up
ara

Fâtıma

''popzingo.com'' dijital dergisinde sıradan bir yazar. Tüm çalışmalarım için : https://popzingo.com/uyeler/calikusu/ Kimliksiz!
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Ve toplum nefret yaratır,sevgiyi engeller. Rekabet yaratır, yoldaşlığı engeller. Toplum sana nasıl savaşacağını öğretir, asla nasıl arkadaş olacağını öğretmez.''
ataç ikon Sevginin Gücü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Bir insanı yaratıcı yapan sadece sevgidir. Sadece sevgide insan varoluşa doğru dolup taşmaya başlar, çünkü sadece sevgide insan vereceği ve paylaşacağı bir şeyi vardır. Sevgiyi bilmeyen insan yaratıcı olamaz; sadece yıkıcı olabilir. İkisi aynı enerjidir. Sevgiyle bir araya geldiğinde yaratıcı, sevgiden kopuk olduğunda yıkıcı olur.''
ataç ikon Sevginin Gücü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Modern kötümserlik modem dünyanın yararsızlığının bir ifadesidir, dünyanın ve insan varlığının yararsızlığı değildir.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Acının sevinç üzerine "aşırı ağırlığı" ya da bunun tersi (Hazcılık
Hedonizm) : Bu her iki öğreti de zaten nihilizme götüren yol işaretidir. Çünkü burada her iki halde de sevinç ya da kederden başka bir son anlam vazedilmiş değildir.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Felsefi nihilist bütün olayların anlamsız ve beyhude olduğu kanısındadır. Ve ona göre anlamsız ve boşuna bir varlık var olmamalıdır. Ama bu hüküm nereden çıkıyor? Olmamalı mı? Ama bu anlamı, bu ölçütü insan nereden alıyor?''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''(yozlaşmanın) mahiyeti üzerine ana görüş şudur: Şimdiye kadar onun sebepleri olarak telakki edilen şeyler onun sonuçlarıdır.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Yozlaşmanın sonuçları: Erdemsizlik, sefahat; hastalık - hastalıklılık,
cürüm - (kriminilate, canilik); bekarlık - kısırlık; histeriklik - irade
zayıflığı; alkol düşkünlüğü; (alkolizm) kötümserlik; anarşizm; sefahat.
(keza manevi dizginsizlik) . Müfteriler, sağlığı bozanlar, kuşkucular,
tahripkarlar.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Nihilizm bir sebep değildir, tersine decadencenin (yozlaşmanın)
mantığıdır.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Hastalıklar, her şeyden önce sinir ve ruh hastalıkları (beyin hastalıkları) güçlü doğanın direnme gücünün var olmadığının emaresidir. Düpedüz bunu hırçınlık gösterir, öyle ki sevinç ve keder ön
planın sorunları olurlar.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Kişinin atalarından miras aldığı şey hastalık değildir, tersine hastalığa
eğilimdir.''
ataç ikon Güç İstenci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 241