up
ara

Sözlük

5 sa
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Abbara nedir?

Birbirine paralel uzanan sokakları birbirine bağlamaya yarayan dar geçitlerdir. Genelde evlerin altından geçen bu geçitlerin birbiriyle kesiştiği kısımlarda oluşan hava sirkülasyonu ile evler sıcaktan ve soğuktan korunur.
0 beğen · yorum
5 sa
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Suç Ekonomisi, Mafya ve Racon'un Bağlantısı nedir?

Suç ekonomisi; suçluları suçsuz, suçsuzları da suçlu gösterebilecek ölçüdeyse, o ülkede devlet ve hukuk değil mafya ve racon hakimdir. Suç ekonomisinin ana düsturu daima inkâr ölene dek inkârdır.
0 beğen · yorum
5 sa
Beyzade

Beyzade

@koraycem

suç nedir?

Bir eylemi işleyen kişi veya kişilerin niyetlerine göre değil eylemin sonuçlarına göre oluşan gerçek bir olgudur. Kişi veya kişileri suçlu kılan şey de yaptığı ya da yaptıkları eylemin muhatabına veya toplumsal yapıya verdiği zarardır.
Örn: Suç ekonomisi; suçluları suçsuz, suçsuzları da suçlu gösterebilecek ölçüdeyse, o ülkede devlet ve hukuk değil mafya ve racon hakimdir. Suç ekonomisinin ana düsturu daima inkâr ölene dek inkârdır. Suçun tabanı yalandır.
0 beğen · yorum
6 sa
FiloWay

FiloWay

@filoway

Aşk nedir?

kimse­siz sokaklarımın en kalabalık yalnızlığı...
2 beğen · yorum
22.04.19
FiloWay

FiloWay

@filoway

daktilo nedir?

Daktilo ardında iz bırakan bir yazı makinesidir...
2 beğen · yorum
22.04.19
FiloWay

FiloWay

@filoway

affetmek nedir?

kendine güvenmektir...
2 beğen · yorum
22.04.19
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Aferizm peşinde koşan ve çıkar amaçlı gruplar kimdir?

Aferizm peşinde koşan ve çıkar amaçlı gruplar tarafından yönlendirilen kalabalık bir troll güruhu oluşmuş durumda. Devlet aklı, vatan anlayışına yeniden egemen olursa bu kalabalık güruha büyük cezalar yağar. Bu nedenle sosyal medyada duygularla değil ilkelerle hareket etmek gerek. Daima yapıcı, birleştirici ve hukukun üstünlüğünü savunan mesajlar verilmeli. Farkında bile olmadan birilerinin gizli amaçlarına hizmet edilebilir. Kirli emelleri olan istihbaratlar ve liayakatsiz bir biçimde çıkar amaçlı kurulan ekonomik gruplar, en akıllıları bile farkettirmeden kullanıyor. Akılsız güruhlarla neler yaptırır bir de bunu düşünün.
1 beğen · yorum
22.04.19
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Devlet ve Vatan arasındaki fark nedir?

Lafız yönünden değilse de iç-anlam bağı yönünden müteradif bir ikileme: Vatan-Devlet.
Vatan dediğimizde devletin anlamına kendiliğinden eklenen bir iç-bağ söz konusudur. Bir halkın veya halkların üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçasına vatan denir. Belli bir toprakta bir hükümet idaresi altında teşkilatlanmış bulunan bağımsız siyasi topluluk, milletin hukuki şahsiyet kazanmış şekline de devlet denir. Yani devlet ile vatan arasındaki tek fark; devlet, resmi olan hukuki ve siyasi bir rejim terimidir; vatan ise, yerel halk arasında resmi olmayan adet ve törelere dayalı olan gelenekselleşmiş bir terimdir.
2 beğen · yorum
Beyzade (@koraycem)
[silindi]
22.04.19 beğen cevap
Beyzade (@koraycem)
[silindi]
22.04.19 beğen cevap
Beyzade (@koraycem)
"Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan" diyen slogancı güruha şunu diyebilirsiniz; "kabile anlayışına dayalı milletlerin vatanı olur. Ama hukuka ve siyasete dayanan milletlerin devleti olur" deyin!
22.04.19 beğen 1 cevap
22.04.19
Beyzade

Beyzade

@koraycem

ideoloji nedir?

İdeoloji, fikirsel değerlere istinat eden siyasî bir öğretidir.
Örn: İdeolojinin Marx'da ilk manâsı, insanların dış dünya ve reel münasebetler hakkındaki doğru ve yanlış bütün tasavvurlarıdır.

İdeoloji kelimesinin Marksizm'de ilk manâsı iktisadî alt yapının üstündeki bütün müesseselerdir.
0 beğen · yorum
22.04.19
Beyzade

Beyzade

@koraycem

Geçmişten günümüze dek yaşanan acıların sebebi nedir?

Evrensel ölçekte yaşanan zulüm ve katliamların aracısı olan despotik yönetimlerin arkasında dogmalardan üretilen ajite edici söylemler yatmaktadır. Günümüz toplumları, cahiliye dönemi toplumlarının bir benzeridir. Bu kadim cahiliye geleneklerinin günümüzde takipçisi olan bu tür toplumların öncülüğünü de; teknolojik üstünlüğü maşeri vicdandan üstün tutan, medeniyet olamayacağını anlayamayan ve evrensel hukuku işlerine geldiği gibi işleten uygarlıklar yapmaktadır.
1 beğen · yorum
Beyzade (@koraycem)
Günümüz toplumları, cahiliye dönemi toplumlarının bir benzeridir.
22.04.19 beğen cevap
Aduk (@aduk)
Tarih tekerrür eder diyoruz. Bu tekrar genelde acılar üzerinden gôsteriyor kendini.Çünkü bilinç değişmiyor. Zulümle gücünü tescilleyip ,para hırsıyla sözde namını yürüten ,adaletten ürken yiğit(!) insanoğlundan bahsediyoruz.Vicdanın tahtta olmadığı her an ,cehaletle yapılan kötülüklere kapı açık demektir.
22.04.19 beğen cevap
Sözlük Tanımları
Kendi tanımını yap. Kopyala/yapıştır, alıntı veya şiir benzeri paylaşımlar kuraldışı sayılır.
ODA KURALLARI
  • kopyala-yapıştır kuraldışıdır. Kendi tanımını yaz.
  • Tanım harici kullanmak kuraldışıdır.
  • Link paylaşmak kuraldışıdır.
  • Şiir, alıntı, özlü söz paylaşmak kuraldışıdır.
  • Aynı paylaşımda birden fazla tanım yapmak kuraldışıdır.
  • Soru sormak kuraldışıdır.
Sen de tanımla!
Nedir? Kimdir? Ne demek? Nasıl?