinde verilmesi söz konusu değildir. Bütün modellerde, hem azınlık dili hem de egemen dil öğretim dili olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ikidilli eğitim tartışmalarının doğru bir mecrada ve çok boyutlu olarak yapılmasında fayda vardır.

İkidilli eğitime geçen ülkeler bölünmediği gibi eğitim dili olarak sadece egemen dili kullanan ülkeler ise bölünme sorunlarını halledememiştir. Tam aksine, yasaklar ve sınırlandırmalar, ülke aidiyetlerini geliştirmeyi zorlaştırmış ve ayrılıkçı fikirlerin yaygınlaşmasını ve toplumda zemin bulmasını kolaylaştırmıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

27 Aralık 1937'de yemek masasında Adile'nin babası Sadri Maksudi, Mustafa Kemal'in önerisine karşı çıktı ve "Denizbank"ın Türkçenin dilbilgisi kurallarına uymadığı için uygun olmadığını öne sürdü. Türkçe'de bir isim başka bir ismi belirlediğinde ilk isim iyeyi ikincisi iyeliği belirtir, ilk adla olan özel ilişkisini ifade etmek için ikinci öğe iyelik eki denen bir ek alır. Sadri Maksudi'nin eleştirisinin Mustafa Kemal'in hoşuna gitmediğini görüyoruz. Sadri Maksudi bir daha Cumhurbaşkanı'nın sofrasına davet edilmeyecekti. Bunun yanı sıra, sohbette bir duraksama yaşandığı bir anda radyo istasyonunun hala yayına kapanmamış olduğunu fark eden Atatürk kendi özsevgisini korumak için, hemen Ankara radyosunun her zamanki gibi gece on buçukta kapanmayıp yayına devam etmesi için haber verdi. Radyoya "Denizbank" ismi ve arı Türkçe'yle olan ilişkisi hakkında konuşmak üzere masasından bazılarını gönderdi. Falih Rıfkı da bu konuklardan biriydi. Ertesi gün Ankara'nın günlük gazetesi ve Atatürk'ün siyasi partisinin resmi yayın organı Ulus'ta baş sayfada "Denizbank Arı Türkçe'dir" manşeti altında uzun bir yazı yayınlandı.

Babasına karşı gelişen bu ezici saldırıdan sonra Adile radyoya karşı, oldukça abartılı sayılabilecek bir fobi geliştirdi. 1975'teki görüşme sırasında Adile radyo sesinin evine girmemesine büyük dikkat gösteriyor, pencerelerini sımsıkı kapalı tutuyordu.
ataç ikon Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

İnsanlar ve ulusları birbirinden ayıran engeller ortadan kalkmış, hepimizin hissettiği ve ancak acının ortaya çıkarabildiği anlayış ve iletişime duyulan ihtiyaç bunları yıkıp yok etmişti.
ataç ikon Sol Ayağım
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Kusursuzluğunu seven, doğmamış birinin yüzü
Yalnızca huzur dolu dünyasında mükemmel olabilecek
Kutsal olabilecek ölü birinin yüzü
Ve öteki yüzler vardı. Ulusların
Hükümetlerin, meclislerin, toplumların
Önemli adamların yüzsüz yüzleri
ataç ikon Üç Kadın
kitaba 4 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Ülkü Ediz

Ülkü Ediz

@deli

Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ays

Ays

@aysglkvk

yüzyıl sonundan gün batımının görünüşü

bizi gömen ya da süren toprak zehirleniyor.
hava yok, havasızlık var.
yağmur yok, asit yağmuru var.
parklar yok, park yerleri var
eşler yok, ortaklar var
uluslar yerine, şirketler var
yurttaşlar yerine, tüketiciler var
şehirler yerine, yığılmalar var
bireyler yok, dinleyiciler var
gerçekler yok, reklamlar var
vizyonlar yok, televizyonlar var
bir çiçeği övmek için, "plastik gibi" deniyor…
ataç ikon Tepetaklak-Tersine Dünya Okulu
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Zeynep Çeri

Zeynep Çeri

@zeynepceri

Napolyon değil midir bir keresinde İngiltere'yi esnaftan oluşma bir ulus olarak addeden? Oysa o ulus, Napolyon'un Avrupa'daki hakimiyetinin sona erdirilmesiyle son bulan süreçte en etkin rollerden birini üstlenmiştir.
ataç ikon Hobbit ve Felsefe
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum