up
ara

Varlık Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Varlık geçen, Varlık temalı, Varlık tarafından söylenmiş veya Varlık hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
homoviator

homoviator

@homoviator

... benim gibi sonlu bir varlık tarafından idrak edilemiyor olması sonsuzluğun doğası gereğidir.
ataç ikon Metafizik Üzerine Düşünceler
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

İstersin ki
varlığın unutulsun ve bitsin,
bir kuru başına öl, izin de ölüp gitsin.
ataç ikon Shakespeare'den Ruha Dokunan Düşünceler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehtap Ç.

Mehtap Ç.

@fulya68 - İstanbul

Bir başkasını kendi ilkelerimizin cenderesinde değerlendirmek hamlıktır. Çünkü hepimiz, öyle ya da böyle, birer tutsaktan başka neyiz ki! Bu Dünyanın bizim Varlığımızı aşan ve kapsayan ve dışlayan koşullarının karşısında bizler ancak kendimizi avutabilir, çilemizi doldurmak için edindiğimiz 'meşgale'lerle birbirimizi geliştirebilir, acımızı hafifletebiliriz. Her türlü sanat ve her sanatçı zamanın akışını yumuşattığından ötürü kutsaldır.
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehtap Ç.

Mehtap Ç.

@fulya68 - İstanbul

Hem doğaüstü, hem de doğa dışı bir varlıktır. Doğanın dışında kalmışlığı, bu doğanın varlık koşulları içindeki gerçekten de 'absürd' varlığı onu kendi kendini aşmaya zorlamıştır. Doğada varlıklar arasında, bizim anlamamız mümkün olmasa da, var olan söyleşiden ve dışında kaldığımız o büyük konuşmadan sürgün edilmişliğiyle insanoğlu, bir sürgündedir. Bu sürgünlük hali, insanın her şeyden önce konuşmayı kendine göre 'icat etmesini' zorunlu kılmıştır. İnsan konuşmayı yaratmıştır. Ne müthiş değil mi?
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehtap Ç.

Mehtap Ç.

@fulya68 - İstanbul

Konuşmak, karşılıklı olarak vücuda getirilir, var kılınır. Bu anlamda konuşmak, yoktan var etmektir. Aslında, söylesene, niçin konuşma ihtiyacı hissederiz? Sadece kendimizi gerçekleştirmek, varlığımızı kanıtlamak için mi?
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehtap Ç.

Mehtap Ç.

@fulya68 - İstanbul

Konuşmak tehlikelidir ve bu tehlike çoğu zaman karşımızdaki insana değil, kendi varlığımıza yöneliktir. Kendi varlığımız dediğim, bir anlamda ego. Az önce de söylediğim gibi,konuşabilmek için, ilk önce kendi egomuzda yarıklar açmamız gerekir. Aksi takdirde varlığımızın zırhı konuşmamızı engeller. Egomuzda açtığımız yarıklar, bir başkasına karşı kendimizi zafiyet içinde bırakır; korunmasız bırakır. O yarıktan varlığımızı incitecek tehditlere açık kalırız.
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehtap Ç.

Mehtap Ç.

@fulya68 - İstanbul

Kendi doğamız gereği Dünyayla ve Dünyanın bize sunduklarıyla, ancak kendi bulunduğumuz yerden, kendi varlığımızın sınırları içinden konuşabiliriz. Kendi bireysel yaşantılarımız biçimler bizim dilimizi, varlığımızı, duyarlığımızı. Bu, şu demektir: Herkes, kendine yazgılıdır; kendi bulunduğu yere hapistir; kendi konumunda çakılıdır. Bu 'yazgı' ancak ve ancak en derin bir şekilde 'sanat' tarafından belki, yeni baştan olmasa da, bu mümkün değildir, yeni bir yatağa akabilir.
ataç ikon Konuşmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Diya...
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Gerçekten erdem sahibi olan kişi, sevdiğinin önünde kendini olduğundan büyük gösterme çabasına düşmezdi. Doğal bir eğilimin, bir tutkunun varlığına sevileni inandırmak, hiç mi hiç gerekli değildi. İş sevdiğini, sanki yaptığı bir işmiş gibi göstermeye kalkışmaksızın korumasını bilmekteydi.
ataç ikon Körleşme
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Düşünebilme yeteneğine sahip her varlık kimi zaman bilimin canlıyla cansız arasında çektiği sınıra, insanoğlunca çekilmiş tüm şuurlara olduğu gibi, düzmece ya da artık eskimiş gözüyle bakardı. Bu ayrıma karşı insanoğlunun bilinçaltında belirginleşen başkaldırı kendini "ölü varlık" kavramının çerçevesinde açığa vururdu. Bir şeyi "ölü" diye nitelendirmek, bir zamanlar onunda bir yaşamı olduğunu kabullenmekten başka bir şey değildir.
ataç ikon Körleşme
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Gerçek ile gerçek olmayanı henüz ayırabilen kişi, tinsel güçlerinden emin olabilir. Bu denli güç koşullar altında kazanılabilen bir güvence ise varlığını sonsuza dek sürdürür.
ataç ikon Körleşme
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
AHMET AKYILDIZ

AHMET AKYILDIZ

@ahmetakyildiz - Bursa

Bak, dedi, bana Tanrıkulu, şu ağaca bak! Ve üzerinde düşün!
Ağaç bir plandır; bir insanın, bir ailenin, bir zümrenin, bir cemiyetin ve bütün varlığın iç ve nizam davasını, madde üzerinde düğüm düğüm örgüleştirmiş, şekilleştirmiş bir plan...
Tohum, kök, gövde, dal, yaprak, tomurcuk ve yemiş...
Herşey bunlar arasındaki ahengi anlamak ve kurmağa bağlıdır.
s.55
ataç ikon Tanrı Kulundan Dinlediklerim
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar - KahramanMaraş

- Batmıyacağına inanarak, dedi, suya bas, yürür gidersin. İmkânsız olan belki buna inanmandır; su üstünde yürüyebilmen değil... İnanmaktan açayım, inanmaktan... İnanmak, insanoğluna vâdedilen bütün mucizelerin anahtarı... İnanmaya memuruz. Ne kadar kuvvetimiz varsa hepsini inanmaktan alıyoruz. Neye inanmıyorsan, sen o şeyde, kanatları kesilmiş bir kuşsun; uç bakalım, uçabilirsen... Eşya ve hâdiselerin varlığı, kendisini, kendi zatî varlık hey'etinden evvel, bizim inanmamıza borçlu... İnandığımız herşey var; inanmadığımız hiçbir şey yok.

Sustu, ince ve esmer dudaklarını buruşturdu, devam etti:
-Sezmiyor musun ki, bütün kâinat misilsiz bir tılsım kavanozunda, birkaç ışık, renk, çizgi ve ses oyunu içinde kendi kendisine hiçbir vücut sahibi olmadan, sadece bir vücut fikri yüzü suyu hürmetine varlık şartlarına bürünen muhteşem bir yokluk plânından ibaret. Bu yokluktan o varlığa, tek bir geçit yol veriyor. Ruhumuzda kıl kadar ince bir geçit... İnanmak!... Bu âlemde insandan başka her unsur, tam ve mutlak bir inanma uykusunun huzuru içinde... Cemat, nebat ve hayvan, memur oldukları işlerin tam ve mutlak imanına bürülü... Halbuki inanmak, büyük ve sonsuz iman, inanmanın tâ kendisi, ruhu ve cevheri, insana mahsus... İnsan inanacaktır; ve bütün insanları peşi sıra götürecek...
ataç ikon Tanrı Kulundan Dinlediklerim
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
SK

SK

@sedabaydar

… gökyüzünün herkes için bir olması ne kadar tuhaftı. O göğün altındaki insanlar da birbirlerine çok benziyorlardı; her yerde, yeryüzünün dört bir yöresinde, birbirlerinin varlığından habersiz, aralarına nefret ve yalan duvarları girmiş, ama yine de birbirinin aynı olan; düşünmeyi hiçbir zaman öğrenmedikleri halde, bir gün dünyayı altüst edebilecek gücü yüreklerinde, içlerinde, kaslarında biriktirmekte olan yüz milyonlarca insan yaşıyordu.
ataç ikon 1984
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Beyhude

Beyhude

@mamafih - Ankara

Sevgililer, gerçek bir birleşme ve yeni bir varlığı vücuda getirme için yanıp tutuşurlar; yaşamlarının kalanını bu şekilde yaşamayı arzu ederler ve bu arzu her ikisinden tevarüs edilmiş niteliklerin, ama tek bir varlıkta top­lanmış ve birleşmiş olarak yok olmaktan kurtulacağı doğacak çocuk­larında tahakkuk eder.
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Freedom

Freedom

@freedom

Sevgililer, gerçek bir birleşme ve yeni bir varlığı vücuda getirme için yanıp tutuşurlar; yaşamlarının kalanını bu şekilde yaşamayı arzu ederler ve bu arzu her ikisinden tevarüs edilmiş niteliklerin, ama tek bir varlıkta top­lanmış ve birleşmiş olarak yok olmaktan kurtulacağı doğacak çocuk­larında tahakkuk eder.
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eksik Gazel

Eksik Gazel

@eksikgazel - İstanbul

varsıllar hak ettiklerinden daha fazlasını elde edebilsinler diye varlık sahibi olma hakları gasp edilenlere mülksüz denir...#katilisrail
ataç ikon İskender
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Varlığın gerçeği yerine gölgesiyle uğraşma, yani gerçek aşık aklıyla değil, gönlüyle bu yolculuğu tamamlayabilir çünkü.
ataç ikon Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Deli Bilge

Deli Bilge

@delibilge

Satranç
'' Bütün yontulmamış varlıklarda olduğu gibi onda da gülünç bir kendini beğenmişlik vardı..''
ataç ikon Satranç
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Meryem Poslu

Meryem Poslu

@meryemposlu

"İnsan anlaşılması zor bir varlık."
ataç ikon İstanbul Hatırası
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Özlem budur işte: bomboş bir varlık ve dopdolu bir yokluk...
ataç ikon Uzak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 4