up
ara

Fâtıma

''popzingo.com'' dijital dergisinde sıradan bir yazar. Tüm çalışmalarım için : https://popzingo.com/uyeler/calikusu/ Sadece düşünebilmeyi düşünebilen bir düşünce.
08.08.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Unutmaya çalışmak nedir?

Bir çabalama azmidir; ancak çalışmasak da unutubileceğimizi unutmuş olmaktır aynı zamanda.
2 beğen · yorum
31.07.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

korku nedir?

Hakikati bilinmeyen düşüncelerin, zihin dünyasından başlayarak tüm zerrelerine kadar seni ağır ağır tüketmesidir. var-yok arası bir gerçeğin iliklerine kadar hissedilme sancısıdır.
2 beğen · yorum
Mustafa (@rejoice)
Bu kaygının tanımı sanki
01.08.18 beğen cevap
30.07.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

dünya nedir?

Dünya, hakikate ulaşmada bir adımdır. Bir hayal, bir rüya belki de. Hakikat değil! Dünya, insanın hakikatini, kendi özüne ve varoluş sebebine hizmet eder. Bir araçtır, bir amaç değil! Varılması gereken noktada bir duraktır, son durak değil. Bir bilgi parçasıdır, bilginin tümü değil.
1 beğen · yorum
18.07.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Yazmak nedir?

Ruhunun en bilinmeyen sokaklarında kendini arama çabasıdır.Kendini bulma aşkı ve bu aşkın doyumsuzluğuyla dünya ve içindekilerden sıyrılma sevdasıdır efendim.
5 beğen · yorum
24.04.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Aşk nedir?

Aşk, bulunamayacak kadar aranan, yazılamayacak kadar yazılandır.
.
Aşk' a dâir her kelâm aslında sadece ufku daraltır.
.
Zirâ aşk yazıldıkça değil, yaşandıkça kiymet bulandır..
12 beğen · yorum
18.04.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

gerçek nedir?

Gerçek nedir?
Yalan olabilmektir..Zira gerçeği en iyi yalan bilir.
7 beğen · yorum
18.04.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Sevgi ne demek?

Sevmek nedir?

Sevmek..
.
Sabretmektir her şeye..
.
Acıya, kedere, hüzne, sevince..
.
Dayanmaktır her türlü belâ ve musibete..
.
Bazen bir tebessüm..
.
Bazen bir kaç damla yaş..
.
Bazen tatlı bir kelâm..
.
Kimi zaman da vazgeçmektir sevmek..
.
Kimi zaman ise asla terk etmemek..
.
Sevmek..
.
O'nun uğrunda ölümü göze alabilmek kadar; O'nun için yaşamaya sabredebilecek kadar kendinden geçmektir..
.
Hasrettir sevmek..
.
Vuslâta hasret..
.
Ötelere hasret..
.
Gerçek sevgiliye hasret..
.
Aşka, acıya, hasrete..
.
Hasret..
.
Namaza durmaktır sevmek..
.
Alnı secdeye râm kılmanın en riyâsız niyetidir..
.
Lisân-î hâl ile aczini itiraf edebilmek..
.
Sevmek..
.
Hak ettiği ölçüde hakkını verebilmektir..
.
Velhâsıl..
.
İnce iştir sevmek..
.
Hakîki yürek ister kendini gösterecek.
8 beğen · yorum
27.03.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

ALLAH'ın azâp etmesi ne demek?

ALLAH'ın rahmetinin tecellisi varlığımıza ALLAH'ın azâp etmesinden, la'net etmesinden mu'rad hiç şüphesiz rahmetini çekip alması bizi merhametinden mahrûm bırakması demektir.
9 beğen · yorum
23.01.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

namaz nedir?

Namaz, baştan sona bir diriliştir..
.
Sonda başı seziş..
.
Kendini bulmanın..
.
Rabbini duymanın..
.
Haddini bilmenin sırlı inşirâhı..
.
Namaz, nefes almaktır..
.
Her nefeste yeniden can bulmak..
.
Cânı cânâna sunmaktır..
.
Karanlıktan aydınlığa doğru koşmak..
.
Namaz, nefsi musâlla taşına yatırmaktır..
.
Hiçlik kervânında pişmek, yanmak ve kavrulmak..
.
Namaz, sonsûzluğa uzanmaktır..
.
Sonsûzluğun huzûrunda yokluktan kurtulmak..
.
Namaz kavuşmaktır..
.
Ölümle gerçekleşecek vuslât muştûsunu, ölmeden yaşamak..
15 beğen · yorum
08.01.18
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

kitap nedir?

Kitaplarla zaman, zamansızlığa doğru yol almaktır..
.
Kitaplar "oku" emrinin mânâsıyla mana kazanmaktır..
.
Kitaplardır, bir insanın yüzündeki tebessüme vesile olmanın;  gözyaşlarına sebep olmaktan daha kıymetli olduğunu anlamayı sağlayan..
.
ve yine kitaplardır, gözyaşlarıyla rûha can; yara bildiklerimize merhem olan..
.
Her şey bir kitaptır ya aslında..
.
İnsân, kâinat, ve onlara dâir ne varsa..
.
Okunmak için özenle yazılan âyetlerdir her varlık bulan..
.
Meselâ, bir çiçeğin tohumu harfleridir aslında. Zamanla harfler diğer kitaplarında yardımıyla dağınıklıktan kurtulur ve rengarenk sayfalarıyla sunulur kâinat matbaasının bağrından ayrı bir kitap olan insanlığa..
.
Güneş de bir kitaptır, ışığının satırlarını oluşturan heceleri Sonsûz'dan alan..
.
Bulutlar ağlamaz aslında..Damla damla süzülenler, mürekkebidir denizler ve okyanuslar adlı rahmet kitaplarını yazan..
.
.
Tüm anneleri anne yapan, ezelden rûhlarına okunan şefkât kitabıdır. Şefkâttir anneyi anne yapan ve Hakk katında ayrıcalıklı kılan..
.
Su da bir kitaptır..Hem de büyük bir tutkuyla kaleme alınan..Hidrojeninin yanmayı, oksijenin yakmayı göze aldığı büyük bir aşkla yazılan..
.
.
ve gözyaşları..damla damla rûhun feryâdının hecelemeleridir sükûtla sunulan..en değerli kitabı insânın, bağrında yazılan..
.
Her bir harfi aşktır..
.
Her bir harfi acıdır..
.
Her bir harfi farkındalıktır..
.
Her bir harfi hayattır..
.
Masumiyettir her bir cümlenin sonuna konulan..Yazılan tüm kitapları, anlama yolunda olmanın verdiği vûslât muştûsudur paragraf paragraf..Gönül balansının mihengine dokunur her harf, her hece, her kelime..Rûh bamtelinden  âhenk verir her birine..Kelami olmadığı gibi, yazılacak bir defteri de yoktur..Katre katre dökülen mürekkebi vardır bu kitabın yüreğin en derin yerine dökülen.. .
Yazılmadan okunan tek kitaptır  ve yazarı tüm kitapların yazarının farkındalığı..
.
.
Evet..
.
Kitaplardır , insâna bir kitap olduğunu anlatan.. .
ve yine kitaplardır,  yazılan tüm kitapların asıl gâyesini  haykıran..
.
Kitaplardır, yokluğu varlığa çıkaran ve kitapların asıl sahibini rûha fısıldayan..
16 beğen · yorum
/ 2