up
ara

Fâtıma

''popzingo.com'' dijital dergisinde sıradan bir yazar. Tüm çalışmalarım için : https://popzingo.com/uyeler/calikusu/ Kimliksiz!
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

25.03.19

hayat nedir?

Geniz bir yelpazeden nazar edildiğinde hayat, aslında sadece yalnızlığı fark edebilme ve belki de bu yalnızlıkla var olabilme kazanımıdır. Her zaman olmasa da çoğunlukla rûhumuza fısıldanan ve satır satır okunması elzem olan cümle, yalnız başına ilerleyebilmektir.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

08.08.18

Unutmaya çalışmak nedir?

Bir çabalama azmidir; ancak çalışmasak da unutubileceğimizi unutmuş olmaktır aynı zamanda.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

31.07.18

korku nedir?

Hakikati bilinmeyen düşüncelerin, zihin dünyasından başlayarak tüm zerrelerine kadar seni ağır ağır tüketmesidir. var-yok arası bir gerçeğin iliklerine kadar hissedilme sancısıdır.
yorum
Mustafa (@rejoice)
Bu kaygının tanımı sanki
01.08.18 beğen cevap
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

30.07.18

dünya nedir?

Dünya, hakikate ulaşmada bir adımdır. Bir hayal, bir rüya belki de. Hakikat değil! Dünya, insanın hakikatini, kendi özüne ve varoluş sebebine hizmet eder. Bir araçtır, bir amaç değil! Varılması gereken noktada bir duraktır, son durak değil. Bir bilgi parçasıdır, bilginin tümü değil.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

18.07.18

Yazmak nedir?

Ruhunun en bilinmeyen sokaklarında kendini arama çabasıdır.Kendini bulma aşkı ve bu aşkın doyumsuzluğuyla dünya ve içindekilerden sıyrılma sevdasıdır efendim.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

24.04.18

Aşk nedir?

Aşk, bulunamayacak kadar aranan, yazılamayacak kadar yazılandır.
.
Aşk' a dâir her kelâm aslında sadece ufku daraltır.
.
Zirâ aşk yazıldıkça değil, yaşandıkça kiymet bulandır..
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

18.04.18

gerçek nedir?

Gerçek nedir?
Yalan olabilmektir..Zira gerçeği en iyi yalan bilir.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

18.04.18

Sevgi ne demek?

Sevmek nedir?

Sevmek..
.
Sabretmektir her şeye..
.
Acıya, kedere, hüzne, sevince..
.
Dayanmaktır her türlü belâ ve musibete..
.
Bazen bir tebessüm..
.
Bazen bir kaç damla yaş..
.
Bazen tatlı bir kelâm..
.
Kimi zaman da vazgeçmektir sevmek..
.
Kimi zaman ise asla terk etmemek..
.
Sevmek..
.
O'nun uğrunda ölümü göze alabilmek kadar; O'nun için yaşamaya sabredebilecek kadar kendinden geçmektir..
.
Hasrettir sevmek..
.
Vuslâta hasret..
.
Ötelere hasret..
.
Gerçek sevgiliye hasret..
.
Aşka, acıya, hasrete..
.
Hasret..
.
Namaza durmaktır sevmek..
.
Alnı secdeye râm kılmanın en riyâsız niyetidir..
.
Lisân-î hâl ile aczini itiraf edebilmek..
.
Sevmek..
.
Hak ettiği ölçüde hakkını verebilmektir..
.
Velhâsıl..
.
İnce iştir sevmek..
.
Hakîki yürek ister kendini gösterecek.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

27.03.18

ALLAH'ın azâp etmesi ne demek?

ALLAH'ın rahmetinin tecellisi varlığımıza ALLAH'ın azâp etmesinden, la'net etmesinden mu'rad hiç şüphesiz rahmetini çekip alması bizi merhametinden mahrûm bırakması demektir.
yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

23.01.18

namaz nedir?

Namaz, baştan sona bir diriliştir..
.
Sonda başı seziş..
.
Kendini bulmanın..
.
Rabbini duymanın..
.
Haddini bilmenin sırlı inşirâhı..
.
Namaz, nefes almaktır..
.
Her nefeste yeniden can bulmak..
.
Cânı cânâna sunmaktır..
.
Karanlıktan aydınlığa doğru koşmak..
.
Namaz, nefsi musâlla taşına yatırmaktır..
.
Hiçlik kervânında pişmek, yanmak ve kavrulmak..
.
Namaz, sonsûzluğa uzanmaktır..
.
Sonsûzluğun huzûrunda yokluktan kurtulmak..
.
Namaz kavuşmaktır..
.
Ölümle gerçekleşecek vuslât muştûsunu, ölmeden yaşamak..
yorum
/ 2