up
ara

Umut Ahmet

Önyargılarımı yenmek ve dünya medeniyetlerini tanımak için okuyorum, araştırıyorum ve sorguluyorum. Bir insan maneviyatını tamamlamadan maddi olanı yani maddi dünyayı anlayamaz. Bir insanın iç huzurunu sağlayan şey maneviyattır. Mutlu olabilmek için önce maddi dünyayı her yönüyle anlayabilmek gereklidir. Bazıları buna bilgelik der. Benim hayatımdaki tek amacım bu bilgeliğe ulaşmak ve Tanrı'ya yaklaşmaktır.
Umut Ahmet

Umut Ahmet

@umuturfalioglu

Doğu kökenli Cengiz Aytmatov'u Batı'da kabul ettiren, onu edebiyat alanında ölümsüz kılan eseridir. Bazı yazarlar vardır ki yarattıkları tiplerle ve kavramlarla tarihe mâl olurlar. Cervantes Don Kişot tipiyle, İvan Gonçarov Oblomov tipiyle edebiyat literatürüne girdiği gibi Cengiz Aytmatov da Mankurt insan tipiyle edebiyat literatürüne adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu incelememde Cengiz Aytmatov'dan her ne kadar bahsetsem de yine de bir şeylerin eksik kalacağını düşünüyorum. Manas destanında yer alan mankurt kavramını edebiyatta ustaca kullanan sanatçı, Gün Olur Asra Bedel eserinde bunu derinleştirmiştir. O, döneminin diğer yazarlarından farklıydı. Geçmişini silmek yerine onunla bütünleşerek geleceğiyle barışık yaşadı. SSBC döneminde her şeyin kızılla adlandırıldığı dönemde o, eserine Kızıl değil Beyaz Gemi adını vererek insanlara alternatif bir bakış açısı olduğunu gösterdi. Babası o daha çocukken Kırgız kültürüne dair araştırmalar yaptığı için bir gece ansızın KGB tarafından tutuklanıp götürüldü ve bir sene sonra da kurşuna dizilerek idam edildi. Bu olay Cengiz Aytmatov için bir dönüm noktasıydı. Sistemi yenebilmek için ona karşı kılıçla değil kalemle savaşmaya karar verdi. Sistemin içinde kalarak ve yükselerek onunla mücadele etti. SSBC'nin sistemini yavaş yavaş ama derinden derine çökerten eserler, yazılar yazmaya başladı. Yerel kültürlerin ve manevi değerlerin insanı insan yapan unsurlar olduğunu hiçbir zaman unutmadı ve insanların da unutmamaları için uğraştı. Onun bu tarzını görünce Montaigne ile aralarında inanılmaz benzerlikler olduğunu görüyorum. Montaigne de yazdığı denemelerde her ne kadar krallığa ve kiliseye karşı saygılı davranmışsa da onları yıkmak için daha iyi bir silah icat edilemezdi. Cengiz Törekulovic Aytmatov da komünist rejime karşı hiçbir zaman açıkça bir şekilde saldırmamış ve eleştiri yöneltmemiştir. Hiçbir zaman ideoloji kavramını kullanmamıştır eserlerinde. O insanların yüreklerini dinlemelerini, sahip oldukları manevi değerleri ve kültür geleneklerini kendilerinin keşfetmesini ve sahip çıkmasını istemiştir. SSBC'nin son zamanlarında cumhurbaşkanlığı yapan Mihail Gorbaçov'un danışman heyetine kadar yükselmiş Glasnost ve Perestroyka reformlarının baş mimarlarından birisidir. Yazdığı kitaplara bakılınca hayatıyla ne kadar bağlantılı olduğu, çıkarılacak çok mesajlar olduğu görülmektedir. Kendi acılarını ve hayatını kitaplarına yansıtan yazar, insanlara sistemin zararlarını ve yol açtığı sancıları dile getirmektedir. Yazının başlarında da dediğim gibi onun eserlerine ne kadar inceleme ne kadar önsöz yazılsa azdır.
ataç ikon Gün Olur Asra Bedel
kitaba 10 verdi
4 beğen · 0 yorum
Umut Ahmet

Umut Ahmet

@umuturfalioglu

Toprak Ana, Cengiz Aytmatov'un en güzel romanlarından birisidir. Eşini ve 3 çocuğunu 2. Dünya Savaşı'nda yitiren bir annenin tek başına verdiği yaşama savaşı anlatılmaktadır. Ayrıca toprağa verilen değer kitap boyunca karşımıza çıkmaktadır. Toprak kutsaldır, sevgi ister, emek ister...
ataç ikon Toprak Ana
kitaba puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
Umut Ahmet

Umut Ahmet

@umuturfalioglu

Aleksey Maksimoviç Peşkov (Maksim Gorki)'un Çocukluğum adlı bu eseri otobiyografi serisinin ilk örneğidir.
Çocukluğum, iç içe girmiş birçok dramın romanıdır. 20. yy'ın başlarındaki Rusya'nın durumunu gözler önüne seren bu eserde, zenginlikten yoksulluğun en alt sınırına gelmiş bir ailenin acıları işlenir. Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumu da çarpıcı bir şekilde eserde işlenmiştir.
Kitabın konusu hem bireysel hem de toplumsaldır. Ailesinin içinde bulunduğu durum, aynı zamanda 20.yy'ın başlarındaki Rusya'da yaşayan halkın da genel durumunu yansıtmaktadır. Bu nedenle kitabın konusu; "Yazarın ailesinin ve Rusya halkının çektiği sosyo-ekonomik bunalımlarıdır." denilebilir.
Kitabın ana fikrine gelecek olursam buradan çıkarılabilecek sonuç; "zorluklar karşısında yılmamak, hayat denen yolun dikenli olduğunu kabullenmektir."
ataç ikon Çocukluğum
kitaba 8 verdi
0 beğen · 0 yorum
Umut Ahmet

Umut Ahmet

@umuturfalioglu

Bir tarih kitabından daha fazlası. Şevket Süreyya Aydemir İkinci Adam kitabının 3. cildinde İsmet İnönü'nün son yıllarını anlatmaktadır. Yazar bu kitapta olabildiğince tarafsız bir gözle bakmıştır. İsmet İnönü'nün hem siyasi yaşamı hem de özel hayatından bazı kesitler sunulmaktadır. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği yıllardan itibaren CHP ile Demokrat parti arasında yaşanan kavgalar sık sık kitapta yer almış, ülkenin panaroması yansıtılmıştır. Mecliste birbiriyle kavga eden bu ikili aslında dost olduklarının farkına Menderes'in uçak kazası geçirmesiyle varmışlardır. Demokrat parti ve 1960 darbesi dönemini en iyi ve yakın plandan anlatan kitaplardan biridir. Bu kitabı yayımlayan Remzi Kitabevi yazarın dilini sadeleştirmemiş ve o dönemde sıklıkla kullanılan sözcükler eserde oldukça fazla bulunmaktadır. Bu nedenle okuyucular bilmedikleri kelimeleri not alarak anlamlarını öğrenebilir, sözcük varlıklarını genişletebilirler.
0 beğen · 0 yorum
Umut Ahmet

Umut Ahmet

@umuturfalioglu

Filmi kitabıyla birebir değildir. Sadece bazı temel olay örgüleri kitap ile filmde aynıdır. Yazarı dil ve üslup olarak gayet başarılı buldum. Kitabın tam metni 1000 sayfadan fazla olmasına rağmen oldukça sürükleyici ve okuyucuyu sıkmıyor.
Ben bu eseri tam metin olarak henüz okumamış olanlar için veya sayfa sayısından dolayı okumaktan korkanlar için özellikle tavsiye ediyorum. Son derece sürükleyici ve merak uyandırıcı bir olay örgüsü var. Birçok arkadaşım sayfa sayısının çokluğunu bahane edip böyle kitapları okumaktan vazgeçiyor. Ben bu eseri okurken kendimi Edmond Dantes'in yerine koymaktan kendimi alamadım. Eminim siz de okurken belki bilimsel olarak çok şey öğrenemeyeceksiniz ama ahlaki, insani ve tarihi açıdan çok şey öğreneceğinizi garanti edebilirim. Çünkü edebiyat insana ahlakı ve insanlığı doğrudan öğretmez, sezdirir. Bu yüzden edebiyat eserlerini okurken her zaman empati kurmayı deneyin ve öğrendiğiniz bilgileri sorgulayın.
ataç ikon Monte Kristo Kontu
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum
Umut Ahmet

Umut Ahmet

@umuturfalioglu

Filmi kitabıyla birebir değildir. Sadece bazı temel olay örgüleri kitap ile filmde aynıdır. Yazarı dil ve üslup olarak gayet başarılı buldum. Kitap 1000 sayfadan fazla olmasına rağmen oldukça sürükleyici ve okuyucuyu sıkmıyor. Bazı çevirmen hatalarına rastgeldim. Olumlu ve olumsuz cümlelerin bir arada bulunduğu bazı sıralı cümlelerin bir kısmı eksik basılmış ya da çevirmen tarafından ihmal edilmiş. Ancak kitapta özellikle Türk okuyucularına yabancı gelebilecek birçok kelimenin ve cümlenin dipnotlarda açıklanması oldukça başarılıydı. Dipnotlar okuyucunun dikkatini dağıtmadan ve okumanın akıcılığını bozmayacak şekilde kitabın sonunda verilmiş. Merak edip bakmak isteyenler okumalarını istedikleri yerde ve zamanda bırakıp kitabın arkasındaki numaralandırılmış dipnotlara bakabilirler. Yayınevine şu tavsiyede bulunmak istiyorum: Kitabın yazısını 12 puntoya çıkarıp iki cilt halinde yayınlarsa çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü 10 puntolu yazılar artık yavaş yavaş tedavülden kalkıyor. Sebebi de; 11 puntodan sonra küçülen harfler gözü fazlasıyla yormaktadır.
Ben bu eseri tam metin olarak henüz okumamış olanlar için veya sayfa sayısından dolayı okumaktan korkanlar için özellikle tavsiye ediyorum. Son derece sürükleyici ve merak uyandırıcı bir olay örgüsü var. Birçok arkadaşım sayfa sayısının çokluğunu bahane edip böyle kitapları okumaktan vazgeçiyor. Ben bu eseri okurken kendimi Edmond Dantes'in yerine koymaktan kendimi alamadım. Eminim siz de okurken belki bilimsel olarak çok şey öğrenemeyeceksiniz ama ahlaki, insani ve tarihi açıdan çok şey öğreneceğinizi garanti edebilirim. Çünkü edebiyat insana ahlakı ve insanlığı doğrudan öğretmez, sezdirir. Bu yüzden edebiyat eserlerini okurken her zaman empati kurmayı deneyin ve öğrendiğiniz bilgileri sorgulayın.
ataç ikon Monte Kristo Kontu
kitaba 10 verdi
2 beğen · 0 yorum