up
ara

Ülkü

Dilde fikirde işte birlik. Tanrı Türk'ü men
10.01.18
Ülkü

Ülkü

@ulkuasya

Türk ne demek?

Türk'ü anlatan sözler:
Şair, general, filozof, iktisatçı... Bir çok tarihsel figür Türklerin çeşitli özelliklerini kendilerine has biçimde dile getirmiş. En ilginçlerini sizin için derledik.

İskoç Şair Lord Byron
Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

Çek Bilim Adamı Jan Amos Comenius
Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Fransız Bilgin Gelland
Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

Alman General Helmuth Karl Bernhard von Moltke
Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. 

Montecucco
Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.

Fransız Tarihçi Albert Sorel
Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

Yazar Pierre Loti
Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor. 

Mark Sykes
Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz.

Napoléon Bonaparte
İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. 

Alman İktisatçı Fritz Neumark
Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz. 

Torquato Tasso
Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.

Fransız Şair Alphonse de Lamartine
Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelendir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

İsveç Kralı XII. Karl
Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı. - Demirbaş Şarl

Arap Tarihçi İbn-i Hassul
Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.

İngiliz Komutan Charles V. F. Townshend
Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Lady Mary Wortley Montajı
Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerilerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. 

Ressam Alexandre-Gabriel Decamps
Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.

Genç William Pitt
Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

Kayzerling
Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. - 

Baron Büsbek
Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

General Hamilton
Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. 
Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. 
5 beğen · yorum
01.01.18
Ülkü

Ülkü

@ulkuasya

tarih nedir?

Tarih nedir.
Voltaire: Tarihi bir nesilden diğer nesle aktarılan ya da intikal eden hikayeler olarak tanımlamıştır.
Turner:  Geçmişten bu zamana kadar uzanan, günümüzde ortaya çıkan yorumcu ve eleştirici bir anlayışla incelen kalıntılar olarak tarihin tanımını yapmıştır.
E.H.Carr: Tarihçi ile olaylar arasında sürekli bir etkileşim ameliyesi, geçmiş ile günümüz arasında bitmeyen bir diyalog olarak tarihin tanımını yapmıştır.
Marc Bloch: Zaman içerisinde insanların ilmi olarak tarihin tanımını yapmıştır.
Fernand Braudel:  Tarihlerin hepsinin toplamı, geçmiş, hal ve gelecekteki mesleki yetenek  be bakış açılarının bir araya gelmesi olarak tarihi tanımlamıştır.
5 beğen · yorum
01.01.18
Ülkü

Ülkü

@ulkuasya

Aşk nedir?

Aşk nedir.
1. Duclos
Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan ... hayır.
2. Montaigne
Aşk dediğimiz şey,arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir.
3. Henry de Montherlant
Aşk,ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara benzer.Daha dün bütün görkemiyle orada dururken bugün bakarız,yerinde yeller eser.
4. Arthur Schopenhauer
Aşk, insan türünü sürdürmek için bireye kurulmuş tuzaktan başka bir şey değildir.
5. Sophocles
Hayatın ağırlığını ve acısını tek bir sözcük unutturur bize, Aşk.
6. George Nathan
Aşk, birçok kişi tarafından yaşanan, ama çok az kişi tarafından keyifle sürdürülebilen bir duygudur.
7. Dorothy Parker
Savaşta olan şey, aşkta da vardır: Görüşme isteyen kale, yarı yarıya alınmıştır.
8. Adam Smith
Aşkın olduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve sıradan değildir.
9. Somerset Maugham
En uzun aşk, karşılıklı olmayan aşktır.
10. Goethe
Aşk, zaman kaybından başka bir şey değildir.
11. Friedrich Nietzsche
İnsan arzularını sever, arzuladıklarını değil.
12. Platon
Aşk, ciddi bir akıl hastalığıdır.
13. Eugene Delacroix
Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden çok farklı bir dil gerekir.
14. Plautus
Aşk, elinde olanı değil, elinde olmayanı ister.
15. Chamfort
Aşk, karşılıklı iki geçici hevesten ve iki vücudun yakınlığından başka bir şey değildir.
16. Oscar Wilde
Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır.
11 beğen · yorum
30.12.17
Ülkü

Ülkü

@ulkuasya

ölüm nedir?

öLüm
Örn: ölüm nedir ?
sokrates: amaçtır.
spinoza: konu değildir.
schopenhauer: kurtulmaktır.
nietzsche: bayramdır.
heidegger: anlamdır.
8 beğen · yorum